0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oznaczenia typów dokumentów w JPK V7

Wielkość tekstu:

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek przesyłania nowej wersji JPK V7M (dla rozliczeń miesięcznych) lub JPK V7K (dla rozliczeń kwartalnych). W przesyłanych plikach pojawią się nowe oznaczenia dokumentów, które wcześniej nie występowały w pliku JPK VAT. Jedne z nowych oznaczeń dotyczą dowodów zakupu i sprzedaży, które w pliku JPK V7 wykazuje się w polu TypDokumentu (dla podatku należnego) oraz DokumentZakupu (dla podatku naliczonego). W systemie wfirma.pl możliwe jest wprowadzanie oznaczenia dokumentów w JPK V7.

Oznaczenia dokumentów w JPK V7 - zakup

Dla dokumentów zakupu wyróżnia się następujące oznaczenia dokumentów w JPK V7:

 • „MK” – faktury wystawiane przez podatnika (dostawcę lub usługodawcę), który wybrał metodę kasową rozliczania podatku VAT, określoną w art. 21 ustawy o VAT.

 • „WEW” – dokumenty wewnętrzne, dotyczące:

  • rocznej korekty podatku naliczonego ze względu na zmianę współczynnika odliczenia podatku naliczonego w przypadku sprzedaży mieszanej;

  • w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski,

  • rozliczenie:

   • WNT bez faktury,

   • importu towarów,

 • „VAT_RR” – faktury VAT RR, które wystawia czynny podatnik VAT, nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego;

W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole DokumentZakupu w pliku JPK V7 pozostaje puste.

Oznaczenia dokumentów w JPK V7 - sprzedaż

Dla dokumentów sprzedaży, wyróżnić można następujące oznaczenia dokumentów w JPK V7:

 • „RO” – zbiorczy dokument wewnętrzny, dotyczący sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej. Oznaczenie „RO” mają obowiązek stosować przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż na rzecz osób prywatnych, którzy nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej,

 • „FP” – dotyczy faktur wystawianych do paragonu, 

 • „WEW” – dokument wewnętrzny, dotyczący czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży, tj. fakturą. Obejmuje ono np.:

 • nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,

 • korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,

 • dokument zbiorczy, dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej (sprzedaż bezrachunkowa).

W tym przypadku również, gdy brak wymienionych oznaczeń – pole TypDokumentu w pliku JPK V7 pozostaje puste.

Warto zauważyć, że oznaczenia dokumentów w JPK V7, dotyczących zakupu i sprzedaży, to nie jedyne oznaczenia wymagane w nowym JPK. Nowa struktura ma zawierać m.in. oznaczenia rodzaju dokonywanej transakcji, o czym więcej w artykule Struktury ewidencji JPK V7M i JPK V7K - co zawierają?

Wprowadzanie w wfirma.pl oznaczenia dokumentów w JPK V7

Ponieważ u każdego użytkownika mogą wystąpić różne rodzaje transakcji, należy samodzielne wybrać zakres oznaczeń, które będą się pojawiać przy wystawianiu faktur VAT sprzedaży bądź księgowaniu faktur VAT zakupu. 

Aby włączyć oznaczenia dokumentów w JPK V7, jako pierwsze należy wejść w zakładkę USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7. W oknie, które się pojawi należy w podzakładce TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE wskazać transakcje, które mogą lub dotyczą działalności.

Oznaczenia dokumentów w JPK V7 - ustawienia

Sposób oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7 w systemie wfirma.pl zawarto w artykule: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7.

Oznaczenia dokumentów w JPK V7 po stronie podatku VAT naliczonego (“MK”, “WEW”, “VAT_RR”) w wfirma.pl

W systemie wfirma.pl, aby dokonać oznaczenia dokumentów w JPK V7, dotyczące zakupu, możliwe jest w trakcie wprowadzania wydatku, przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie po uzupełnieniu danych i przejściu do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, należy zaznaczyć transakcję, której dotyczy faktura. Dzięki temu, oznaczenia dokumentów w JPK V7 nastąpi automatycznie, na podstawie zaznaczonej funkcji.

Oznaczenia dokumentów w JPK V7 - faktura VAT

Wyjątkiem jest dokument wewnętrzny, dla którego oznaczenie “WEW”, należy wprowadzić bezpośrednim wpisem do rejestru VAT zakupów. W tym celu należy wejść w zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, gdzie po uzupełnieniu danych kontrahenta, w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję DOKUMENT WEWNĘTRZNY.

Oznaczenia dokumentów w JPK V7 - dokument wewnętrzny

Oznaczenia dokumentów w JPK V7 po stronie podatku VAT należnego (“RO”, “WEW”, “FP”) w wfirma.pl

Aby w systemie wfirma.pl, dokonać oznaczenia dokumentów w JPK V7, dotyczące sprzedaży, należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, gdzie po uzupełnieniu wymaganych danych, przechodząc do pozakładki ZAAWANSOWANE w polu RODZAJE SPRZEDAŻY W JPK należy wybrać właściwe oznaczenie dokumentów.

Od października 2020 roku paragony fiskalne nie są księgowane w ewidencjach ze względu na wejście w życie nowego pliku JPK V7, w którym sprzedaż paragonowa powinna być wykazywana zbiorczo na podstawie raportu okresowego z kasy i oznaczana symbolem RO.

Oznaczenia dokumentów w JPK V7 - inne przychody

W przypadku dokumentu wewnętrznego, oznaczonego jako “WEW”, należy dokonać bezpośredniego wpisu do rejestru VAT sprzedaży. W tym celu należy wejść w zakładkę EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS , gdzie po uzupełnieniu danych kontrahenta, w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję DOKUMENT WEWNĘTRZNY.

Oznaczenia dokumentów w JPK V7 - rejestr VAT sprzedaży

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów