0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura w języku obcym - w jaki sposób wystawić?

Wielkość tekstu:

System wfirma.pl umożliwia wystawianie faktur w dziewięciu wersjach językowych. Wystawiona faktura w języku obcym zawiera polskie etykiety wymagane przez prawo, jak również ich tłumaczenie w wybranej wersji językowej.

Faktura w języku angielskim

W celu wystawienia faktury sprzedaży w języku angielskim należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W wyświetlonym oknie trzeba uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Faktura w języku obcym

Aby zmienić język faktury na język angielski, po uzupełnieniu podstawowych informacji, należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE oraz w polu JĘZYK wybrać POL-ANG.Faktura w języku obcym

W ten sposób na fakturze obok polskich etykiet pojawią się ich angielskie odpowiedniki. W zakładce PRZYCHODY faktura wystawiona w języku angielskim zostanie dodatkowo oznaczona brytyjską flagą.

Faktura w języku niemieckim

Aby wystawić fakturę w języku niemieckim należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W pierwszej kolejności w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy uzupełnić dane, jakie mają znaleźć się na fakturze.

Faktura w języku obcym

Następnie w celu zmiany języka na język niemiecki należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE oraz zmienić pole JĘZYK na POL-NIEM.

Faktura w języku obcym

Na wystawionej w ten sposób fakturze obok etykiet w języku polskim pojawią się ich niemieckie tłumaczenia. Dodatkowo w zakładce PRZYCHODY przy wystawionej fakturze pojawi się niemiecka flaga.

Faktura w języku francuskim

W celu wystawienia faktury w języku francuskim należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ oraz uzupełnić dane w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE.

Faktura w języku obcym

Po uzupełnieniu podstawowych danych, aby zmienić wersję językową faktury na język francuski należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE oraz w polu JĘZYK wybrać POL-FRA.

Faktura w języku obcym

Po zapisaniu faktura pojawi się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ oznaczona symbolem francuskiej flagi. Na tak wystawionej fakturze obok polskich etykiet wymaganych przez prawo pojawią się także ich francuskie odpowiedniki.

Faktura w języku hiszpańskim

Aby wystawić fakturę w języku hiszpańskim w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ oraz uzupełnić podstawowe dane faktury.

Faktura w języku obcym

W celu zmiany języka faktury na wersję polsko-hiszpańską należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE oraz w polu JĘZYK wybrać POL-HISZ.

Faktura w języku obcym

W ten sposób na fakturze pojawią się zarówno etykiety w języku polskim oraz w języku hiszpańskim. Sama faktura trafi do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie zostanie dodatkowo oznaczona hiszpańską flagą.

Faktura w języku norweskim

System umożliwia wystawienie faktury także w języku norweskim. Należy tego dokonać z pozycji PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W oknie wystawienia faktury, w pierwszej kolejności należy uzupełnić zakładkę PODSTAWOWE INFORMACJE.

Faktura w języku obcym

Następnie, w celu zmiany języka faktury na język norweski należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE oraz jako JĘZYK zaznaczyć POL-NORW.

Faktura w języku obcym

Na tak wystawionej fakturze obok polskich etykiet wymaganych przez prawo pojawią się także ich norweskie tłumaczenia. Zapisana faktura pojawi się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ oznaczona symbolem norweskiej flagi.

Faktura w języku włoskim

Fakturę w języku włoskim można wystawić w systemie poprzez PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Faktura w języku obcym

W celu zmiany języka faktury na język włoski należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE oraz w polu JĘZYK wybrać POL-WŁOS.

Faktura w języku obcym

Na wystawionej w ten sposób fakturze obok etykiet w języku polskim, które są prawnie wymagane, pojawią się także ich włoskie odpowiedniki. W zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ faktura zostanie oznaczona włoską flagą.

Faktura w języku rosyjskim

Aby wystawić fakturę w języku rosyjskim należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy uzupełnić podstawowe dane, jakie mają znaleźć się na fakturze.

Faktura w języku obcym

Następnie, w celu zmiany języka faktury na język rosyjski należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE oraz zaznaczyć pole JĘZYK na wersję POL-ROS.

Faktura w języku obcym

Po zapisaniu faktura pojawi się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ oznaczona symbolem rosyjskiej flagi. Na tak wystawionej fakturze obok polskich etykiet wymaganych przez prawo pojawią się także ich rosyjskie odpowiedniki.

Faktura w języku ukraińskim

W celu wystawienia w systemie faktury w języku ukraińskim należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy uzupełnić dane, jakie mają znaleźć się na fakturze.

Faktura w języku obcym

Następnie, aby wybrać wersję językową wystawianej faktury należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i w polu JĘZYK zaznaczyć opcję POL-UKR.

Faktura w języku obcym

Po zapisaniu na fakturze pojawią się zarówno etykiety w języku polskim oraz w języku ukraińskim. Dodatkowo zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ faktura zostanie oznaczona flagą ukraińską.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów