0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody

Wielkość tekstu:

Dowody wewnętrzne służą do udokumentowania niektórych przychodów. Same w sobie nie są wystarczającą podstawą do księgowania. Muszą wynikać z innych dokumentów np. wyciągów bankowych. Dokumenty powiązane należy podpiąć pod wydrukowane dowody wewnętrzne, ponieważ jako całość będą stanowić kompletny dowód księgowy.

Wystawianie dowodów wewnętrznych u przedsiębiorców rozliczających się na podstawie KPiR

Dowody wewnętrzne dotyczące pozostałych przychodów należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW).

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - jak wygenerować

 W wyświetlonym oknie należy uzupełnić datę wystawienia dowodu, jego wartość oraz nazwę przychodu. Możliwy jest także wybór SCHEMATU KSIĘGOWEGO:

  • pozostałe przychody,
  • odsetki bankowe,
  • noty odsetkowe.

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - schemat księgowy

Co ważne, podczas wystawiania dowodu wewnętrznego można dodać kolejne pozycje poprzez funkcję DODAJ POZYCJĘ.

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - dodaj pozycję

Przechodząc do zakładki ZAAWANSOWANE, można wybrać sposób opisu przychodu w ewidencjach.

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - opis w ewidencji

Jeśli wybrana zostanie opcja INNY, pojawi się dodatkowe okno gdzie należy wprowadzić odpowiedni tekst.

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - dodaj inny opis

Po zapisaniu dowody wewnętrzne dokumentujące przychody zostaną automatycznie zaksięgowane do kolumny 8 Księgi Przychodów i Rozchodów - Pozostałe przychody.

Wystawianie dowodów wewnętrznych u przedsiębiorców rozliczających na podstawie Ewidencji Przychodów 

Przedsiębiorcy, których działalność opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wystawiają analogicznie DW za pomocą zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW). Muszą jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody z działalności opodatkowane będą według jednakowej stawki. Należy zwracać na to szczególną uwagę przy wystawianiu dowodu wewnętrznego, aby wskazać właściwą stawkę ryczałtu. Stawkę ryczałtu wybiera się z listy rozwijanej przy pozycji STAWKA RYCZAŁTU.

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - stawka ryczałtu

Automatyczne wystawianie dowodów wewnętrznych

W systemie możliwe jest zdefiniowanie dowodów wewnętrznych, które będą się wystawiać automatycznie co miesiąc określonego dnia. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE » DOWODY WEWNĘTRZNE » DODAJ DOWÓD AUTOMATYCZNY. W szczególności należy uzupełnić dzień miesiąca na jaki dowód ma zostać wygenerowany, od kiedy dowody mają być wystawiane oraz do kiedy mają one być wystawiane.

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - automatyczne

Warto zwrócić uwagę, że nie jest możliwe wystawianie dowodów wstecz. Tak zdefiniowane dowody będą widoczne w zakładce PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE » DOWODY WEWNĘTRZNE.

Przy dodawaniu dowodów wewnętrznych możliwy jest wybór metody płatności.

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - metoda płatności

Co ważne, wystawca może również wybrać odpowiednią serię numeracji.

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - seria

Po rozwinięciu i wybraniu opcji NOWA SERIA w wygenerowanym oknie należy uzupełnić odpowiednie dane. Po kliknięciu na nazwę WZORZEC wygenerowana zostanie wskazówki co do tego, jak powinien wyglądać schemat zapisu wzorca.

Dowody wewnętrzne dokumentujące sprzedaż - nowa seria

Dla automatycznego dowodu wewnętrznego należy również wybrać odpowiedni SCHEMAT KSIĘGOWY.

Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody - schemat księgowy

Drukowanie dowodów wewnętrznych

Wystawiony dowód wewnętrzny należy wydrukować z systemu, a następnie wpiąć do segregatora w kolejności narzuconej przez podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wystawione dowody wewnętrzne są widoczne w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY, skąd możliwa jest ich modyfikacja oraz drukowanie, poprzez zaznaczenie dowodu i wybranie opcji DRUKUJ.

Dowody wewnętrzne - drukowanie

Natomiast dowody automatyczne będą widoczne dodatkowo w zakładce PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE » DOWODY WEWNĘTRZNE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów