0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Drukowanie ewidencji czasu pracy

Wielkość tekstu:

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy wszystkich osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie. Jest to dokument, który należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej przez cały okres zatrudnienia, a nawet i po rozwiązaniu stosunku pracy przez okres 10 lat. Poniżej przedstawiamy, jak wygląda drukowanie ewidencji czasu pracy w naszym systemie.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy

Ewidencja czasu pracy powinna przedstawiać zarówno czas przepracowany przez pracownika jak i dni, w których był nieobecny w pracy. W ewidencji znajdą się zatem dane o:

  • godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • godzinach nocnych i nadliczbowych,
  • dniach wolnych od pracy,
  • urlopach wypoczynkowych, bezpłatnych czy tych związanych z rodzicielstwem,
  • zwolnieniach od pracy,
  • absencjach chorobowych.

Informację o sposobie uzupełniania czasu pracy pracownika można znaleźć w artykule Ewidencja czasu pracy w systemie wFirma.pl

Ewidencja czasu pracy w szczegółach pracownika

Widok ewidencji czasu pracy można znaleźć w szczegółach pracownika. Aby do niego przejść, należy w zakładce KADRY » PRACOWNICY kliknąć imię i nazwisko pracownika i po pojawieniu się okna wystarczy w zakładce CZAS PRACY » EWIDENCJA CZASU PRACY. Z tego miejsca widać wszelkie wprowadzone nieobecności oraz po kliknięciu na wybrany dzień otwiera się okno ze szczegółowym wskazaniem godzin pracy. 

Drukowanie ewidencji czasu pracy w systemie

Drukowanie ewidencji czasu pracy dla pojedynczych pracowników

Aby wydrukować ewidencję czasu pracy dla konkretnego pracownika, należy w KADRY » PRACOWNICY kliknąć imię i nazwisko pracownika i po pojawieniu się okna wystarczy w zakładce CZAS PRACY » EWIDENCJA CZASU PRACY. W menu po prawej stronie należy wybrać opcję DRUKUJ. Na dysk zostanie pobrana ewidencja czasu pracy w formacie PDF za miesiąc, który aktualnie był ustawiony w podglądzie. 

Drukowanie ewidencji czasu pracy dla jednego pracownika

Ewidencja zostanie wygenerowana w formacie PDF.

Drukowanie ewidencji czasu pracy dla wielu pracowników

W systemie mamy również możliwość wygenerowania ewidencji czasu pracy dla wielu pracowników. Można to zrobić z zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy zaznaczyć wybrane osoby,  wybrać DRUKUJ » EWIDENCJĘ CZASU PRACY.

 

Drukowanie ewidencji czasu pracy dla wielu pracowników

Wówczas pojawi się okno, w którym należy wybrać miesiąc, za jaki chcemy wygenerować ewidencję, a następnie kliknąć na opcję DRUKUJ.  Wtedy pobrany zostanie na dysk wydruk ewidencji w formacie PDF.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów