0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja przychodów - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wielkość tekstu:

Dla niektórych przedsiębiorców ewidencja przychodów (ryczałt) jest bardzo opłacalną formą rozliczania przychodów z prowadzonej działalności. Jak powinna być prowadzona ewidencja przychodów?

Ewidencja przychodów ryczałtowca w wFirma.pl

Do Ewidencji Przychodów znajdującej się w zakładce EWIDENCJE» EWIDENCJA PRZYCHODÓW trafiają wszystkie wpisy wprowadzone w zakładce PRZYCHODY, z podziałem na odpowiednie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ewidencja przychodów u ryczałtowca

Ręczne dodawanie wpisów do ewidencji przychodów

Wpisy do Ewidencji przychodów można również wprowadzić ręcznie, bezpośrednio w zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS.

Ewidencja przychodów - dodaj wpis

Na wyświetlonej liście można usuwać bądź modyfikować tylko wpisy bezpośrednio wprowadzane poprzez zakładkę EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW.

Powielanie wpisów w ewidencji przychodów

Ręczne wpisy w Ewidencji przychodów można dodawać tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. by obsłużyć nietypowe przypadki. Zwykle należy korzystać z zakładki PRZYCHODY.
W celu powielenia ręcznie dokonanych wpisów należy zaznaczyć dany dokument i z górnego menu wybrać opcję POWIEL.

Ewidencja przychodów - powielanie wpisów

Dodawanie załączników do wpisu

W systemie istnieje możliwość dołączania zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów do wpisów dodawanych bezpośrednio do ewidencji przychodów. Aby dodać dokument należy umieścić kursor na danym wpisie, wówczas pojawi się znaczek załącznika Ewidencja przychodów - ikona załącznika, należy na niego kliknąć.

Wówczas pojawi się okno, w którym należy kliknąć na opcję DODAJ DOKUMENT i wybrać na jakiej podstawie dokument ma zostać dodany:

  • na podstawie szablonu,
  • na podstawie pliku,
  • na podstawie adresu URL.

Ewidencja przychodów - dodaj załącznik

Drukowanie ewidencji przychodów

Ewidencję Przychodów za dany miesiąc można wydrukować, wybierając z górnego menu opcję DRUKUJ » DRUKUJ EWIDENCJĘ lub DRUKUJ PODSUMOWANIE. W przypadku wydruku ewidencji zostanie wygenerowany plik PDF z widokiem szczegółowym ewidencji przychodów. Wybierając opcję wydruku podsumowania, ewidencja zostanie wygenerowana w zbiorczych kwotach miesięcznych w ujęciu miesięcznym.

Na podstawie zapisów w Ewidencji Przychodów wyliczany jest miesięczny bądź kwartalny zryczałtowany podatek dochodowy oraz roczna deklaracja PIT-28 i plik JPK_EWP.

Więcej informacji dotyczących generowania i wysyłki pliku JPK_EWP w artykule: Jednolity Plik Kontrolny dla Ewidencji przychodów - JPK EWP

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów