Faktura w języku obcym- jak wystawić

Faktura w języku angielskim

W celu wystawienia faktury sprzedaży w języku angielskim należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. W wyświetlonym oknie trzeba uzupełnić wszystkie wymagane pola.

faktura w języku obcym

Aby zmienić język faktury na język angielski, po uzupełnieniu podstawowych informacji, należy przejść do zakładki Zaawansowane oraz w polu Język wybrać pol-ang.

faktura po angielsku

W ten sposób na fakturze obok polskich etykiet wymaganych przez prawo pojawią się także ich angielskie odpowiedniki.

W zakładce PRZYCHODY faktura wystawiona w języku angielskim zostanie dodatkowo oznaczona brytyjską flagą faktura w języku angielskim.

Faktura w języku niemieckim

Aby wystawić fakturę w języku niemieckim należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ.

W pierwszej kolejności w zakładce Podstawowe informacje należy uzupełnić dane, jakie mają znaleźć się na fakturze.

faktura w języku obcym

Następnie w celu zmiany języka na język niemiecki należy przejść do zakładki Zaawansowane oraz zmienić język na pol-niem.

faktura po niemiecku

Na wystawionej fakturze obok etykiet w języku polskim pojawią się ich niemieckie tłumaczenia.

W zakładce PRZYCHODY przy wystawionej fakturze pojawi się niemiecka flaga faktura po niemiecku.

Faktura w języku francuskim

W celu wystawienia faktury w języku francuskim należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ oraz uzupełnić dane w zakładce Podstawowe informacje.

faktura w języku obcym

Po uzupełnieniu podstawowych danych faktury należy przejść do zakładki Zaawansowane oraz w polu Język wybrać pol-fra.

 

Po zapisaniu faktura pojawi się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ oznaczona symbolem francuskiej flagi faktura po francusku. Na tak wystawionej fakturze obok polskich etykiet wymaganych przez prawo pojawią się także ich francuskie odpowiedniki.

Faktura w języku hiszpańskim

Aby wystawić fakturę w języku hiszpańskim w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ oraz uzupełnić podstawowe dane faktury.

faktura w języku obcym

W celu zmiany języka faktury należy przejść do zakładki Zaawansowane oraz w polu Język wybrać pol-hisz.

faktura po hiszpańsku

W ten sposób na fakturze pojawią się zarówno etykiety w języku polskim oraz w języku hiszpańskim.

Sama faktura trafi do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie zostanie dodatkowo oznaczona hiszpańską flagą faktura po hiszpańsku.

Faktura w języku norweskim

System wFirma umożliwia wystawienie faktury także w języku norweskim. Należy tego dokonać z pozycji PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ.

W oknie, które się pojawi, w pierwszej kolejności należy uzupełnić zakładkę Podstawowe informacje.

faktura w języku obcym

Następnie, w celu zmiany języka faktury na język norweski należy przejść do zakładki Zaawansowane oraz jako Język zaznaczyć pol-norw.

faktura w obcym języku

Na tak wystawionej fakturze obok polskich etykiet wymaganych przez prawo pojawią się także ich norweskie tłumaczenia.

Zapisana faktura pojawi się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ oznaczona symbolem norweskiej flagi faktura w obcym języku.

Faktura w języku włoskim

Fakturę w języku włoskim można wystawić w systemie poprzez PRZYCHODY » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ. Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

faktura w języku obcym

W celu zmiany języka na język włoski należy przejść do zakładki Zaawansowane oraz w polu Język wybrać pol-włos.

faktura po włosku

Na wystawionej w ten sposób fakturze obok etykiet w języku polskim, które są prawnie wymagane, pojawią się także ich włoskie odpowiedniki.

W zakładce PRZYCHODY»SPRZEDAŻ faktura zostanie oznaczona włoską flagą faktura w języku włoskim.