Aktualizacja nazwy firmy

Aktualizację nazwy firmy zgłasza się na formularzu aktualizacyjnym CEIDG-1 w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. Jest to jednocześnie informacja m.in dla urzędu skarbowego, ZUS i GUS o dokonanej modyfikacji. Nie należy zapomnieć  o poinformowaniu o zmianie kontrahentów.

W systemie nazwę firmy aktualizuje się w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » DANE IDENTYFIKACYJNE, gdzie zaktualizowaną nazwę firmy należy wskazać w polach Nazwa pełna i Nazwa skrócona. 

 

W przypadku, gdy faktury za zakup usługi wfirma.pl wystawiane są na podstawie innych danych niż wprowadzone w polach Dane identyfikacyjne, aktualizacji mogą też wymagać dane w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » PRZEDŁUŻ LUB ZMIEŃ PAKIET » DANE DO FAKTURY.

Jeżeli nazwa firmy na fakturach za zakup usług wfirma.pl pozostaje bez zmian, nie ma potrzeby wprowadzania zaktualizowanych danych w tym miejscu. 

 Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do nazwy firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsca jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Nazwa firmy powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

Jeśli więc przedsiębiorca zmieni jedynie nazwisko na przykład wskutek zawarcia małżeństwa, nazwa firmy również powinna zostać zaktualizowana.