Jednolity Plik Kontrolny dla Ewidencji przychodów - JPK EWP

Jednolity plik kontrolny stanowi kolejny krok w kierunku informatyzacji administracji podatkowej. W związku z nowelizacją przepisów podatkowych mikroprzedsiębiorcy od lipca 2018 roku zostali zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK EWP. Przekazanie odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych w postaci właśnie jednolitego pliku kontrolnego

Jak wygenerować i pobrać JPK EWP z systemu wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl można pobrać deklarację JPK EWP zarówno z poziomu zakładki PODATKI, jak i EWIDENCJE.

JPK EWP - zakładka PODATKI

Plik JPK EWP generowany jest automatycznie do każdej wyliczonej w systemie wfirma.pl zaliczki na podatek dochodowy.

W celu pobrania pliku JPK EWP w systemie z poziomu wyliczenia podatku dochodowego należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY oraz kliknąć w okres wyliczonej zaliczki.

JPK EWP - zakładka Podatki

Następnie w wygenerowanym wyliczeniu zaliczki za dany okres należy kliknąć w górnej części okna na funkcję POBIERZ JPK EWP.

JPK EWP - pobieranie

JPK EWP - zakładka EWIDENCJE

W celu wygenerowania i pobrania deklaracji JPK EWP z poziomu zakładki Ewidencje należałoby przejść do: EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW i na dole strony wybrać okres za jaki plik ma zostać wygenerowany. Po czym należy wybrać opcję POBIERZ JPK EWP.

JPK EWP - zakładka EWIDENCJE