Zbiorcze generowanie wydruków w systemie

W pakietach Księgowość onlineKsięgowość online + magazyn system wFirma.pl umożliwia zbiorcze generowanie wybranych wydruków z danego miesiąca, bądź całego roku.

W celu wygenerowania zbiorczych wydruków należy przejść do zakładki USTAWIENIA, a następnie w sekcji INNE wybrać opcję WYGENERUJ WYDRUKI.

Zbiorcze generowanie wydruków - ustawienia

Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno, w którym należy zaznaczyć dokumenty do wygenerowania przez system oraz wybrać w jakim formacie dokumenty mają zostać wygenerowane: PDF (jednostronnie lub dwustronnie) lub ZIP.

Zbiorcze generowanie wydruków - wybierz pozycje

Po wybraniu opcji GENERUJ wszystkie zaznaczone dokumenty zostaną zapisane w wybranym formacie PDF (jedno lub dwustronnie) lub spakowane do ZIP.

Do funkcji generowania wydruków została wprowadzona dodatkowo możliwość zbiorczego pobierania UPO, które tworzone są automatycznie do deklaracji prawidłowo dostarczonych do US czy ZUS. Przy tych deklaracjach pojawiła się w systemie ikona zielonej koperty.

Opcję WYGENERUJ WYDRUKI można także dodać do modułu SKRÓTY (opcja znajduje się z prawej strony ekranu), która umożliwia użytkownikom szybki dostęp do najczęściej wykonywanych działań oraz dostępna jest z każdego miejsca w systemie. Więcej na temat opcji SKRÓTY wyjaśnia artykuł: Zarządzanie skrótami w systemie.