Oferty dla klientów - jak wystawić?

Czym jest oferta dla klienta?

Oferta nie jest dokumentem sprzedaży i nie podlega księgowaniu. Oferty są dokumentami zawierającymi listę produktów które przedsiębiorca chce zaprezentować klientowi. Możliwość wystawiania ofert dostępna jest w każdym z płatnych pakietów.

Jak wystawiać oferty dla klientów?

W celu wystawienia oferty należy przejść do zakładki PRZYCHODY » OFERTY » DODAJ OFERTĘ.

oferty - dodawanie

Oferty nie są ujmowane w Rejestrze sprzedaży VAT, Księdze Przychodów i Rozchodów ani w Ewidencji Przychodów (ryczałt).Oferty nie wpływają na stany magazynowe produktów.

Jakie dokumenty można wygenerować na podstawie oferty?

Na podstawie ofert można wystawiać dowolną liczbę faktur VAT, faktur proforma oraz faktur zaliczkowych. Ograniczeniem jest tylko w przypadku faktur końcowych którą można wystawić tylko jedną dla danej oferty. Możliwe jest także wystawienia paragonu fiskalnego bądź niefiskalnego.

oferty - wystaw fakturę

Informacje o tym, jak wystawić fakturę VAT, proforma, zaliczkową oraz końcową, znajdują się w artykułach: