0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co ująć w remanencie rozpoczynając działalność?

Wielkość tekstu:

Otwieram działalność gospodarczą. Tuż przed jej rozpoczęciem zakupiłem towary, które będą służyć do dalszej odsprzedaży i kilka półproduktów. Czy i jak mam to ująć w KPiR?

 

Przedsiębiorcy, rozpoczynający działalność, są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury (inaczej zwany remanentem początkowym), którego wartość stanowi pierwszą pozycję zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W spisie ujmuje się towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe zakupione przed rozpoczęciem działalności.

Przykładowy formularz spisu z natury wraz z omówieniem jest dostępny w artykule: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem.

Łączną wartość spisu z natury w systemie wprowadza się poprzez zakładkę: EWIDENCJE »  REMANENTY» DODAJ REMANENT zaznaczając rodzaj jako REMANENT POCZĄTKOWY, a w polu DATA należy wybrać datę rozpoczęcia działalności.

Remanent początkowy - co ująć?

Jeżeli przedsiębiorca nie zakupił przed rozpoczęciem działalności towarów handlowych i materiałów, może się zdarzyć, że remanent początkowy wyniesie zero. Wówczas system wprowadzi taki remanent automatycznie przy generowaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy.

Czynni podatnicy VAT, którzy zarejestrowali się jako vatowcy od pierwszego dnia rozpoczynającego działalność, wartość remanentu początkowego ustalają w cenie netto. Natomiast przysługujące im odliczenie VAT nastąpi na podstawie wpisu bezpośredniego w zakładce EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS.
Wydatki inne, niż towary handlowe i materiały pomocnicze, które przedsiębiorca poniósł przed rozpoczęciem działalności należy księgować w dacie rozpoczęcia działalności w zakładce WYDATKI » DODAJ » FAKTURA VAT/ (BEZ VAT).
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów