0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zbiorcze generowanie wydruków w systemie

Wielkość tekstu:

W pakietach Księgowość onlineKsięgowość online+ magazyn system wfirma.pl umożliwia użytkownikom zbiorcze generowanie wybranych wydruków z danego miesiąca, bądź całego roku.

Jak wygenerować zbiorcze wydruki w systemie wfirma.pl?

W celu wygenerowania zbiorczych wydruków należy przejść do zakładki USTAWIENIA, a następnie w sekcji INNE wybrać opcję WYGENERUJ WYDRUKI.

Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno, w którym należy zaznaczyć dokumenty do wygenerowania przez system, wybrać okres za jaki dokumenty mają być wygenerowane oraz wybrać w jakim formacie dokumenty mają zostać wygenerowane: PDF (jednostronnie lub dwustronnie) lub ZIP. W przypadku wygenerowania wydruków dla opcji DEKLARACJE oraz DEKLARACJE I E-SPRAWOZDANIA, wówczas wraz z deklaracjami zostaną wygenerowane wyliczenia składki zdrowotnej z ZUS DRA oraz wyliczenia zaliczek PIT.

Zbiorcze generowanie wydruków w systemie wfirma.pl
Po wybraniu opcji GENERUJ wszystkie zaznaczone dokumenty zostaną zapisane w wybranym formacie PDF (jedno lub dwustronnie) lub spakowane do ZIP.

Do funkcji generowania wydruków została wprowadzona dodatkowo możliwość zbiorczego pobierania UPO, które tworzone są automatycznie do deklaracji prawidłowo dostarczonych do US czy ZUS. Przy tych deklaracjach pojawiła się w systemie ikona zielonej koperty.

Opcję WYGENERUJ WYDRUKI można także dodać do modułu SKRÓTY (opcja znajduje się z prawej strony ekranu), która umożliwia użytkownikom szybki dostęp do najczęściej wykonywanych działań oraz dostępna jest z każdego miejsca w systemie. Więcej na temat opcji SKRÓTY wyjaśnia artykuł: Zarządzanie skrótami w systemie.

Zbiorcze generowanie wydruków po wygaśnięciu pakietu

Po wygaśnięciu ważności pakietu użytkownik nie będzie miał dostępu do konta do momentu ponownego wykupienia pakietu. Nie pozbawia go to jednak możliwości wygenerowania dokumentacji księgowej. Aby dokonać zbiorczego generowania wydruków należy zaznaczyć firmę na liście dostępnych firm i z górnego paska wybrać opcję GENERUJ WYDRUKI.


Wydruki można wygenerować także po kliknięciu w nazwę firmy, gdzie w panelu START » STRONA GŁÓWNA należy wybrać opcję: 

  • WYGENERUJ WYDRUKI - system wygeneruje dokumentację księgową sporządzoną na podstawie zapisów w systemie,
  • POBIERZ DOKUMENTY - system wygeneruje wszystkie załączone w systemie dokumenty, które zostały zgromadzone w zakładce CRM oraz KADRY.

Wszystkie dane wprowadzone do systemu będą archiwizowane przez okres 5 lat od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygaśnie ważność pakietu. W okresie, w którym pakiet nie zostanie wykupiony użytkownik nie będzie miał dostępu do danych w systemie. Aby ponownie uzyskać dostęp do danych wystarczy wykupić nowy pakiet.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów