Co ująć w remanencie rozpoczynając działalność?

Otwieram działalność gospodarczą. Tuż przed jej rozpoczęciem zakupiłem towary, które będą służyć do dalszej odsprzedaży i kilka półproduktów. Czy i jak mam to ująć w KPiR?

 

Przedsiębiorcy, rozpoczynający działalność, są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury (inaczej zwany remanentem początkowym), którego wartość stanowi pierwszą pozycję zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W spisie ujmuje się towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe zakupione przed rozpoczęciem działalności.

Przykładowy formularz spisu z natury wraz z omówieniem jest dostępny w artykule: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem.

Łączną wartość spisu z natury w systemie wprowadza się poprzez zakładkę: EWIDENCJE »  REMANENTY» DODAJ REMANENT zaznaczając rodzaj jako REMANENT POCZĄTKOWY, a w polu DATA należy wybrać datę rozpoczęcia działalności.

Remanent początkowy - co ująć?

Jeżeli przedsiębiorca nie zakupił przed rozpoczęciem działalności towarów handlowych i materiałów, może się zdarzyć, że remanent początkowy wyniesie zero. Wówczas system wprowadzi taki remanent automatycznie przy generowaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy.

Czynni podatnicy VAT, którzy zarejestrowali się jako vatowcy od pierwszego dnia rozpoczynającego działalność, wartość remanentu początkowego ustalają w cenie netto. Natomiast przysługujące im odliczenie VAT nastąpi na podstawie wpisu bezpośredniego w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS.
Wydatki inne, niż towary handlowe i materiały pomocnicze, które przedsiębiorca poniósł przed rozpoczęciem działalności należy księgować w dacie rozpoczęcia działalności w zakładce WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT/ (BEZ VAT).
Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka