Artykuły na temat wsparcie ekspertów

Wiadomości

W zakładce wiadomości znajduje się zestawienie powiadomień systemowych dotyczących m.in wystawiania faktur oraz historia korespodencji z Ekspertami wfirma.pl czytaj dalej

Pomoc ekspertów kadrowych

W razie problemów kadrowych użytkownik w każdej chwili może zwrócić się o pomoc do naszych ekspertów. czytaj dalej

Pomoc ekspertów księgowych

W razie problemów z księgowaniem użytkownik w każdej chwili może zwrócić się o pomoc do naszych ekspertów. czytaj dalej

Wsparcie techniczne

W razie problemów technicznych użytkownik w każdej chwili może zwrócić się o pomoc do naszych ekspertów działu technicznego poprzez funkcję Zapytaj eksperta. czytaj dalej

Gdzie znaleźć w systemie wiadomości od eksperta?

Historia korenspodencji z ekspertami wfirma.pl dostępna jest w zakładce Biuro. czytaj dalej

Jaką formę pomocy użytkownikom oferuje system wfirma?

Eksperci wfirma świadczą pomoc w formie pisemnych wiadomości, gwarantujących profesjonalne i aktualne informacje. czytaj dalej

Jaką pomoc dla użytkowników oferuje się w ramach systemu?

Funkcja Zapytaj eksperta stworzona jest z myślą o tych użytkownikach, którzy mają problemy związane z księgowością prowadzoną w systemie. czytaj dalej