Ewidencja przychodów - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Dla niektórych przedsiębiorców ewidencja przychodów (ryczałt) jest bardzo opłacalną formą rozliczania przychodów z prowadzonej działalności. Jak powinna być prowadzona ewidencja przychodów?

Ewidencja przychodów ryczałtowca w wFirma.pl

Do Ewidencji Przychodów znajdującej się w zakładce EWIDENCJE» EWIDENCJA PRZYCHODÓW trafiają wszystkie wpisy wprowadzone w zakładce PRZYCHODY, z podziałem na odpowiednie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ewidencja przychodów u ryczałtowca

Ręczne dodawanie wpisów do ewidencji przychodów

Wpisy do Ewidencji przychodów można również wprowadzić ręcznie, bezpośrednio w zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS.

Ewidencja przychodów - dodaj wpis

Na wyświetlonej liście można usuwać bądź modyfikować tylko wpisy bezpośrednio wprowadzane poprzez zakładkę EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW.

Selekcja wpisów dodanych bezpośrednio do ewidencji przychodów

Wpisy te można wyselekcjonować przy użyciu opcji PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE znajdującej się w lewym górnym rogu Ewidencji przychodów (obok Lp). Jeżeli jest więcej niż jeden wpis ręczny, przy kliknięciu na opcję PRZEŁĄCZ ZAZNACZENIE, pojawi się dodatkowy przycisk POKAŻ, dzięki któremu można wyselekcjonować wpisy dodane ręcznie.

Ewidencja przychodów - selekcjonowanie

Ręczne wpisy w Ewidencji przychodów można dodawać tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. by obsłużyć nietypowe przypadki. Zwykle należy korzystać z zakładki PRZYCHODY.

Powielanie wpisów w ewidencji przychodów

W celu powielenia ręcznie dokonanych wpisów należy zaznaczyć dany dokument i z górnego menu wybrać opcję POWIEL.

Ewidencja przychodów - powielanie wpisów

Dodawanie załączników do wpisu

W systemie istnieje możliwość dołączania zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów do wpisów dodawanych bezpośrednio do ewidencji przychodów. Aby dodać dokument należy umieścić kursor na danym wpisie, wówczas pojawi się znaczek załącznika Ewidencja przychodów - ikona załącznika, należy na niego kliknąć.

Ewidencja przychodów - załącznik

Wówczas pojawi się okno, w którym należy kliknąć na opcję DODAJ DOKUMENT i wybrać na jakiej podstawie dokument ma zostać dodany:

  • na podstawie szablonu,
  • na podstawie pliku,
  • na podstawie adresu URL.

Ewidencja przychodów - dodaj załącznik

Drukowanie ewidencji przychodów

Ewidencję Przychodów za dany miesiąc można wydrukować, wybierając z górnego menu opcję DRUKUJ. Wydruk wygląda następująco:

Ewidencja przychodów - wydruk

Na podstawie zapisów w Ewidencji Przychodów wyliczany jest miesięczny bądź kwartalny zryczałtowany podatek dochodowy oraz roczna deklaracja PIT-28.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn