Kilometrówka KPiR - jak prowadzić?

Kilometrówkę należy prowadzić dla samochodów osobowych, niefirmowych, które są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej (np. pojazd prywatny używany w działalności, wynajmowany/ dzierżawiony). Ewidencja przebiegu pojazdu (EPP) pozwala na ujęcie w kosztach wydatków związanych z eksploatacją takich pojazdów.Aby móc prowadzić kilometrówkę w pierwszej kolejności należy wprowadzić do systemu samochód (więcej na ten temat w punkcie Dodawanie pojazdu).Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu niefirmowego można wprowadzać w zakładce WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP PALIWA DO POJAZDU bądź INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Po zapisaniu będą one widoczne w zakładce WYDATKI.

Zestawienie wydatków związanych z danym pojazdem jest widoczne po kliknięciu na ten pojazd w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » POJAZDY należy kliknąć w pojazd i wybrać zakładkę ZESTAWIENIE WYDATKÓW.

Kilometrówka KPiR zestawienie wydatków

Należy pamiętać, że wydatki poniesione na zakup paliwa do 30 czerwca 2015 roku są ujmowane w kilometrówce w kwocie brutto, natomiast od innych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu (np. serwis, myjnia, płyn hamulcowy, itp.) czynnym podatnikom VAT wykorzystującym samochód do czynności opodatkowanych przysługuje 50% odliczenia VAT. Pozostała część nieodliczonego podatku zostanie zaliczona do kosztów w ramach limitu wynikającego z kilometrówki.

W celu wprowadzenia przejazdów, w trakcie których samochód był użytkowany w celach firmowych, należy przejść do zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA oraz wybrać opcję DODAJ WPIS.

Kilometrówka KPiR - dodawanie trasy

Koszt przejechanych kilometrów zostanie wyliczony automatycznie (jeśli pojemność silnika samochodu jest mniejsza niż 900 cm to koszt jednego kilometra wynosi 0,5214 zł, jeśli większa to 0,8358 zł).W przypadku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu jedynie w celu rozliczania kosztów w KPiR, nie należy uzupełniać stanów licznika w systemie.Do Księgi Przychodów i Rozchodów zostanie zaksięgowana suma poniesionych wydatków związanych z pojazdem, do limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu.

W obrębie jednego roku podatkowego nadwyżka wydatków poniesionych na samochód, których nie wykorzystano w danym miesiącu przechodzi na miesiąc następny. Podobnie, jeśli przejechano więcej kilometrów niż poniesiono wydatków w danym miesiącu, “nadwyżka” kilometrów zostanie zaliczona do następnego miesiąca.

Ewidencję na koniec miesiąca można wydrukować z zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » DRUKUJ » EWIDENCJĘ(KPiR).

Kilometrówka KPiR jak wydrukować

W oknie generowania wydruku należy wskazać miesiąc oraz pojazd, którego dotyczy ewidencja.

Kilometrówka KPiR wybór okresu

Użytkownicy, którzy prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu zarówno dla celów VAT oraz podatku dochodowego (np. wynajem auta i użytkowanie wyłącznie w działalności), wpisów dotyczących przejazdów dokonują tylko raz. Na tej podstawie tworzone są dwie ewidencje, dla celów KPiR oraz VAT.