Zbiorcze generowanie wydruków w systemie

W pakietach Księgowość onlineKsięgowość online + magazyn system wFirma.pl umożliwia zbiorcze generowanie wydruków z danego miesiąca, bądź całego roku. Funkcja jest dostępna z modułu NA SKRÓTY - ikona gwiazdki widoczna u góry strony systemu. Moduł na skróty jest dostępny z każdego miejsca w systemie.

W celu wygenerowania zbiorczych wydruków należy kliknąć na moduł na skróty (ikona gwiazdki) i wybrać opcję WYGENERUJ WYDRUKI.

Zbiorcze generowanie wydruków - ikona

Po wybraniu tej opcji wyświetli się okno, w którym należy zaznaczyć dokumenty do wygenerowania przez system oraz wybrać w jakim formacie dokumenty mają zostać wygenerowane - PDF (jednostronnie lub dwustronnie) lub ZIP.

Zbiorcze generowanie wydruków - wybierz pozycje

Po wybraniu opcji GENERUJ wszystkie zaznaczone dokumenty zostaną zapisane w wybranym formacie PDF (jedno lub dwustronnie) lub spakowane do ZIP.

Do funkcji generowania wydruków została wprowadzona dodatkowo możliwość zbiorczego pobierania UPO, które tworzone są automatycznie do deklaracji prawidłowo dostarczonych do US czy ZUS. Przy tych deklaracjach pojawiła się w systemie ikona zielonej koperty.

Więcej na temat modułu NA SKRÓTY wyjaśnia artykuł: Zarządzanie skrótami w systemie