Zakup paliwa do pojazdu

Otrzymane faktury dotyczące zakupu paliwa do samochodu, należy zaksięgować w systemie w zakładce WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT oraz wybrać jako rodzaj wydatku ZAKUP PALIWA DO POJAZDU. Ponadto w polu Pojazd należy wybrać odpowiedni numer rejestracyjny samochodu, którego dotyczy poniesiony wydatek.

Zakup paliwa do pojazdu

Kwoty należy wpisać zgodnie ze stanem na fakturze. System dokona automatycznego odliczenia podatku VAT zgodnie z tym jakie odliczenie podatku VAT zostało wybrane dla danego pojazdu przy jego wprowadzaniu do systemu.

W sytuacji gdy zostało wybrane:

  • 50% odliczenie VAT - 50% podatku zostanie odliczone, pozostała zaś część zostanie doliczona do kwoty netto i ujęta w KPiR lub podlegać będzie limitowi wynikającemu z kilometrówki (w przypadku użytkowania prywatnego pojazdu w działalności rozliczanego w ramach kilometrówki),

  • 100% odliczenie VAT - 100% podatku VAT zostanie odliczone a kwota netto trafi do KPiR.

Aby móc wprowadzać faktury za paliwo, należy zacząć od dodania pojazdu do systemu - patrz: dodawanie pojazdu.Sposób zaksięgowania przez system wydatku na zakup paliwa jest uzależniony od rodzaju pojazdu oraz  od wyboru schematu odliczania VAT:

  • pojazd, wykorzystywany wyłącznie do celów działalności - 100% odliczenia VAT  przy obowiązku prowadzenia kilometrówki VAT oraz zgłoszenia samochodu w urzędzie VAT-26;

  • pojazd, wykorzystywany w działalności i prywatnie - 50% odliczenia VAT (w przypadku samochodów osobowych od wydatków poniesionych do 30 czerwca 2015 - brak możliwości odliczenia VAT).

Powyższe nie dotyczy samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony, motorowerów oraz samochodów wskazanych przez ustawę o VAT jako konstrukcyjnie przeznaczonych wyłącznie do działalności, przy których podatnik ma prawo odliczać 100% VAT od paliwa bez konieczności prowadzenia dodatkowych ewidencji.

Więcej informacji na temat wyboru odliczenia w artykule: Samochód w firmie - zmiany w VAT po 1 kwietnia 2014.