0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja VAT-27 - jak wygenerować w systemie?

Wielkość tekstu:

Informacja VAT-27 - przepisy

Podatnicy dokonujący sprzedaży krajowej dla której zastosowanie ma odwrotne obciążenie - podatnikiem jest nabywca - zobowiązani są do składania informacji podsumowującej na druku VAT-27. Ma to na celu skontrolowanie, czy nabywca wywiązał się z obowiązku opodatkowania transakcji.

Od 1 listopada 2019 roku zlikwidowano odwrotne obciążenie w transakcjach krajowych na rzecz split payment. Podatnicy zatem nie składają już informacji podsumowujących VAT-27. Więcej informacji można znaleźć w artykule: Obowiązkowy split payment - od listopada 2019? Jak się przygotować?

Jak sporządzić deklarację VAT-27 w systemie wfirma.pl?

W celu wygenerowania deklaracji VAT należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT 27.

Informacja VAT-27 - dodawanie informacji

Kolejny krok to wybór okresu oraz celu złożenia deklaracji.

W związku z brakiem możliwości składania kwartalnych informacji VAT-27 podczas generowania deklaracji należy wybrać miesiąc, za który ma zostać wygenerowana.

System automatycznie pobiera dane z rejestrów VAT, a także umożliwia równolegle ręczne wprowadzanie zapisów.

Jakie dane w informacji VAT-27?

Informacja VAT-27 w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane:

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym;

Informacja VAT-27 - sekcja A

  • nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;

Informacja VAT-27 - sekcja C

  • łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca – w odniesieniu do poszczególnych nabywców.

Informacja VAT-27 - sekcja D

Termin składania informacji VAT-27

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

W przypadku braku transakcji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia w danym okresie rozliczeniowym deklaracji VAT-27 zerowych nie składa się.

Wysyłka do urzędu skarbowego

Deklaracja podsumowująca VAT-27 od stycznia 2017 roku musi być składana tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Nie ma już możliwości składania jej w wersji papierowej.

W celu wysłania informacji podsumowującej VAT-27 bezpośrednio z systemu wfirma należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT gdzie należy zaznaczyć odpowiednią deklarację VAT-27 i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Informacja vat-27 - wyślij do urzędu

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

  • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego składanego za rok poprzedni).
  • części WŁASNY PODPIS - w przypadku osób fizycznych czy podmiotów niebędących osobą fizyczną, którzy posiadają własny podpis kwalifikowany,
  • części PODPIS - wfirma.pl - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną, którzy chcą skorzystać z podpisów należących do przedstawicieli wfirma.pl i mają odblokowaną usługę e-deklaracji (złożyli 3 druki UPL-1, dokonali weryfikacji firmy i złożyli oświadczenie wraz z akceptacją regulaminu).

Informacja vat-27 - wysyłka bez podpisu

Status wysyłki deklaracji można sprawdzić klikając na symbol koperty. Zielona koperta oznacza prawidłowo przeprowadzoną wysyłkę deklaracji. Należy wówczas pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów