Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów w systemie wfirma.pl

Do Księgi Przychodów i Rozchodów znajdującej się w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW trafiają wszystkie wpisy wprowadzone w zakładkach PRZYCHODY i WYDATKI.

Faktury VAT lub faktury (bez VAT) wprowadzone do systemu wfirma.pl w odpowiednich schematach księgowych trafiają do właściwych kolumn:

  • do kolumny nr 7 - sprzedaż towarów i usług,
  • do kolumny nr 8 - pozostałe przychody,
  • do kolumny nr 9 - przychody razem,
  • do kolumny nr 10 - zakup towarów handlowych i materiałów,
  • do kolumny nr 11 - koszty uboczne zakupu towarów i materiałów,
  • do kolumny nr 12 - wynagrodzenie w gotówce i w naturze,
  • do kolumny nr 13 - pozostałe wydatki,
  • do kolumny nr 14 - wydatki razem,
  • do kolumny nr 15 - ujmowana jest tutaj wartość przeprowadzonych remanentów: początkowego oraz końcowego
  • do kolumny nr 16 - wpisuje się koszty związane z działalnością badawczo rozwojową o której mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym, czyli dotyczących ulgi na działalność B+R. Wpisy te należy ujmować ręcznie do KPiR.

Księga przychodów i rozchodów widok

Wpisy ręczne do KPiR

Wpisy do Księgi można również wprowadzić ręcznie, bezpośrednio w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DODAJ WPIS.

Księga przychodów i rozchodów dodaj wpis

Ręczne wpisy w PKPiR można dodawać tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. by obsłużyć nietypowe przypadki. Zwykle należy korzystać z zakładek PRZYCHODY lub WYDATKI. Ręcznym wpisem należy dodawać koszty dotyczącej ulgi na działalność badawczo- rozwojową.

Dodawanie załączników do bezpośrednich wpisów w KPiR

Do każdego wpisu w KPiR można załączyć dokument, poprzez kliknięcie na symbol: Księga przychodów i rozchodów - dołączanie dokumentów . Pojawia się on po najechaniu kursorem na dany wiersz.

Księga przychodów i rozchodów dodaj dokument

Powielanie ręcznych wpisów w KPiR

Opcja Powiel daje możliwość powielenia dodanych wpisów ręcznych do KPiR. W tym celu należy zaznaczyć odpowiedni wpis i następnie wybrać MODYFIKUJ » POWIEL. Po kliknięciu wyświetli się okno, w którym są uzupełnione dane, tj. dane kontrahenta oraz wartość w danej kolumnie KPiR.

Księga przychodów i rozchodów -powielanie wpisów

Selekcjonowanie wpisów dodanych bezpośrednio do KPiR

W zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW można usuwać bądź modyfikować tylko wpisy bezpośrednio wprowadzane poprzez zakładkę EWIDENCJE. Wpisy te można zaznaczyć przy użyciu opcji Przełącz zaznaczenie znajdującej się w lewym górnym rogu KPiR (obok LP). Jeżeli wpisów ręcznych jest więcej niż jeden, to wtedy też pojawi się dodatkowy przycisk Pokaż, dzięki któremu można wyselekcjonować wpisy dodane ręcznie.

Księga przychodów i rozchodów - funkcja pokaż

Tryb pełnoekranowy wyświetlania KPiR

Dostępna jest także opcja trybu pełnoekranowego, która wprowadza znaczne ułatwienie przy numerowaniu dokumentów zgodnie z KPiR. Wystarczy kliknąć ikonę trybu pełnoekranowego w prawym górnym rogu tabeli PKPiR.

Księga przychodów i rozchodów - pełny ekran

Drukowanie KPiR

Księgę Przychodów i Rozchodów za dany miesiąc można wydrukować, wybierając z menu opcję Drukuj KPiR. Wydruk wygląda następująco:

Księga przychodów i rozchodów - drukowanie

Drukowanie podsumowania KPiR

W systemie wfirma.pl można również wydrukować podsumowanie Księgi Przychodów i Rozchodów. W celu wydrukowania podsumowania należy na dole strony ustawić filtr dla odpowiedniego okresu, a następnie z górnego menu wybrać opcję Drukuj podsumowanie.

Dokument składa się z dwóch tabelek. W pierwszej przedstawione jest podsumowanie z danego miesiąca, natomiast druga tabelka przedstawia wartości narastająco w każdym miesiącu.

 Księga przychodów i rozchodów - drukowanie podsumowania

Księga przychodów i rozchodów - drukowanie podsumowania strona 2

Drukowanie bilansu

Dostępna jest również opcja drukowania bilansu. W tym celu należy na dole strony ustawić filtry dla odpowiedniego okresu, a następnie z górnego menu wybrać opcję Drukuj bilans.

Księga przychodów i rozchodów - drukowanie bilansuNa podstawie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów wyliczane są miesięczna bądź kwartalna zaliczka na podatek dochodowy oraz roczne deklaracje podatku dochodowego.U dołu strony znajduje się podsumowanie KPiR.

Drukowanie amortyzacji środków trwałych

W zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW istnieje możliwość wydrukowania miesięcznej amortyzacji środka trwałego, poprzez kliknięcie na wiersz AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w KPiR, a następnie kliknięcie na opcję DRUKUJ MIESIĄCZNĄ AMORTYZACJĘ.

Księga przychodów i rozchodów - drukowanie amortyzacji

JPK KPiR

W celu pobrania JPK KPiR należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » POBIERZ JPK KPiR. Pobrany zostanie dokument w formacie XML.

Księga przychodów i rozchodów - jpk