Aktualizacja nazwy firmy - jak przebiega w systemie?

Aktualizacja nazwy firmy zgłaszana jest na formularzu aktualizacyjnym CEIDG-1 w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. Jest to jednocześnie informacja m.in dla urzędu skarbowego, ZUS i GUS o dokonanej modyfikacji. Nie należy zapomnieć o poinformowaniu o zmianie kontrahentów.

W systemie nazwę firmy aktualizuje się w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE.

Aktualizacja nazwy firmy - jak przebiega?

W wyświetlonym oknie w podzakładce OGÓLNE należy podać zaktualizowaną nazwę firmy wskazując w polach NAZWA PEŁNA i NAZWA SKRÓCONA

Aktualizacja nazwy firmy - pełna nazwa firmy

W przypadku, gdy faktury za zakup usługi wfirma.pl wystawiane są na podstawie innych danych niż wprowadzone jako dane identyfikacyjne, aktualizacji mogą też wymagać dane w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » PRZEDŁUŻ PAKIET.

Aktualizacja nazwy firmy - dane do faktury

Jeżeli nazwa firmy na fakturach za zakup usług wfirma.pl pozostaje bez zmian, nie ma potrzeby wprowadzania zaktualizowanych danych w tym miejscu. Natomiast jeśli dane na fakturze ulegną zmianie, należy wybrać opcję ZMIEŃ DANE.

Aktualizacja nazwy firmy - zmiana danych

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do nazwy firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsca jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Nazwa firmy powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
Jeśli więc przedsiębiorca zmieni jedynie nazwisko na przykład wskutek zawarcia małżeństwa, nazwa firmy również powinna zostać zaktualizowana.