Zakup paliwa do pojazdu

Otrzymane faktury dotyczące zakupu paliwa do samochodu, należy zaksięgować w systemie w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. 

Zakup paliwa do pojazdu - wprowadzenie do systemu

Jako rodzaj wydatku należy wybrać ZAKUP PALIWA DO POJAZDU oraz w polu POJAZD odpowiedni numer rejestracyjny samochodu, którego dotyczy poniesiony wydatek.

Zakup paliwa do pojazdu - wybranie rodzaju wydatku

Kwoty należy wpisać zgodnie ze stanem na fakturze. System dokona automatycznego odliczenia podatku VAT zgodnie z tym jakie odliczenie podatku VAT zostało wybrane dla danego pojazdu przy jego wprowadzaniu do systemu.

W sytuacji gdy zostało wybrane:

  • 50% odliczenie VAT - 50% podatku zostanie odliczone, pozostała zaś część zostanie doliczona do kwoty netto i ujęta w KPiR lub podlegać będzie limitowi wynikającemu z kilometrówki (w przypadku użytkowania prywatnego pojazdu w działalności rozliczanego w ramach kilometrówki),

  • 100% odliczenie VAT - 100% podatku VAT zostanie odliczone a kwota netto trafi do KPiR.

Aby móc wprowadzać faktury za paliwo, należy zacząć od dodania pojazdu do systemu - patrz: dodawanie pojazdu.Sposób zaksięgowania przez system wydatku na zakup paliwa jest uzależniony od rodzaju pojazdu oraz od wyboru schematu odliczania VAT:

  • pojazd, wykorzystywany wyłącznie do celów działalności - 100% odliczenia VAT przy obowiązku prowadzenia kilometrówki VAT oraz zgłoszenia samochodu w urzędzie VAT-26;

  • pojazd, wykorzystywany w działalności i prywatnie - 50% odliczenia VAT (w przypadku samochodów osobowych od wydatków poniesionych do 30 czerwca 2015 - brak możliwości odliczenia VAT).

Powyższe nie dotyczy samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony, motorowerów oraz samochodów wskazanych przez ustawę o VAT jako konstrukcyjnie przeznaczonych wyłącznie do działalności, przy których podatnik ma prawo odliczać 100% VAT od paliwa bez konieczności prowadzenia dodatkowych ewidencji.

Więcej informacji na temat wyboru odliczenia w artykule: Samochód w firmie - zmiany w VAT po 1 kwietnia 2014.