0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura zaliczkowa i końcowa z odwrotnym obciążeniem w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Otrzymałam od kontrahenta fakturę zaliczkową oraz końcową z adnotacją “odwrotne obciążenie”. Na fakturach są wskazane jedynie wartości netto bez naliczonego podatku VAT. W jaki sposób faktura zaliczkowa i końcowa z odwrotnym obciążeniem dotycząca wydatku, powinna być ujęta w systemie wfirma.pl?

 

Od 1 listopada 2019r. w związku z nowelizacją ustawy o VAT przestały obowiązywać przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. W zamian za to wprowadzono obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w odniesieniu do sprzedaży towarów oraz świadczenia usług znajdujących się w załączniku 15 do ustawy o VAT.

Faktura zaliczkowa - ujęcie bezpośrednio w rejestrach VAT. Faktura zaliczkowa z odwrotnym obciążeniem w systemie wfirma.pl może zostać zaksięgowana na dwa sposoby: bezpośrednio w ewidencjach KPIR i VAT lub poprzez zakładkę WYDATKI ze skutkiem księgowym.

Aby ująć fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem poprzez rejestry VAT należy dokonać dwóch wpisów, poprzez:

1. EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, gdzie po uzupełnieniu danych, należy wpisać wartość z faktury w polu WARTOŚĆ NETTO i wybrać krajową stawkę podatku VAT odpowiednią dla danego towaru/usługi (najczęściej 23%). Następnie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję VAT ROZLICZA NABYWCA. W ten sposób wartość podatku zostanie wykazana w rejestrze VAT zakupów oraz w odpowiedniej pozycji w deklaracji VAT.

Faktura zaliczkowa - rejestr zakupów

2. EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS,  gdzie po uzupełnieniu danych, należy wpisać wartość z faktury w polu WARTOŚĆ NETTO i wybrać krajową stawkę podatku VAT odpowiednią dla danego towaru/usługi (zwykle 23%). Następnie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć VAT ROZLICZA NABYWCA. W ten sposób wartość podatku zostanie wykazana w rejestrze VAT sprzedaży oraz w odpowiedniej pozycji w deklaracji VAT.

Faktura zaliczkowa - rejestr sprzedaży

Faktura zaliczkowa wprowadzona poprzez zakładkę WYDATKI

Alternatywnie księgowania faktury zaliczkowej z odwrotnym obciążeniem można także dokonać poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy uzupełnić dane, wybrać odpowiedni rodzaj wydatku, uzupełnić wartości w pozycji stawki, a następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć VAT ROZLICZA NABYWCA oraz w pozycji SKUTEK KSIĘGOWY wybrać KSIĘGUJ DO VAT.

Faktura zaliczkowa - ewidencja zakupu

Transakcja odwrotnego obciążenia będzie neutralna na gruncie podatku VAT, gdyż podatek będzie wykazywany zarówno po stronie VAT-u należnego jak i naliczonego.

Księgowanie faktury końcowej w procedurze odwrotnego obciążenia

Otrzymaną fakturę końcową, na pozostałą wartość zamówienia, dotyczącą transakcji odwrotnego obciążenia, także można zaewidencjonować w systemie na dwa sposoby.

Ujęcie faktury końcowej bezpośrednio w ewidencjach

Aby ująć fakturę końcową w ewidencjach, należy wykonać trzy kroki:

1. Wartość podatku VAT naliczonego z faktury końcowej, należy wprowadzić poprzez zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS, gdzie należy uzupełnić dane, w polu DATA KSIĘGOWANIA wpisać datę otrzymania faktury końcowej, w polu RODZAJ wybrać ZAKUP, następnie wartość z faktury końcowej, należy wprowadzić w polu WARTOŚĆ NETTO i wybrać krajową stawkę podatku VAT odpowiednią dla danego towaru (najczęściej 23%). Dodatkowo w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć należy VAT ROZLICZA NABYWCA. W ten sposób pozostała wartość podatku VAT z faktury końcowej zostanie wykazana w rejestrze VAT zakupu oraz w prawidłowej pozycji w deklaracji VAT.

Faktura zaliczkowa - ewidencja zakupu

2. Wartość podatku VAT należnego z faktury końcowej, należy wprowadzić poprzez zakładki EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, gdzie należy uzupełnić dane, w polu DATA KSIĘGOWANIA wpisać datę otrzymania faktury końcowej, w polu RODZAJ wybrać SPRZEDAŻ, następnie wartość z faktury końcowe, należy wprowadzić w polu WARTOŚĆ NETTO i wybrać krajową stawkę podatku VAT odpowiednią dla danego towaru (najczęściej 23%). Dodatkowo w zakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć należy VAT ROZLICZA NABYWCA. W ten sposób pozostała wartość podatku VAT z faktury końcowej zostanie wykazana w rejestrze VAT sprzedaży oraz w prawidłowej pozycji w deklaracji VAT.

Faktura zaliczkowa - ewidencja sprzedaży

3. Na koniec wartość netto z faktury końcowej dotyczącej całego zamówienia, należy zaksięgować poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT), gdzie należy uzupełnić dane, daty, wybrać odpowiedni rodzaj wydatku i w pozycji RAZEM wprowadzić wartość netto całego zamówienia. Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w KPIR w kolumnie odpowiedniej ze względu na wybrany rodzaj wydatku.

Faktura zaliczkowa - dodawanie wydatku

Ujęcie faktury końcowej bezpośrednio przez zakładkę WYDATKI

Wprowadzenie faktury końcowej poprzez zakładkę WYDATKI ogranicza się do dwóch wpisów:

1. Wartość z faktury końcowej należy ująć w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy uzupełnić dane, wybrać odpowiedni rodzaj wydatku, uzupełnić wartości w pozycji stawki a następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć VAT ROZLICZA NABYWCA oraz w pozycji SKUTEK KSIĘGOWY wybrać KSIĘGUJ DO VAT.

2. Na koniec wartość netto z faktury końcowej dotyczącej całego zamówienia, należy zaksięgować poprzez zakładki EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS, gdzie należy uzupełnić dane, datę i wartość netto całego zamówienia wprowadzić do odpowiedniej kolumny: TOWARY HANDLOWE I MATERIAŁY PODSTAWOWE lub POZOSTAŁE WYDATKI.

Faktura zaliczkowa - wpis do KPiR

Jeśli faktura końcowa nie zostanie wystawiona (faktura zaliczkowa opiewała na 100% wartości zamówienia), lub będzie wystawiona na zerowe wartości, wówczas nie należy jej ujmować w rejestrach VAT. W dacie dostawy towaru/wykonania usługi, należy dokonać ujęcia wartości netto całego zamówienia (z faktury zaliczkowej) poprzez zakładki EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów