0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować import towarów od kontrahenta spoza UE?

Wielkość tekstu:

Podatnik może dokonać importu towarów handlowych od kontrahenta spoza UE. W zależności od miejsca dokonanej odprawy wyróżnia się dwa sposoby ujęcia księgowania tego typu transakcji w systemie na gruncie VAT. 

Import towarów od kontrahenta spoza UE - księgowanie faktury w kosztach

Aby ująć w systemie fakturę zakupu towarów od kontrahenta spoza UE należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT), gdzie w oknie które się otworzy należy uzupełnić dane kontrahenta zgodnie z fakturą (zamiast NIP wybieramy INNY lub jeśli kontrahent nie posiada identyfikatora podatkowego BRAK). 

import towarów od kontrahenta spoza ue

Następnie wskazujemy jako rodzaj wydatku:

  • ZAKUP TOW. HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODST. (w przypadku uproszczonej księgowości),

  • ZAKUP TOW. HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODST. » ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH (w przypadku pełnej księgowości).

W polu RAZEM należy wprowadzić w walucie obcej wartość z faktury. 

import towarów od kontrahenta spoza ue

Aby faktura została przeliczona automatycznie na PLN konieczne jest przejście do podzakładki ZAAWANSOWANE i wskazanie w polu WALUTA waluty, w której wystawiona jest faktura.

import towarów od kontrahenta spoza ue

Po zapisaniu system automatycznie dokona przeliczenia wartości faktury na polskie złote, po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. W przypadku uproszczonej księgowości na KPIR zapis trafi do kol. 10. Natomiast w przypadku pełnej księgowości system automatycznie dokona dekretacji zapisu (jeśli użytkownik korzysta ze wzorcowego planu kont).

Import towarów od kontrahenta spoza UE - księgowanie cła i akcyzy w kosztach

Cło z dokumentu SAD/PZC (jeśli zostało doliczone) należy zaksięgować za pomocą dowodu wewnętrznego poprzez: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY wybierając jako schemat księgowy: ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH jeżeli przedmiotem importu są towary handlowe. 

import towarów od kontrahenta spoza ue

W przypadku rozliczenia na pełnych księgach należy dokonać księgowania cła i akcyzy za pomocą dokumentu PK schematem: EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY » DODAJ » DODAJ PK.

Import towarów od kontrahenta spoza UE - wpis na gruncie VAT, gdy ma miejsce odprawa w Polsce

Posiadany dokument celny SAD lub jego elektroniczny odpowiednik PZC z naliczonym podatkiem VAT ujmuje się schematem: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. W oknie, które się pojawi należy uzupełnić dane dotyczące dostawcy - wprowadzamy dane kontrahenta spoza UE. W polu DATA WYSTAWIENIA i DATA KSIĘGOWANIA DO VAT należy wskazać datę otrzymania dokumentu celnego.

import towarów od kontrahenta spoza ue

W kolejnym kroku należy w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję IMPORT TOWARÓW.

 import towarów od kontrahenta spoza ue

Tak dokonany wpis pojawi się w rejestrze VAT zakupu z oznaczeniem “IMP”.

W przypadku rozliczenia na pełnych księgach należy dodać wpis do rejestru VAT zakupu za pomocą wyżej wskazanego schematu i następnie dokonać księgowania podatku VAT za pomocą dokumentu PK schematem: EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY » DODAJ » DODAJ PK.

Import towarów od kontrahenta spoza UE - wpis na gruncie VAT, gdy ma miejsce odprawa w UE

W celu wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, która występuje w przypadku odprawy celnej w UE, należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. W oknie, które się pojawi w polu WARTOŚĆ NETTO należy wprowadzić podstawę opodatkowania transakcji, na którą składa się:

  • wartość zakupionych towarów z faktury zakupu;

  • wartość cła z dokumentu PZC;

  • wartość transportu, opakowań czy ubezpieczenia, jeżeli została pobrana przez dostawcę towaru.

W kolejnym kroku w polu VAT należy wybrać stawkę VAT właściwą dla sprzedaży tego rodzaju towarów w Polsce. 

import towarów od kontrahenta spoza ue

W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję WNT.

import towarów od kontrahenta spoza ue

Dane kontrahenta powinny zawierać dane przedstawiciela fiskalnego, w tym jego numer VAT-UE (tj. NIP z prefiksem kraju, w którym przeprowadzana jest procedura celna oraz kraju, w którym przedstawiciel celny jest zarejestrowany jako podatnik UE).

W sytuacji gdy możliwe jest odliczenie podatku VAT, wpisu analogicznie dokonuje się po stronie zakupu schematem: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS.

import towarów od kontrahenta spoza ue

Tak wykazana transakcja zostanie ujęta w informacji podsumowującej VAT-UE.

W przypadku rozliczenia na pełnych księgach należy dodać wpis do rejestrów VAT za pomocą wyżej wskazanych schematów i następnie dokonać księgowania podatku VAT za pomocą dokumentu PK schematem: EWIDENCJE » KSIĘGA HANDLOWA » REJESTR KSIĘGOWY » DODAJ » DODAJ PK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów