Scalanie JPK_VAT - wFirma integrator jpk

System wfirma pozwala na scalanie JPK_VAT z różnych systemów informatycznych do jednolitego formatu. Inaczej mówiąc program umożliwia łączenie plików JPK_VAT pochodzących z dowolnych programów księgowych. Ta funkcja stanowi duże ułatwienie w zarządzaniu przedsiębiorstwem z wieloma oddziałami gdy fakturowanie odbywa się na kilku oddzielnych systemach lub oddzielnych kontach w jednym systemie.

Scalanie JPK_VAT - na czym polega łączenie plików ?

Łączenie plików JPK polega na scaleniu częściowych JPK_VAT zawierających jedynie rejestry sprzedaży z plikiem zawierającym rejestr wydatków. Robi się to po to by spełnić wymogi Ministerstwa Finansów, gdyż wymaga ono by JPK_VAT był fizycznie jednym plikiem, w którym będą zawarte jednocześnie pełny rejestr sprzedaży VAT oraz pełny rejestr zakupów VAT.

Jak pobrać JPK_VAT sprzedaży?

Jeżeli przedsiębiorca używa innego systemu księgowego dla celów fakturowania musi znaleźć instrukcję pobierania pliku JPK_VAT na dysk komputera, zawierającego rejestr sprzedaży VAT. Jeżeli przedsiębiorca używa dla celów fakturowania innego konta w systemie wfirma.pl to w pakiecie Zarządzanie sprzedażą może pobrać plik JPK_VAT z poziomu zakładki PRZYCHODY » REJESTR SPRZEDAŻY VAT. Z menu należy wybrać opcję POBIERZ JPK VAT oraz zapisać plik na dysku komputera.

Scalanie JPK_VAT - rejestry VAT

Uwaga: integrator JPK wfirma.pl dotyczy wyłącznie Rejestru sprzedaży VAT. Jeżeli istnieje potrzeba wpisu również do KPiR zapoznaj się z ostatnim akapitem niniejszego artykułu: Import sprzedaży na podstawie JPK_VAT z innych systemów.

Łączenie plików JPK VAT - jak działa wfirma.pl integrator JPK?

Aby zaimportować plik JPK_VAT sprzedaży z innego systemu lub innego konta na wfirma.pl należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY i wybrać z menu IMPORTUJ Z JPK VAT.

Scalanie JPK_VAT - import pliku

W oknie jakie się pojawi należy wybrać PRZEGLĄDAJ i wybrać z dysku wcześniej zapisany plik JPK_VAT sprzedaży z innego systemu lub innego konta na wfirma.pl (Uwaga! plik musi być zapisany w formacie XML wymaganym przez Ministerstwo Finansów, pliki w innych formatach będą wyszarzone przy pobieraniu z dysku komputera).

Scalanie JPK_VAT - zapis na dysku

Po wybraniu pliku zaimportowane zostaną wpisy do Rejestru sprzedaży VAT.

Uwaga: z importowanego pliku JPK_VAT pobierane są wyłącznie wpisy dotyczące sprzedaży!

Oznaczenie zaimportowanych wpisów etykietami

W celu oznaczenia zaimportowanych wpisów np. nazwą oddziału należy podczas importowania z JPK_VAT użyć funkcji Etykiet, które po zaimportowaniu wpisów pozwolą na wyfiltrowanie tych dotyczących danego oddziału. Scalanie JPK_VAT - oznaczenie etykiety

Pod tabelą rejestru VAT znajduje się filtr etykiet, dzięki któremu można wyselekcjonować jedynie zaimportowane wpisy, wg nadanej im etykiety.

Wysyłka JPK_VAT z systemu wfirma.pl

Po zaimportowaniu JPK_VAT dotyczącego sprzedaży do rejestru sprzedaży VAT w systemie wfirma.pl możliwe będzie wygenerowanie pełnego pliku JPK_VAT i wysłanie go do Ministerstwa Finansów.

Jak sprawdzić zaimportowane wpisy z JPK_VAT?

W celu skontrolowania listy zaimportowanych z zewnętrznego pliku JPK_VAT wpisów w rejestrze sprzedaży można z poziomu zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY użyć filtru RODZAJ wybierając IMPORT JPK VAT.

Scalanie JPK_VAT - filtrowanie importu JPK_VAT

Błąd w zaimportowanym z JPK_VAT wpisie - co zrobić?

Jeżeli w zaimportowanym wpisie pojawił się błąd nie trzeba raz jeszcze importować całego pliku. Możliwe jest usunięcie błędnego wpisu poprzez zaznaczenie go na liście i wybraniu MODYFIKUJ, a następnie USUŃ.

Scalanie JPK_VAT - usuwanie wpisu

Następnie można dodać ręcznie poprawny wpis poprzez EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY VAT » DODAJ WPIS.

Import sprzedaży na podstawie JPK_VAT z innych systemów

Jeżeli system do fakturowania umożliwia generowanie JPK_VAT i rejestru sprzedaży to przy imporcie sprzedaży z innego systemu:

  • dla celów VAT możliwe jest użycie integratora JPK_VAT wyżej opisanego, który pozwoli na zaimportowanie sprzedaży do systemu wfirma - wpis wyłącznie w rejestrze sprzedaży VAT

  • dla celów KPIR będzie możliwe dokonanie zbiorczego wpisu na podstawie rejestru sprzedaży z innego systemu poprzez EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS wprowadzając sumę zbiorczą z rejestru w kolumnie sprzedaż towarów lub usług.