Prywatny samochód ciężarowy a kilometrówka

Czy używając w firmie prywatny samochód ciężarowy o masie pow. 3,5 tony, mam obowiązek prowadzenia kilometrówki oraz czy mogę odliczać VAT od wszystkich kosztów związanych z tym pojazdem tj. paliwo, naprawy itd.?

 

Przedsiębiorca, który używa do celów prowadzenia działalności gospodarczej prywatny samochód ciężarowy o masie całkowitej powyżej 3,5 tony nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdów - kilometrówki. Od wszystkich wydatków (związanych z celem działalności) udokumentowanych fakturami VAT ma prawo odliczyć podatek VAT.