0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura VAT-RR - wystawienie i zaksięgowanie po stronie nabywcy!

Wielkość tekstu:

Faktura VAT RR wystawiana przez nabywcę płodów rolnych. W związku z tym w systemie możliwe jest wystawienie faktury VAT RR i następnie jej zaksięgowanie. Sprawdź w naszym artykule jak wystawić fakturę VAT RR oraz jaką ją po jej wystawieniu zaksięgować.

Jak wystawić fakturę VAT RR?

Aby wystawić fakturę VAT RR w systemie należy w pierwszej kolejności włączyć ustawienie "zakup od rolnika - Faktura VAT RR", w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT.

Faktura VAT-RR

Wówczas w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ pod akcją WYSTAW będzie można skorzystać z akcji FAKTURĘ VAT RR. I w oknie, które się pojawi należy uzupełnić dane związane ze sprzedażą na naszą rzecz.

Faktura VAT-RR

W polu OPIS wystawianej faktury należy ręcznie dodać adnotację w zakresie naliczenia na fundusze promocji i ochrony w rolnictwie.

Po zapisaniu faktury pojawia się przy niej ikona    informująca, że jest to faktura od rolnika ryczałtowego. Dodatkowo pojawia się ikona  mówiąca, że faktura nie podlega uwzględnia w podsumowaniu i rozliczeniu. Faktura ta nigdzie się nie księguje i będzie ją trzeba wprowadzić samodzielnie.

Faktura VAT-RR

Wystawioną fakturę VAT RR można wydrukować bądź wysłać e-mailem do sprzedawcy.

Dodatkowo na wydruku faktury pojawia się automatycznie adnotacja "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług." W związku z tym nie jest konieczne jej wskazywanie dodatkowo w trakcie dodawania wydatku.

Księgowanie wystawionej faktury VAT RR w systemie - faktura VAT RR wystawiona w systemie

W sytuacji gdy wystawiliśmy fakturę VAT RR w systemie aby zaciągnąć z niej dane automatyczne należy ją pobrać w formacie PDF i wgrać do systemu schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » ZAKSIĘGOWANE » DODAJ » NA PODSTAWIE PLIKU, gdzie w oknie, które się pojawi załączamy pobraną fakturę. Wówczas system wszystkie niezbędne dane z faktury zaciągnie do okna dodawania wydatku. Należy uzupełnić pozostałe dane np. określając czy możliwe jest odliczenie podatku VAT od takiej faktury. Jeśli nie to zmieniamy stawkę VAT na "nie podl." i jako wartość netto wprowadzamy kwotę netto (bez zryczałtowanego zwrotu podatku) ponieważ w tym wypadku podatek VAT nie może stanowić kosztu podatkowego.

Faktura VAT-RR

Po zapisaniu wydatek zostanie ujęty zgodnie z wybranym rodzajem wydatku oraz w sytuacji gdy jesteśmy czynnym podatnikiem VAT w pliku JPK_V7 pojawi się dodatkowo oznaczenie, że jest to faktura VAT RR.

Jak wystawić fakturę korygującą VAT RR?

W celu wystawienia faktury korygującej do faktury VAT RR należy przejść do PRZYCHODY » SPRZEDAŻ gdzie należy zaznaczyć pierwotną fakturę VAT RR a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

faktura vat-rr

W oknie, które się pojawi należy wskazać dane w zakresie korekty. W pozycjach faktury należy podać wartości, które powinny znajdować się na prawidłowej fakturze a system sam przeliczy różnicę.

Jeśli korekta jest do "0", wówczas należy w polu ILOŚĆ przy danej pozycji/ danych pozycjach wskazać 0 a wartości pozostawić bez zmian, wówczas system sam przeliczy różnicę.

W polu UZASADNIENIE KOREKTY można opcjonalnie podać powód sporządzenia faktury korygującej. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Faktura VAT-RR

Wystawioną fakturę korygującą VAT RR można wydrukować bądź wysłać e-mailem do sprzedawcy.

Dodatkowo na wydruku faktury korygującej pojawia się automatycznie adnotacja "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług." W związku z tym nie jest konieczne jej wskazywanie dodatkowo w trakcie dodawania wydatku.

Księgowanie wystawionej faktury korygującej VAT RR w systemie

W sytuacji gdy wystawiliśmy fakturę forytującą VAT RR w systemie aby zaciągnąć z niej dane automatyczne należy ją pobrać w formacie PDF i wgrać do systemu schematem: WYDATKI » KSIĘGOWANIE gdzie należy zaznaczyć fakturę pierwotną i wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ.

faktura vat-rr

W oknie, które się pojawi należy wskazać dane zgodnie z korektą.

Faktura VAT-RR

Po zapisaniu faktura korygująca wydatek zostanie ujęta w KPiR we właściwej kolumnie (jeśli tego rodzaju ewidencja jest prowadzona) a w sytuacji gdy jesteśmy czynnym podatnikiem VAT w pliku JPK_V7 pojawi się dodatkowo oznaczenie, że jest to faktura VAT RR.

Księgowanie wystawionej faktury VAT RR w systemie - faktura wystawiona poza systemem

W pierwszej kolejności w celu prawidłowego ujęcia faktury RR w JPK V7 najpierw należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE i zaznaczyć opcję VAT_RR - FAKTURA ZAKUPU OD ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO. 

Faktura VAT-RR

Opcja VAT_RR - FAKTURA ZAKUPU OD ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO domyślnie jest oznaczona jeśli wystawiamy faktury VAT RR w systemie.

W sytuacji gdy przysługuje nabywcy prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu u rolników ryczałtowych powinni fakturę VAT-RR wprowadzić do systemu w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT - następnie należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wymagane dane. 

Faktura VAT-RR

W zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy oznaczyć opcję VAT RR. Zapisujemy.

Faktura VAT-RR

Tak zaksięgowana faktura trafi w dacie płatności do rejestru VAT zakupu oraz do właściwej kolumny KPIR zgodnie z obranym rodzajem wydatku.

Natomiast podatnicy, którzy dokonali płatności za fakturę VAT-RR gotówką lub z innych powodów nie mają prawa do odliczenia podatku VAT fakturę powinni wprowadzić do systemu według schematu WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT) - następnie należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku. W polu RAZEM należy wpisać kwotę netto (bez zryczałtowanego zwrotu podatku) ponieważ w tym wypadku podatek VAT nie może stanowić kosztu podatkowego.

Faktura VAT-RR

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów