0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kilometrówka PIT u podatnika zwolnionego z VAT

Wielkość tekstu:

Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT. Chciałbym wykorzystywać w działalności swój prywatny samochód nie wpisując go do ewidencji środków trwałych. W jaki sposób mogę rozliczać wydatki związane z samochodem?

 

Jeżeli przedsiębiorca chce wykorzystywać w prowadzonej działalności swój prywatny samochód bez wpisywania pojazdu do ewidencji środków trwałych, to do końca 2018 roku konieczne w tym przypadku było prowadzenie kilometrówki dla celów PIT.

Od 2019 roku został zniesiony obowiązek prowadzenia kilometrówki dla celów PIT na rzecz rozliczania wydatków związanych z eksploatacją pojazdu osobowego prywatnego w proporcji 20%. W przypadku podatników zwolnionych z VAT koszty związane z pojazdem prywatnym można odliczać tylko w wysokości 20% (w przypadku pojazdu osobowego) niezależnie od tego czy prowadzona jest pełna ewidencja przebiegu pojazdu oraz pojazd został zgłoszony do VAT-26.

Rozliczanie wydatków związanych z pojazdem prywatnym do końca 2018 roku

W systemie istnieje możliwość rozliczania wydatków związanych z prywatnym pojazdem przedsiębiorcy w oparciu o kilometrówkę. Aby było to możliwe w pierwszej kolejności należy dodać pojazd do systemu, co wyjaśnia artykuł: Dodawanie pojazdu do systemu

Wydatki związane z użytkowaniem samochodu do systemu wprowadzamy poprzez: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, w kategorii wydatku wybierając ZAKUP PALIWA DO POJAZDU bądź INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. W przypadku podatników zwolnionych z VAT, w polu RAZEM należy wprowadzić wartość brutto z faktury.

Szczegóły na temat księgowania zakupów dotyczących eksploatacji pojazdu w artykułach: Zakup paliwa do pojazdu oraz Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu

Zestawienie wydatków związanych z danym pojazdem jest widoczne po kliknięciu na ten pojazd w zakładce WYDATKI » KILOMETRÓWKA » POJAZDY.

W celu wprowadzenia przejazdów, w trakcie których samochód był użytkowany w celach firmowych, należy przejść do zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA oraz wybrać opcję DODAJ WPIS.

Kilometrówka pit u podatnika zwolnionego z vat - dodawanie wpisu

Koszt przejechanych kilometrów zostanie wyliczony automatycznie (jeśli pojemność silnika samochodu jest mniejsza niż 900 cm to koszt jednego kilometra wynosi 0,5214 zł, jeśli większa to 0,8358 zł). 

Do Księgi Przychodów i Rozchodów zostanie zaksięgowana suma poniesionych wydatków związanych z pojazdem, do limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu.

Jeżeli suma wydatków związanych z wykorzystaniem samochodu w firmie jest wyższa od wartości limitu, do kosztów nie można zaliczyć więcej niż wynika z określonego limitu. Nadwyżka kosztów zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy w obrębie danego roku podatkowego.

Jeżeli suma wydatków mieści się w wyznaczonym na dany miesiąc limicie, w ciężar kosztów będą mogły zostać zaliczone wszystkie poniesione w danym miesiącu wydatki.

Po zapisaniu wydatki będą widoczne w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE , natomiast do KPiR trafią pod postacią zbiorczego zapisu z ewidencji przebiegu pojazdu.

Ewidencję na koniec miesiąca można wydrukować  z zakładki WYDATKI » KILOMETRÓWKA » KILOMETRÓWKA wybierając opcję DRUKUJ » EWIDENCJĘ (KPiR).

Kilometrówka pit u podatnika zwolnionego z vat - drukowanie ewidencji

W oknie generowania wydruku należy wskazać miesiąc oraz pojazd, którego dotyczy ewidencja.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów