0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szablony wydruków dokumentów kadrowych

Wielkość tekstu:

Użytkownicy mają możliwość wyboru jednego z dostępnych szablonów wydruków niektórych dokumentów w systemie wFirma w celu dostosowania ich do własnych wymogów i potrzeb. Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest optymalne prowadzenie dokumentacji firmowej.

Szablony wydruków dokumentów

W zakładce USTAWIENIA » INNE » WYDRUKI » WYDRUKI DOKUMENTÓW znajduje się pakiet szablonów możliwych do wyboru w serwisie.

 Szablony wydruków dokumentów - ustawienia, wydruki

Aby zmienić szablon należy zaznaczyć dokument oraz wybrać opcję MODYFIKUJ. Otworzy się okno w którym należy wybrać preferowany szablon. Przy każdym szablonie istnieje możliwość jego podglądu. Po dokonaniu wyboru szablonu zmiany należy zapisać przy użyciu przycisku Zapisz.

 Szablony wydruków dokumentów - wybór szablonu

Na tę chwilę możliwy jest wybór szablonów wydruków dla skierowań na badania, zaświadczeń oraz wybranych wniosków o nieobecności, lista ta będzie jednak sukcesywnie poszerzana w przyszłości.

Wybór szablonu będzie miał wpływ na wydruk. W przypadku nieobecności dana zmiana będzie miała wpływ na wniosek o:

  • dni wolne na poszukiwanie pracy,
  • urlop okolicznościowy,
  • zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem,
  • urlop bezpłatny,
  • urlop wypoczynkowy.

Zmiana szablonu dla zaświadczeń ma wpływ na:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,
  • zaświadczenie o odbyciu praktyk,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Grupa "Informacyjne" wpływa wyłącznie na wydruk rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej. 

Dodatkowo wybór innego szablonu dla pola SKIEROWANIE NA BADANIA  ma wpływ wyłącznie na badania wstępne, okresowe oraz kontrolne.

Pierwszy wydruk wniosku a wybór szablonu

Podczas pierwszej próby wydruku dokumentu z danej kategorii objętego nowymi szablonami w systemie wFirma wyświetlone zostanie okno umożliwiające wybranie preferowanego szablonu.

 Szablony wydruków dokumentów - automatyczne okno

Wizualizację wybranego szablonu można zobaczyć wybierając przycisk Podgląd. Po wyborze szablonu 

 Szablony wydruków dokumentów - podgląd

Funkcja ta działa analogicznie dla pozostałych szablonów oraz rodzajów dokumentów. Niektóre szablony przewidują, że na wydruku znajduje się logo firmy, jednak nie każdy wniosek lub dokument zawiera taką opcję. 

Zmiana szablonu 

W sytuacji kiedy użytkownik systemu chce zmienić rodzaj szablonu wystarczy, że przejdzie do zakładki USTAWIENIA » INNE » WYDRUKI » WYDRUKI DOKUMENTÓW. W tym miejscu należy użytkownik powinien zaznaczyć dokument, dla którego chce zmienić szablon, a następnie powinien kliknąć przycisk MODYFIKUJ. W nowym oknie należy wybrać odpowiedni schemat i kliknąć opcję ZAPISZ.  Zmiana szablonów jest możliwa w każdym czasie bez limitu.

Nowe szablony wydruków dokumentów pozwalają na ujednolicenie dokumentacji w firmie. Niektóre z wydruków zawierają opcję z logiem firmowym, wybrane zawierają mniej danych przez co są optymalne jeśli w firmie jest dużo zatrudnionych i firma generuje oraz drukuje ich dużo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów