Jednolity Plik Kontrolny dla Ewidencji przychodów - JPK EWP

Jednolity plik kontrolny stanowi kolejny krok w kierunku informatyzacji administracji podatkowej. W związku z nowelizacją przepisów podatkowych przedsiębiorcy od stycznia 2018 roku zostali zobowiązani do przekazywania w postaci elektronicznej na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej pliku JPK EWP. Przekazanie odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych w postaci właśnie jednolitego pliku kontrolnego

Jak wygenerować i pobrać JPK EWP z systemu wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl można pobrać deklarację JPK EWP zarówno z poziomu zakładki DEKLARACJE, jak i EWIDENCJE.

JPK EWP - zakładka DEKLARACJE 

Plik JPK EWP generowany jest automatycznie do każdej wyliczonej w systemie wfirma.pl zaliczki na podatek dochodowy.

W celu pobrania pliku JPK EWP w systemie z poziomu deklaracje należy przejść do zakładki: BIURO » DEKLARACJE » PODATKOWE » PODATEK DOCHODOWY oraz kliknąć w okres wyliczonej zaliczki.

JPK EWP - jak wygenerować?

Następnie w wygenerowanym wyliczeniu zaliczki za dany okres należy kliknąć w górnej części okna na funkcję POBIERZ JPK EWP.

JPK EWP - jak wygenerować?

JPK EWP - zakładka EWIDENCJE

W celu wygenerowania i pobrania deklaracji JPK EWP z poziomu zakładki Ewidencje należałoby przejść do: EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW i wybrać okienko POBIERZ JPK EWP.

JPK EWP - jak wygenerować?