Aktualizacja nazwy firmy - jak przebiega w systemie?

Aktualizacja nazwy firmy zgłaszana jest na formularzu aktualizacyjnym CEIDG-1 w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. Jest to jednocześnie informacja m.in dla urzędu skarbowego, ZUS i GUS o dokonanej modyfikacji. Nie należy zapomnieć o poinformowaniu o zmianie kontrahentów.

W systemie nazwę firmy aktualizuje się w zakładce USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE.

Aktualizacja nazwy firmy

W wyświetlonym oknie w podzakładce OGÓLNE należy podać zaktualizowaną nazwę firmy wskazując w polach NAZWA PEŁNA i NAZWA SKRÓCONA

Aktualizacja nazwy firmy

W przypadku, gdy faktury za zakup usługi wfirma.pl wystawiane są na podstawie innych danych niż wprowadzone jako dane identyfikacyjne, aktualizacji mogą też wymagać dane, dla których należy wystawić fakturę. Użytkownik powinien zaktualizować je samodzielnie, ponieważ nie zmieniają się one wraz ze zmianą nazwy firmy. 

Jeżeli nazwa firmy na fakturach za zakup usług wfirma.pl pozostaje bez zmian, nie ma potrzeby wprowadzania zaktualizowanych danych.  Natomiast jeśli dane na fakturze ulegną zmianie, należy je zmodyfikować. Dane do faktury można zmienić poprzez zakładkę USTAWIENIA » DANE PODSTAWOWE » DANE IDENTYFIKACYJNE » PRZEDŁUŻ PAKIET w sekcji Dane do faktury lub przedłużając pakiet przez zakładkę START »  MARKETPLACE, następnie po wybraniu pakietu lub dodatku, należy przejść do podsumowania zamówienia klikając w ikonę koszyka w prawym górnym rogu.

Aktualizacja nazwy firmy

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do nazwy firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsca jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Nazwa firmy powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

Jeśli więc przedsiębiorca zmieni jedynie nazwisko na przykład wskutek zawarcia małżeństwa, nazwa firmy również powinna zostać zaktualizowana.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn