Analiza zakupu

W zakładce ANALIZY » OGÓLNE » ZAKUPY użytkownik może poddać ocenie poniesione przez siebie w danym okresie wydatki.

analiza zakupu

W pierwszej kolejności należy wybrać parametry, według których dane dotyczące zakupów zostaną poddane analizie. Do dwóch najważniejszych należą:

  • Data - czyli okres, który będzie podlegał analizie,

  • Sumowanie według - sposób sumowania danych (produkt, kontrahent, etykieta produktów, etykieta kontrahentów, etykieta faktur).

Później można doprecyzować, który z produktów lub też który z kontrahentów ma zostać poddany analizie.

prognozowanie wydatków

Dane, wybrane do analizy, zostaną przedstawione za pomocą wykresu oraz w formie tabelarycznej.

analiza zakupu