Zbiorcze generowanie wydruków

W pakietach Księgowość onlineKsięgowość online + magazyn system wFirma.pl umożliwia zbiorcze generowanie dokumentów z danego miesiąca. W zakładce BIURO » STRONA GŁÓWNA dostępny jest moduł Na skróty z funkcją WYGENERUJ WYDRUKI bez konieczności przechodzenia do innych zakładek.

generowanie wydruków

Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno, w którym należy zaznaczyć dokumenty do wygenerowania przez system.

wybieranie dokumentów do wygenerowania

Po wybraniu opcji GENERUJ wszystkie zaznaczone dokumenty zostaną zapisane w formacie PDF lub spakowane do ZIP.