0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Analiza zakupu

Wielkość tekstu:

Analiza zakupu znajduje się zakładce START » ANALIZY » ZAKUPY, gdzie użytkownik może poddać ocenie poniesione przez siebie w danym okresie wydatki.

Analiza zakupu w serwisie

W pierwszej kolejności należy wybrać parametry, według których dane dotyczące zakupów zostaną poddane analizie. Do dwóch najważniejszych należą:

  • DATA - czyli okres, który będzie podlegał analizie,

  • SUMOWANIE WEDŁUG - sposób sumowania danych (produkt, kontrahent, etykieta produktów, etykieta kontrahentów, etykieta faktur).

Później można doprecyzować, który z produktów lub też który z kontrahentów ma zostać poddany analizie.

Analiza zakupu - data

Dane, wybrane do analizy, zostaną przedstawione za pomocą wykresu oraz w formie tabelarycznej.

Analiza zakupu - wykres

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów