Eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje MF

System wfirma.pl umożliwia stworzenie na podstawie danych z systemu deklaracji i wyeksportowania jej w postaci pliku XML. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI kliknąć na wybraną deklarację - otworzy się okno podglądu deklaracji. Następnie z górnego paska menu należy wybrać POBIERZ XML. Plik zostanie zapisany na dysku komputera.

E-deklaracje - pobierz xml

Tak pobraną deklarację w postaci pliku XML można zaimportować do interaktywnego formularza systemu e-deklaracje udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

E-deklaracje - strona MF

Po wyborze formularza z listy udostępnionej przez Ministerstwo, będąc w widoku aktywnego formularza należy wybrać EDYCJA » OPCJE FORMULARZA » IMPORTUJ DANE i wgrać ściągnięty plik XML.

e-deklaracje

Jeśli występuje problem z wyświetlaniem interaktywnego formularza w przeglądarce (komunikat: “Please wait…”), wymagane jest zapisanie danego formularza na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego dokumentu bezpośrednio w programie Adobe Reader. Można też odpowiednio skonfigurować przeglądarkę według instrukcji: dla Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome oraz dla przeglądarki Edge.

W celu aktywowania możliwości wysyłki formularza elektronicznie należy zainstalować program e-deklaracje udostępniany przez Ministerstwo Finansów.

E-deklaracje - jak wysłać?

Podobne