0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wysyłkowa do UE - jak wystawić fakturę?

Wielkość tekstu:

Prowadząc sprzedaż wysyłkową na rzecz osób prywatnych z innego kraju UE tzw. WSTO lub świadcząc usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze tzw. TBE należy pilnować limitu sprzedaży. Od 1 lipca 2021 roku limit ten jest wspólny dla całej Unii Europejskiej i wynosi 10.000 euro czyli 42.000 zł.

Czym jest WSTO?

WSTO to skrót od pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość czyli jest to tzw. sprzedaż wysyłkowa. Aby można było mówić o WSTO muszą być spełnione 4 warunki:

 1. sprzedawane towary są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz przez osobę trzecią (również gdy dostawca pośrednio uczestniczy w ich wysyłce lub transporcie),

 2. wysyłka bądź transport rozpoczyna się z terytorium jednego kraju UE i kończy na terytorium innego państwa UE,

 3. przedmiotem sprzedaży nie są: 

  • nowe środki transportu lub
  • towary wymagające instalowania, lub montażu z próbnym uruchomieniem lub bez niego, 
 4. nabywcą jest:

  • podatnik podatku od towarów i usług lub osoba prawna niebędąca podatnikiem podatku od towarów i usług, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czyli WNT (w tym również nietransakcyjnego WNT) lub
  • podmiot niebędący podatnikiem np. osoba prywatna nieprowadząca działalności.

Jak wystawić fakturę dotyczącą WSTO i TBE przed przekroczeniem limitu?

Jeżeli limit sprzedaży nie został przekroczony i nie rejestrowano się dobrowolnie do VAT-OSS i wystawiane faktury sprzedaży należy opodatkować krajową, polską stawką VAT. Faktura taka musi być jednak oznaczona odpowiednim kodem w JPK_V7.

Do 30 czerwca 2021 roku sprzedaż WSTO należało oznaczać kodem SW natomiast sprzedaż usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych kodem EE. Od 1 lipca 2021 roku zarówno WSTO jak i TBE należy oznaczać kodem EE. Natomiast od 2022 roku zarówno WSTO jak i TBE należy oznaczać kodem WSTO_EE.
Aby włączyć odpowiedni kod na potrzeby JPK_V7 należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI JPK » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE i zaznaczyć kod który ma być stosowany.

sprzedaż wysyłkowa do ue

W celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, wybrać nabywcę czyli osobę prywatną z innego kraju UE gdzie w polu gdzie domyślnie ustawiony jest NIP należy wybrać opcję BRAK, a następnie zastosować polską stawkę VAT. 

sprzedaż wysyłkowa do ue

W podzakładce KSIĘGOWE należy jako Rodzaj sprzedaży JPK_V7 wybrać opcję WSTO_EE.

sprzedaż wysyłkowa do ue

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w kolumnie 7 KPiR - Sprzedaż towarów i usług (lub Ewidencji przychodów dla ryczałtu) oraz w rejestrze VAT sprzedaży. Dodatkowo, w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 faktura będzie posiadała oznaczenie WSTO_EE.

Jak wystawić fakturę dotyczącą WSTO i TBE po przekroczeniu limitu i rejestracji do OSS?

Możliwość wystawiania faktur w procedurze VAT OSS w przypadku sprzedaży towarów na odległość (WSTO) lub sprzedaży usług telekomunikacyjnych, elektronicznych i nadawczych (TBE) dostępna jest w pakiecie: KSIĘGOWOŚĆ ONLINE oraz FAKTUROWANIE. W przypadku obu pakietów wymagane jest posiadanie modułu magazynu oraz dodatku integratora e-commerce. Więcej o dodatkach w systemie znajduje się w artykule: Dodatki w systemie wfirma.pl - jak je uruchomić?
Po dokonaniu rejestracji do procedury VAT OSS za pomocą formularza VIU-R należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć dwa pola:

 • PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS oraz 

 • ZAGRANICZNA SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA - jeżeli przedmiotem sprzedaży jest WSTO.

sprzedaż wysyłkowa do ue

W celu wystawienia faktury w ramach procedury VAT OSS należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, wybrać nabywcę czyli osobę prywatną z innego kraju UE, a następnie zastosować zagraniczną stawkę VAT właściwą dla kraju nabywcy. Dzięki temu pojawi się dodatkowa podzakładka OSS w której należy wybrać RODZAJ SPRZEDAŻY czyli np. opcję WSTO - SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA TOWARÓW w przypadku sprzedaży wysyłkowej.

sprzedaż wysyłkowa do ue

Tak wystawiona faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT OSS w zakładce: EWIDENCJE » REJ. SPRZEDAŻY OSS. Na podstawie danych które znajdują się w rejestrze sprzedaży VAT OSS zostanie wygenerowana deklaracja VIU-D.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów