Sprzedaż wysyłkowa do UE - jak wystawić fakturę WSTO?

Prowadząc sprzedaż wysyłkową na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE tzw. WSTO należy pilnować limitu sprzedaży. Od 1 lipca 2021 roku limit ten jest wspólny dla całej Unii Europejskiej i wynosi 10.000 euro czyli 42.000 zł.

Czym jest WSTO?

WSTO to skrót od pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość czyli jest to tzw. sprzedaż wysyłkowa. Aby można było mówić o WSTO muszą być spełnione 4 warunki:

 1. sprzedawane towary są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz przez osobę trzecią (również gdy dostawca pośrednio uczestniczy w ich wysyłce lub transporcie),

 2. wysyłka bądź transport rozpoczyna się z terytorium jednego kraju UE i kończy na terytorium innego państwa UE,

 3. przedmiotem sprzedaży nie są: 

  1. nowe środki transportu lub

  2. towary wymagające instalowania, lub montażu z próbnym uruchomieniem lub bez niego, 

 4. nabywcą jest:

  1. podatnik podatku od towarów i usług lub osoba prawna niebędąca podatnikiem podatku od towarów i usług, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czyli WNT (w tym również nietransakcyjnego WNT) lub

  2. podmiot niebędący podatnikiem np. osoba prywatna nieprowadząca działalności.

Jak wystawić fakturę dotyczącą WSTO przed przekroczeniem limitu?

Jeżeli limit WSTO nie został przekroczony i nie rejestrowano się dobrowolnie do VAT-OSS i wystawiane faktury sprzedaży należy opodatkować krajową, polską stawką VAT. Faktura taka musi być jednak oznaczona kodem EE. Aby włączyć kod EE należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI JPK » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE i zaznaczyć opcję EE - sprzedaż wysyłkowa do UE oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych nadawczych i elektronicznych.

sprzedaż wysyłkowa do ue

W celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, wybrać nabywcę czyli osobę prywatną z innego kraju UE gdzie w polu gdzie domyślnie ustawiony jest NIP należy wybrać opcję BRAK, a następnie zastosować polską stawkę VAT. 

sprzedaż wysyłkowa do ue

W podzakładce KSIĘGOWE należy jako Rodzaj sprzedaży JPK_V7 wybrać opcję EE.

sprzedaż wysyłkowa do ue

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług (lub Ewidencji przychodów dla ryczałtu) oraz w rejestrze VAT sprzedaży. Dodatkowo, w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 faktura będzie posiadała oznaczenie EE.

Jak wystawić fakturę dotyczącą WSTO po przekroczeniu limitu i rejestracji do OSS?

Możliwość wystawiania faktur w procedurze VAT OSS w przypadku sprzedaży towarów na odległość (WSTO) dostępna jest w pakiecie: KSIĘGOWOŚĆ ONLINE oraz FAKTUROWANIE. W przypadku obu pakietów wymagane jest posiadanie modułu magazynu oraz dodatku integratora e-commerce. Więcej o dodatkach w systemie znajduje się w artykule: Dodatki w systemie wfirma.pl - jak je uruchomić?
Po dokonaniu rejestracji do procedury VAT OSS za pomocą formularza VIU-R należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć dwa pola:

 • PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS oraz 

 • ZAGRANICZNA SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA.

sprzedaż wysyłkowa do ue

W celu wystawienia faktury w ramach procedury VAT OSS należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, wybrać nabywcę czyli osobę prywatną z innego kraju UE, a następnie zastosować zagraniczną stawkę VAT właściwą dla kraju nabywcy. Dzięki temu pojawi się dodatkowa podzakładka OSS w której należy wybrać RODZAJ SPRZEDAŻY opcję WSTO - SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA TOWARÓW.

sprzedaż wysyłkowa do ue

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT OSS w zakładce: EWIDENCJE » REJ. SPRZEDAŻY OSS. Na podstawie danych które znajdują się w rejestrze sprzedaży VAT OSS zostanie wygenerowana deklaracja VIU-D.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz