Ewidencja wyposażenia

Do końca 2019 roku do ewidencji wyposażenia wprowadzane były składniki majątku o wartości powyżej 1500 zł o przewidzianym okresie użytkowania w działalności powyżej roku.

Od 1 stycznia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ograniczono formalności i nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia. Zatem zakup różnego rodzaju sprzętów, które stanowią składniki majątku firmy nie muszą być wykazane w ewidencji wyposażenia.

Ewidencja wyposażenia w systemie wfirma.pl

Ewidencja wyposażenia znajduje się w zakładce EWIDENCJE » WYPOSAŻENIE i zawiera wykaz wszystkich sprzętów, wprowadzonych do systemu wfirma.pl jako wyposażenie.

Zakup wyposażenia należy wprowadzić do systemu poprzez zakładkę WYDATKI (więcej na ten temat w punkcie Zakup wyposażenia). Dodając sprzęty bezpośrednio w kartotece wyposażenia przez funkcję DODAJ WYPOSAŻENIE, należy pamiętać o tym, że taki wpis nie trafi do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz rejestru zakupu VAT.

Ewidencja wyposażenia - dodawanie wyposażenia

W zakładce WYPOSAŻENIE do dyspozycji pozostaje szereg opcji. Wyposażenie można:

  • modyfikować bądź usuwać przez funkcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ/USUŃ,
  • przeprowadzić likwidację oraz sprzedać (co zostało opisane w dalszej części artykułu pomocy).

Można również wydrukować kartotekę wyposażenia, klikając na opcję DRUKUJ.

Sprzedaż wyposażenia

Sprzedaż wyposażenia przeprowadza się w zakładce EWIDENCJE » WYPOSAŻENIE. Należy zaznaczyć daną pozycję oraz wybrać z górnego menu opcję SPRZEDAŻ. Wtedy też pojawi się okno wystawiania faktury (faktura VAT u czynnego podatnika VAT, a u podatnika zwolnionego z VAT - faktura bez VAT), w którym należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Ewidencja wyposażenia - sprzedaż

Zapis taki trafi do Rejestru sprzedaży VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) oraz Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtu).

Likwidacja wyposażenia

Likwidację wyposażenia przeprowadza się w zakładce EWIDENCJE » WYPOSAŻENIE. Należy zaznaczyć daną pozycję oraz wybrać z górnego menu opcję LIKWIDACJA. Wtedy też pojawi się okno dodawania protokołu likwidacji, w którym należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Ewidencja wyposażenia - likwidacja