Scalanie JPK_V7 - wFirma integrator jpk

System wfirma pozwala na scalanie nowych JPK_V7 z różnych systemów informatycznych do jednolitego formatu. Ta funkcja stanowi duże ułatwienie w zarządzaniu przedsiębiorstwem z wieloma oddziałami gdy fakturowanie odbywa się na kilku oddzielnych systemach lub oddzielnych kontach w jednym systemie. 

Scalanie JPK_V7 - na czym polega łączenie plików ?

Łączenie plików JPK polega na scaleniu częściowych JPK_V7 zawierających jedynie rejestry sprzedaży z plikiem zawierającym rejestr wydatków. Robi się to po to by spełnić wymogi Ministerstwa Finansów, gdyż wymaga ono by JPK_V7 był fizycznie jednym plikiem, w którym będą zawarte jednocześnie pełny rejestr sprzedaży VAT oraz pełny rejestr zakupów VAT. Importowane pliki muszą zawierać kompleksową część ewidencyjną JPK_V7 dotyczącą faktur sprzedaży. Dzięki temu po imporcie, użytkownik będzie mógł wygenerować kompletny plik JPK_V7 składający się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej.

Jak pobrać JPK_V7 sprzedaży?

Jeżeli użytkownik posiada kilka kont w systemie wfirma.pl i chce zaimportować faktury sprzedaży na konto główne - jest to możliwe pod warunkiem, że konto z którego generowany jest plik JPK_V7 przeznaczony do importu posiada pakiet Menedżer sprzedaży + Magazyn, Księgowość online lub Księgowość online + Magazyn.
W sytuacji gdy przedsiębiorca używa innego systemu księgowego dla celów fakturowania musi pobrać plik JPK_V7 na dysk komputera, zawierającego rejestr sprzedaży VAT. Plik JPK_V7 powinien zawierać wszystkie wymagane dodatkowe oznaczenia takie jak:

Jeżeli przedsiębiorca używa dla celów fakturowania innego konta w systemie wfirma.pl to może pobrać plik JPK_V7 z poziomu zakładki PRZYCHODY » REJESTR SPRZEDAŻY VAT. Z menu należy wybrać opcję POBIERZ JPK V7 oraz zapisać plik na dysku komputera.

Scalanie jpk_v7

Integrator JPK wfirma.pl dotyczy wyłącznie Rejestru sprzedaży VAT. Jeżeli istnieje potrzeba wpisu również do KPiR zapoznaj się z ostatnim akapitem niniejszego artykułu: Import sprzedaży na podstawie JPK_V7 z innych systemów.

Łączenie plików JPK_V7 - jak działa wfirma.pl integrator JPK?

Aby zaimportować plik JPK_V7 sprzedaży z innego systemu lub innego konta na wfirma.pl należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY i wybrać z menu IMPORTUJ Z JPK VAT.

Scalanie jpk_v7

W oknie jakie się pojawi należy wybrać PRZEGLĄDAJ i wybrać z dysku wcześniej zapisany plik JPK_V7 sprzedaży z innego systemu lub innego konta na wfirma.pl (Uwaga! plik musi być zapisany w formacie XML wymaganym przez Ministerstwo Finansów, pliki w innych formatach będą wyszarzone przy pobieraniu z dysku komputera).

Scalanie JPK_V7 - zapis na dysku

Po wybraniu pliku zaimportowane zostaną wpisy do Rejestru sprzedaży VAT.

Z importowanego pliku JPK_VAT pobierane są wyłącznie wpisy dotyczące sprzedaży. Zaimportowane faktury sprzedaży nie podlegają edycji.

Oznaczenie zaimportowanych wpisów etykietami

W celu oznaczenia zaimportowanych wpisów np. nazwą oddziału należy podczas importowania z JPK_V7 użyć funkcji Etykiet, które po zaimportowaniu wpisów pozwolą na wyfiltrowanie tych dotyczących danego oddziału. Scalanie jpk_v7

Pod tabelą rejestru VAT znajduje się filtr etykiet, dzięki któremu można wyselekcjonować jedynie zaimportowane wpisy, wg nadanej im etykiety.

Wysyłka JPK_V7 z systemu wfirma.pl

Po zaimportowaniu JPK_V7 dotyczącego sprzedaży do rejestru sprzedaży VAT w systemie wfirma.pl możliwe będzie wygenerowanie pełnego pliku JPK_V7 i wysłanie go do Ministerstwa Finansów.

Jak sprawdzić zaimportowane wpisy z JPK_V7?

W celu skontrolowania listy zaimportowanych z zewnętrznego pliku JPK_V7 wpisów w rejestrze sprzedaży można z poziomu zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY użyć filtru RODZAJ wybierając IMPORT JPK VAT.

Scalanie jpk_v7

Błąd w zaimportowanym z JPK_V7 wpisie - co zrobić?

Jeżeli w zaimportowanym wpisie pojawił się błąd nie trzeba raz jeszcze importować całego pliku. Możliwe jest usunięcie błędnego wpisu poprzez zaznaczenie go na liście i wybraniu MODYFIKUJ, a następnie USUŃ.

Scalanie jpk_v7

Następnie można dodać ręcznie poprawny wpis poprzez EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR SPRZEDAŻY VAT » DODAJ WPIS.

Import sprzedaży na podstawie JPK_V7 z innych systemów

Jeżeli system do fakturowania umożliwia generowanie JPK_V7 i rejestru sprzedaży to przy imporcie sprzedaży z innego systemu:

  • dla celów VAT możliwe jest użycie integratora JPK_V7 wyżej opisanego, który pozwoli na zaimportowanie sprzedaży do systemu wfirma - wpis wyłącznie w rejestrze sprzedaży VAT

  • dla celów KPIR będzie możliwe dokonanie zbiorczego wpisu na podstawie rejestru sprzedaży z innego systemu poprzez EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS wprowadzając sumę zbiorczą z rejestru w kolumnie sprzedaż towarów lub usług.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz