Dowody wewnętrzne dokumentujące przychody

Dowody wewnętrzne służą do udokumentowania niektórych przychodów. Same w sobie nie są wystarczającą podstawą do księgowania. Muszą wynikać z innych dokumentów np. wyciągów bankowych. Dokumenty powiązane należy podpiąć pod wydrukowane dowody wewnętrzne, ponieważ jako całość będą stanowić kompletny dowód księgowy.

Wystawianie dowodów wewnętrznych u przedsiębiorców rozliczających na podstawie KPiR

Dowody wewnętrzne dotyczące pozostałych przychodów należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW).

Wystawianie dowodów wewnętrznych dotyczących pozostałych przychodów

W wyświetlonym oknie należy uzupełnić datę wystawienia dowodu, jego wartość oraz nazwę przychodu. Możliwy jest także wybór Schematu księgowego.

Wystawianie dowodów wewnętrznych - schemat księgowy

Co ważne, podczas wystawiania dowodu wewnętrznego można dodać kolejne pozycje poprzez funkcję DODAJ POZYCJĘ.

Wystawianie dowodów wewnętrznych - dodawanie pozycji

Po zapisaniu dowód zostanie automatycznie zaksięgowany do kol. 8 Księgi Przychodów i Rozchodów, - Pozostałe przychody.

Przechodząc do zakładki ZAAWANSOWANE, można wybrać sposób opisu w ewidencjach.

Wystawianie dowodów wewnętrznych - opis w ewidencji

Jeśli wybrana zostanie opcja INNY, pojawi się dodatkowe okno gdzie należy wprowadzić odpowiedni tekst.

Wystawianie dowodów wewnętrznych - opis w ewidencji

Wystawianie dowodów wewnętrznych u przedsiębiorców rozliczających na podstawie Ewidencji Przychodów 

Przedsiębiorcy, których działalność opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wystawiają analogicznie DW za pomocą zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW). Muszą jednak pamiętać, że nie wszystkie przychody z działalności opodatkowane będą według jednakowej stawki. Należy zwracać na to szczególną uwagę przy wystawianiu dowodu wewnętrznego, aby wskazać właściwą stawkę ryczałtu. Stawkę ryczałtu wybiera się z listy rozwijanej przy pozycji “Stawka ryczałtu”.

Dowód wewnętrzny - stawka amortyzacji

Automatyczne wystawianie dowodów wewnętrznych

W systemie możliwe jest zdefiniowanie dowodów wewnętrznych które będą się wystawiać automatycznie co miesiąc określonego dnia. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE » DOWODY WEWNĘTRZNE » DODAJ DOWÓD AUTOMATYCZNY. W szczególności należy uzupełnić dzień miesiąca na jaki dowód ma zostać wygenerowany, od kiedy dowody mają być wystawiane oraz do kiedy mają one być wystawiane.

Automatyczne wystawianie dowodów wewnętrznych

Warto zwrócić uwagę, że nie jest możliwe wystawianie dowodów wstecz. Tak zdefiniowane dowody będą widoczne w zakładce PRZYCHODY » AUTOMATYCZNE » DOWODY WEWNĘTRZNE.

Przy dodawaniu dowodów wewnętrznych możliwy jest wybór metody płatności.

Automatyczne wystawianie dowodów wewnętrznych - metoda płatności

Co ważne, wystawca może również wybrać odpowiednią serię numeracji.

Automatyczne wystawianie dowodów wewnętrznych - seria

Po rozwinięciu i wybraniu opcji NOWA SERIA w wygenerowanym oknie należy uzupełnić odpowiednie dane. Po kliknięciu na nazwę WZORZEC wygenerowana zostanie wskazówki co do tego, jak powinien wyglądać schemat zapisu wzorca.

Automatyczne wystawianie dowodów wewnętrznych - dodanie nowej serii

Dla automatycznego dowodu wewnętrznego należy również wybrać odpowiedni Schemat księgowy.

Automatyczne wystawianie dowodów wewnętrznych - schemat księgowy

Drukowanie dowodów wewnętrznych

Wystawiony dowód wewnętrzny należy wydrukować z systemu, a następnie wpiąć do segregatora w kolejności narzuconej przez podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wszystkie dowody wewnętrzne są widoczne w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE. Można je stamtąd wydrukować, ale modyfikacja możliwa jest wyłącznie w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY.