Aneks i zakończenie umowy zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, do której nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy. System wfirma.pl umożliwia dodania aneksu i zakończenie umowy zlecenie.

Aneks do umowy zlecenie

W systemie istnieje możliwość sporządzenia aneksu do umowy zlecenie. Aby go dodać należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć umowę zlecenie, do której chcemy wygenerować aneks a następnie kliknąć na DODAJ » DODAJ ANEKS.

Zakończenie umowy zlecenie a aneks

Po pojawieniu się okna z dodawaniem aneksu zleceniodawca powinien wprowadzić odpowiednie zmiany, np. zmianę wynagrodzenia.

Zakończenie umowy zlecenie - dodawanie aneksu

Informacje w każdej zakładce zaciągają się na podstawie pierwotnej umowy.

Generowanie rachunku do umowy zlecenie z aneksem

Podczas generowania rachunku do umowy z aneksem podstawiać będą się nowe dane (z aneksu).

Zakończenie umowy zlecenie - rachunek do aneksu

System nie przewiduje dodawania umowy zlecenie na czas nieokreślony. Warto pamiętać, że taka umowa może być kwestionowana w razie kontroli przez PIP czy ZUS, gdyż zlecenie ma co do zasady charakter doraźny. Zawieranie umowy na czas nieoznaczony jest z reguły zarezerwowane dla stosunku pracy.

Zakończenie umowy zlecenie

Jeżeli przedsiębiorca chce rozwiązać umowę wcześniej niż przewidziano w pierwotnych postanowieniach, wówczas może wprowadzić zakończenie umowy zlecenie. Aby je dodać trzeba przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć umowę i wybrać DODAJ » ZAKOŃCZ. Po wykonaniu tej czynności pojawi się okno z wyborem daty podpisania i zakończenia umowy.

Dodawanie zakończenie umowy zlecenie

Dodawanie zakończenia terminy

Zarówno aneks jak i zakończenie zapiszą się w historii zmian umowy. Historię zmian można znaleźć w zakładce KADRY » UMOWY klikając na umowę i przechodząc do okna Historia umowy.

Zakończenie umowy zlecenie - historia zatrudnienia