Oferty dla klientów - jak wystawić?

Czym jest oferta dla klienta?

Oferta nie jest dokumentem sprzedaży i nie podlega księgowaniu. Oferty są dokumentami zawierającymi listę produktów które przedsiębiorca chce zaprezentować klientowi. Możliwość wystawiania ofert dostępna jest w każdym z płatnych pakietów.

Jak wystawiać oferty dla klientów?

W celu wystawienia oferty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » OFERTĘ.

Oferty jak wystawiać?

Oferty nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT, Księdze Przychodów i Rozchodów ani w Ewidencji Przychodów (ryczałt).Oferty nie wpływają na stany magazynowe produktów.

Jakie dokumenty można wygenerować na podstawie oferty?

Na podstawie ofert można wystawiać:

Oferty dla klienta