Kilometrówka KPiR - jak prowadzić w systemie?

Kilometrówkę KPiR należało prowadzić dla samochodów osobowych, niefirmowych, które były wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej (np. pojazd prywatny używany w działalności, wynajmowany/ dzierżawiony) do końca 2018 roku.

Obecnie limit kosztów eksploatacyjnych związanych z prywatnym samochodem osobowym wynosi 20%, bez konieczności prowadzenia kilometrówki. Więcej na temat zmian w rozliczaniu samochodów osobowych po 1 stycznia 2019 roku: Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych w 2019 r.

Jak prowadzić kilometrówkę dla celów PIT do końca 2018 roku?

Jak dodać trasę w kilometrówce?

W celu wprowadzenia przejazdów, w trakcie których samochód był użytkowany w celach firmowych, należy przejść do zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA oraz wybrać opcję DODAJ WPIS.

Kilometrówka KPiR - dodaj wpis

Koszt przejechanych kilometrów zostanie wyliczony automatycznie (jeśli pojemność silnika samochodu jest mniejsza niż 900 cm to koszt jednego kilometra wynosi 0,5214 zł, jeśli większa to 0,8358 zł).

W przypadku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu jedynie w celu rozliczania kosztów w KPiR, nie należy uzupełniać stanów licznika w systemie.

Do Księgi Przychodów i Rozchodów w kol. 13 - Pozostałe wydatki zostanie zaksięgowana suma poniesionych wydatków związanych z pojazdem, do limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu.

W obrębie jednego roku podatkowego nadwyżka wydatków poniesionych na samochód, których nie wykorzystano w danym miesiącu przechodzi na miesiąc następny. Podobnie, jeśli przejechano więcej kilometrów niż poniesiono wydatków w danym miesiącu, “nadwyżka” kilometrów zostanie zaliczona do następnego miesiąca.

Jak wydrukować kilometrówkę dla celów PIT?

Ewidencję na koniec miesiąca można wydrukować z zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA » DRUKUJ » EWIDENCJĘ(KPiR).

Kilometrówka KPiR - drukowanie

Powielanie wpisu w kilometrówce

System pozwala na powielanie dokonanych wpisów w ewidencji przebiegu pojazdów, kiedy trasa w ciągu kolejnego okresu jest taka sama. W celu powielenia wpisu, należy zaznaczyć go w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA i wybrać opcję POWIEL. Wyświetli się wtedy okno do dodawania wpisu do kilometrówki z uzupełnionymi danymi.

Kilometrówka - powielenie wpisu

Użytkownicy, którzy prowadzą ewidencję przebiegu pojazdu zarówno dla celów VAT oraz podatku dochodowego (np. wynajem auta i użytkowanie wyłącznie w działalności), wpisów dotyczących przejazdów dokonują tylko raz. Na tej podstawie tworzone są dwie ewidencje dla celów KPiR oraz VAT.

Wydatki związane z pojazdem prywatnym - ujęcie

Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu niefirmowego można wprowadzać w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP PALIWA DO POJAZDU bądź INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. Po zapisaniu będą one widoczne w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE.

Zestawienie wydatków związanych z danym pojazdem jest widoczne po kliknięciu na ten pojazd w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » POJAZDY należy kliknąć w pojazd i wybrać podzakładkę ZESTAWIENIE WYDATKÓW. 

Kilometrówka - zestawienie wydatków

Należy pamiętać, że wydatki poniesione na zakup paliwa do 30 czerwca 2015 roku są ujmowane w kilometrówce w kwocie brutto, natomiast od innych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu (np. serwis, myjnia, płyn hamulcowy, itp.) czynnym podatnikom VAT wykorzystującym samochód do czynności opodatkowanych przysługuje 50% odliczenia VAT. Pozostała część nieodliczonego podatku zostanie zaliczona do kosztów w ramach limitu wynikającego z kilometrówki.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka