Aneks i zakończenie umowy zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, do której nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy. System wFirma.pl umożliwia dodania aneksu i zakończenie umowy zlecenie.

Aneks do umowy zlecenie

W systemie istnieje możliwość sporządzenia aneksu do umowy zlecenie. Aby go dodać, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć umowę zlecenie, do której wygenerowany ma zostać aneks, a następnie kliknąć DODAJ » ANEKS.

Jak dodać w systemie wFirma.pl aneks i zakończenie umowy zlecenie? - dodawanie aneksu

W oknie dodawania aneksu zleceniodawca będzie mieć możliwość zmiany warunków umowy np. zmianę wysokości wynagrodzenia.

Jak dodać w systemie wFirma.pl aneks i zakończenie umowy zlecenie? - ustawienia aneksu

Informacje w każdej zakładce zaciągają się na podstawie pierwotnej umowy. Przy umowie, do której dodany został aneks, będzie widoczna ikona: Historia zmian warunków umowy.

Jak dodać w systemie wFirma.pl aneks i zakończenie umowy zlecenie? - historia zmian warunków umowy

Po dodaniu aneksu i  przejściu do jego szczegółów będą widoczne warunki wprowadzone przez aneks, podgląd wydruku i rachunki z nim powiązane.

Jak dodać w systemie wFirma.pl aneks i zakończenie umowy zlecenie? - szczegóły aneksu

Generowanie rachunku do umowy zlecenie z aneksem

Podczas generowania rachunku do umowy z aneksem z podstawiać będą się dane, które zostały zmienione poprzez aneks.

Jak dodać w systemie wFirma.pl aneks i zakończenie umowy zlecenie? - dodawanie rachunku

System nie przewiduje dodawania umowy zlecenie na czas nieokreślony. Warto pamiętać, że taka umowa może być kwestionowana w razie kontroli przez PIP czy ZUS, gdyż zlecenie ma co do zasady charakter doraźny. Zawieranie umowy na czas nieoznaczony jest z reguły zarezerwowane dla stosunku pracy.

Zakończenie umowy zlecenie

Jeżeli przedsiębiorca chce rozwiązać umowę wcześniej, niż przewidziano w pierwotnych postanowieniach, wówczas może wprowadzić zakończenie umowy zlecenie. Aby je dodać, trzeba przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć umowę i wybrać DODAJ » ZAKOŃCZENIE.

Jak dodać w systemie wFirma.pl aneks i zakończenie umowy zlecenie? - wprowadzanie zakończenia

Po wykonaniu tej czynności pojawi się okno z wyborem daty podpisania i zakończenia umowy.

Jak dodać w systemie wFirma.pl aneks i zakończenie umowy zlecenie? - dodawanie zakończenia umowy

Zarówno aneks jak i zakończenie zapiszą się w historii zmian umowy. Historię zmian można znaleźć w zakładce KADRY » UMOWY klikając na umowę i przechodząc do okna Historia umowy.

Jak dodać w systemie wFirma.pl aneks i zakończenie umowy zlecenie? - historia umowy

Podgląd szczegółów umowy, aneksu czy zakończenia będzie możliwy poprzez kliknięcie w nazwę danego dokumentu.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska