0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup paliwa do pojazdu

Wielkość tekstu:

W systemie wfirma.pl możliwe jest wprowadzanie parametrów samochodu osobowego. Wówczas na podstawie danej definicji system automatycznie rozlicza na gruncie podatkowym fakturę za zakup paliwa do danego pojazdu.

Zmiany w rozliczeniach samochodów od 2019 roku

Od 2019 roku wprowadzono ograniczenia w zakresie ujmowania wydatków eksploatacyjnych dotyczących pojazdów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności do kosztów uzyskania przychodów.

Zmiany te w zakresie ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych pojazdów dotyczą:

  • prywatnych samochodów osobowych - limit wydatków eksploatacyjnych ujmowanych w kosztach został ograniczony do 20%,
  • firmowych samochodów osobowych i ciężarowych (niespełniających definicji ustawowej pojazdu ciężarowego), które są wprowadzone do środków trwałych, bądź używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli pojazd ten jest używany również do celów niezwiązanych z działalnością - limit wydatków eksploatacyjnych ujmowanych w kosztach został ograniczony do 75%. Odliczenie 100% kosztów jest możliwe wyłącznie w przypadku używania tych pojazdów wyłącznie w działalności, z wymogiem prowadzenia ewidencja przebiegu pojazdów do VAT oraz zgłoszeniem pojazdu na druku VAT-26 do urzędu skarbowego,
  • firmowych samochodów ciężarowych spełniających ustawową definicję pojazdu ciężarowego - koszty można nadal ująć w 100%, bez obowiązku prowadzenia kilometrówki.

Księgowanie faktur za paliwo do samochodu w systemie jest możliwe po wcześniejszym wprowadzeniu pojazdu. Sposób wprowadzenia pojazdu do systemu zostały opisany w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu.

Zakup paliwa do pojazdu - jak zaksięgować w systemie?

Otrzymane faktury dotyczące zakupu paliwa do samochodu, należy zaksięgować w systemie w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT). Jako rodzaj wydatku należy wybrać ZAKUP PALIWA DO POJAZDU oraz w polu POJAZD odpowiedni numer rejestracyjny samochodu, którego dotyczy poniesiony wydatek. Natomiast wartości należy wprowadzić ta, aby były zgodne z dokumentem zakupu.

Zakup paliwa do pojazdu - wybranie rodzaju wydatku

Po zapisaniu wydatku system dokona automatycznego ujęcia wydatku w KPiR w kol. 13 - Pozostałe wydatki oraz do Rejestru VAT zakupów, w odpowiedniej wysokości zgodnej z parametrami oznaczonego pojazdu.

Więcej informacji o zmianach dotyczących rozliczeń pojazdów używanych w działalności, które wpływają na rozliczenia w systemie wyjaśnia artykuł: Zmiany w rozliczeniach samochodów osobowych od 2019 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów