0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Scalanie JPK_V7 - wFirma integrator JPK

Wielkość tekstu:

System wfirma pozwala na scalanie nowych JPK_V7 z różnych systemów informatycznych do jednolitego formatu. Ta funkcja stanowi duże ułatwienie w zarządzaniu przedsiębiorstwem z wieloma oddziałami gdy fakturowanie odbywa się na kilku oddzielnych systemach lub oddzielnych kontach w jednym systemie. 

Scalanie JPK_V7 - na czym polega łączenie plików ?

Łączenie plików JPK polega na scaleniu częściowych JPK_V7 zawierających jedynie rejestry sprzedaży z plikiem zawierającym rejestr wydatków. Robi się to po to by spełnić wymogi Ministerstwa Finansów, gdyż wymaga ono by JPK_V7 był fizycznie jednym plikiem, w którym będą zawarte jednocześnie pełny rejestr sprzedaży VAT oraz pełny rejestr zakupów VAT. Importowane pliki muszą zawierać kompleksową część ewidencyjną JPK_V7 dotyczącą faktur sprzedaży. Dzięki temu po imporcie, użytkownik będzie mógł wygenerować kompletny plik JPK_V7 składający się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej.

Jak pobrać JPK_V7 sprzedaży?

Jeżeli użytkownik posiada kilka kont w systemie wfirma.pl i chce zaimportować faktury sprzedaży na konto główne - jest to możliwe pod warunkiem, że konto z którego generowany jest plik JPK_V7 przeznaczony do importu posiada pakiet Menedżer sprzedaży + Magazyn, Księgowość online lub Księgowość online + Magazyn.
W sytuacji gdy przedsiębiorca używa innego systemu księgowego dla celów fakturowania musi pobrać plik JPK_V7 na dysk komputera, zawierającego rejestr sprzedaży VAT. Plik JPK_V7 powinien zawierać wszystkie wymagane dodatkowe oznaczenia takie jak:

Jeżeli przedsiębiorca używa dla celów fakturowania innego konta w systemie wfirma.pl to może pobrać plik JPK_V7 z poziomu zakładki PRZYCHODY » REJESTR SPRZEDAŻY VAT. Z menu należy wybrać opcję POBIERZ JPK V7 oraz zapisać plik na dysku komputera.

Scalanie jpk_v7

Integrator JPK wfirma.pl dotyczy wyłącznie Rejestru sprzedaży VAT. Jeżeli istnieje potrzeba wpisu również do KPiR zapoznaj się z ostatnim akapitem niniejszego artykułu: Import sprzedaży na podstawie JPK_V7 z innych systemów.

Łączenie plików JPK_V7 - jak działa wfirma.pl integrator JPK?

Aby zaimportować plik JPK_V7 sprzedaży z innego systemu lub innego konta na wfirma.pl należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY i wybrać z menu IMPORTUJ Z JPK VAT.

Scalanie jpk_v7

W oknie jakie się pojawi należy wybrać PRZEGLĄDAJ i wybrać z dysku wcześniej zapisany plik JPK_V7 sprzedaży z innego systemu lub innego konta na wfirma.pl (Uwaga! plik musi być zapisany w formacie XML wymaganym przez Ministerstwo Finansów, pliki w innych formatach będą wyszarzone przy pobieraniu z dysku komputera).

Scalanie jpk_v7 - zapis na dysku


Po wybraniu pliku zaimportowane zostaną wpisy do Rejestru sprzedaży VAT.

Z importowanego pliku JPK_VAT pobierane są wyłącznie wpisy dotyczące sprzedaży. Zaimportowane faktury sprzedaży nie podlegają edycji.

Oznaczenie zaimportowanych wpisów etykietami

W celu oznaczenia zaimportowanych wpisów np. nazwą oddziału należy podczas importowania z JPK_V7 użyć funkcji Etykiet, które po zaimportowaniu wpisów pozwolą na wyfiltrowanie tych dotyczących danego oddziału. lanie JPKScalanie jpk_v7

Pod tabelą rejestru VAT znajduje się filtr etykiet, dzięki któremu można wyselekcjonować jedynie zaimportowane wpisy, wg nadanej im etykiety.

Wysyłka JPK_V7 z systemu wfirma.pl

Po zaimportowaniu JPK_V7 dotyczącego sprzedaży do rejestru sprzedaży VAT w systemie wfirma.pl możliwe będzie wygenerowanie pełnego pliku JPK_V7 i wysłanie go do Ministerstwa Finansów.

Jak sprawdzić zaimportowane wpisy z JPK_V7?

W celu skontrolowania listy zaimportowanych z zewnętrznego pliku JPK_V7 wpisów w rejestrze sprzedaży można z poziomu zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY użyć filtru RODZAJ wybierając IMPORT JPK VAT.

Scalanie jpk_v7

Błąd w zaimportowanym z JPK_V7 wpisie - co zrobić?

Jeżeli w zaimportowanym wpisie pojawił się błąd nie trzeba raz jeszcze importować całego pliku. Możliwe jest usunięcie błędnego wpisu poprzez zaznaczenie go na liście i wybraniu MODYFIKUJ, a następnie USUŃ.

Scalanie jpk_v7

Następnie można dodać ręcznie poprawny wpis poprzez EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY VAT » DODAJ WPIS.

Jak zaksięgować zaimportowaną sprzedaż z pliku JPK?

Import sprzedaży na podstawie JPK_V7 a księga handlowa

Wpisy dodane w rejestrze VAT nie trafiają automatycznie do Księgi Handlowej. Natomiast została udostępniona dla pełnych ksiąg funkcja KSIĘGUJ za pomocą której możliwe jest dokonanie księgowania:

  • pojedynczego zapisu (zaznaczamy jeden wpis i korzystamy z górnego paska menu z opcji KSIĘGUJ),

Scalanie jpk_v7

W związku z tym, że w pliku JPK_V7 nie są zawierane dane adresowe, to system będzie zaciągał dane na podstawie wprowadzonego NIP nawiązując połączenie z GUS/CEiDG.

Po kliknięciu na opcję ZAPISZ dokonane księgowanie faktury sprzedaży zgodnie ze wskazanymi danymi trafi do księgi handlowej. Ponadto po zaksięgowaniu wpis staje się wpisem wykonanym w systemie i tym samym jego modyfikacja czy poprawa może być dokonana z poziomu PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY.

  • zbiorczy zapis (zaznaczamy kilka zapisów i korzystamy z górnego paska menu z opcji KSIĘGUJ),

Scalanie jpk_v7

Wówczas zapisy automatycznie się zadekretuj do księgi handlowej zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze VAT sprzedaży i wybranym schematem księgowania. Po zaksięgowaniu wpisy te stają się wpisem wykonanym w systemie i tym samym jego modyfikacji czy poprawy można dokonać z poziomu PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY.

Ważne! Podczas księgowania faktur z kodami GTU lub oznaczeniami JPK księgowanie w innych przychodach wymaga nadania ponownie tych kodów w zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJE JPK » DOKUMENTY.

Import sprzedaży na podstawie JPK_V7 a KPiR

Wpisy dodane w rejestrze VAT nie trafiają automatycznie do KPIR. Pojedyncze zapisy bądź jeden zbiorczy zapis można dodać bezpośrednio w KPIR schematem: EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS wprowadzając dane z faktury bądź zbiorczą sumę sprzedaży na podstawie zestawienia sprzedaży w kolumnie sprzedaż towarów lub usług.

Import sprzedaży na podstawie JPK_V7 a Ewidencja przychodów

Wpisy dodane w rejestrze VAT nie trafiają automatycznie do Ewidencji Przychodów. Zapis faktur sprzedaży można dodać bezpośrednio w Ewidencji Przychodów schematem: EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS wprowadzając dane z faktury i kwotę pod właściwą stawką ryczałtu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów