Przychody z pracy i działalność gospodarcza w zeznaniu rocznym

Wielu przedsiębiorców prowadząc własną działalność gospodarczą, pracuje jednocześnie na umowę o pracę lub na umowę cywilnoprawną. Poniżej opisujemy jak ująć przychody z pracy w zeznaniu rocznym.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza - rozliczenie na PIT-36

Prowadząc działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej) i jednocześnie pracując na umowę o pracę, dzieło bądź zlecenie, do rozliczenia dochodów wystarczy tylko jedno zeznanie roczne PIT-36.

W celu wygenerowania deklaracji PIT-36 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT-36). Dane dotyczące działalności system wypełnia automatycznie na podstawie danych ujętych w ewidencjach. W zakresie pracy na umowę o pracę, dzieło bądź zlecenie podatnik uzyskuje od pracodawcy PIT-11 na podstawie, którego dane w deklaracji należy uzupełnić samodzielnie.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza - PIT 36

W celu rozliczenia prowadzonej działalności i przychodów z pracy należy w części E.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA formularza podać odpowiednie kwoty z rozróżnieniem na poszczególne źródła przychodów:

 1. z działalności gospodarczej (okna 77-81) - system wypełnia automatycznie

 2. z pracy na umowę:

 • o pracę - pozycje od 67 do 71 oraz 72-73,
 • zlecenie - pozycje od 92 i 93,

 • o dzieło gdy przenoszone były prawa autorskie (analogicznie w PIT-11 jest wykazane w wierszu 7) - pozycje od 100 do 104 lub 105 - 106 oraz 102-104,

 • o dzieło (pozostałe, w PIT-11 wykazywane wartości w wierszu 4) - pozycje od 88 do 92.

należy uzupełnić ręcznie na podstawie otrzymanego PIT-11.

Przychody z pracy i działalności w zeznaniu rocznym

W części F - ODLICZENIE DOCHODU ZWOLNIONEGO, STRAT I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE deklaracji w zielonym polu “składka podatnika” obok pozycji 202 uzupełnią się składki społeczne dotyczące działalności gospodarczej (jeśli były odliczane w zaliczce na podatek dochodowy). Należy do nich dodać sumę składek na ubezpieczenie społecznie ujętych w PIT-11 uzyskanym od pracodawcy (z pracy na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie) i następnie wartość która wyszła z dodania uzupełnić w zielonym polu (zastępując wartość proponowaną przez system).

W dalszym kroku w części J. - ODLICZENIA OD PODATKU w zielonym polu “składka podatnika” obok pozycji 290 uzupełnią się składki zdrowotne dotyczące działalności gospodarczej. Należy do nich dodać sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne ujętych w PIT-11 uzyskanym od pracodawcy (z pracy na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie) i następnie wartość, która wyszła z dodania uzupełnić w zielonym polu (zastępując wartość proponowaną przez system).

PIT-36 podatnicy składają do urzędu skarbowego do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza - rozliczenie na PIT-36L

W podatku liniowym dochody opodatkowane są stałą stawką podatku o wartości 19%, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Z uwagi na to, że dochody ze stosunku pracy, z umowy o dzieło lub zlecenie zasadniczo są opodatkowane według zasad ogólnych. Więc nie jest możliwe rozliczenie ich w tej samej deklaracji co dochody z działalności. Tak więc jeśli działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem liniowym i dodatkowo przedsiębiorca uzyskuje przychody z pracy, konieczne jest złożenie dwóch oddzielnych zeznań rocznych:

 • PIT 36L - w celu rozliczenia dochodów w ramach działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego,

 • PIT 37 - w celu rozliczenia dochodów uzyskanych z pracy na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie generowany na podstawie PIT-11 uzyskanego od pracodawcy.

W systemie możliwe jest wygenerowanie zeznanie rocznego PIT-36L, w tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA LINIOWEGO PODATKU DOCHODOWEGO (PIT 36L) . Wówczas dane zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie wprowadzonych do systemu informacji.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza - podatek liniowy

Nie ma możliwości wygenerowania deklaracji PIT-37 z systemu, zatem zeznanie te należy sporządzić poza system.

PIT-36L oraz PIT-37 podatnicy składają do urzędu skarbowego do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza - rozliczenie na PIT-28

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania zakładająca opodatkowanie przychodów, a nie, jak przy zasadach ogólnych i podatku liniowym, dochodów. Jeżeli podatnik osiąga dochody z pracy i jednocześnie prowadzi działalność, rozliczaną za pomocą ryczałtu, musi złożyć dwie deklaracje podatkowe:

 • PIT-28 - w celu rozliczenia przychodów uzyskanych w ramach działalności gospodarczej,

 • PIT-37 - w celu rozliczenia dochodów uzyskanych z pracy na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie generowany na podstawie PIT-11 uzyskanego od pracodawcy.

W celu wygenerowania deklaracji PIT-28 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO (PIT 28). Wówczas dane zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie wprowadzonych do systemu informacji.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza - PIT 28

Nie ma możliwości wygenerowania deklaracji PIT-37 z systemu, zatem zeznanie te należy sporządzić poza systemem.

Zeznanie roczne PIT-28 z rozliczeniem przychodów za 2019 rok podatkowy podatnicy składają do urzędu skarbowego do końca lutego następnego roku podatkowego. Natomiast PIT-37 do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza a karta podatkowa

Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej i uzyskując przychody z pracy, podatnik również ma obowiązek złożenia dwóch odrębnych deklaracji podatkowych:

 • PIT-16A - w celu rozliczenia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej za pomocą karty podatkowej,

 • PIT 37- w celu rozliczenia dochodów uzyskanych z pracy na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie generowany na podstawie PIT-11 uzyskanego od pracodawcy.

W systemie nie ma możliwości wygenerowania zeznania rocznego podatnika prowadzącego działalność opodatkowaną na zasadach karty podatkowej (PIT-16A) oraz wykonującego pracę na umowę o pracę, dzieło czy zlecenie (PIT-37).

PIT-16A podatnicy składają do urzędu skarbowego do 31 stycznia następnego roku podatkowego. Natomiast PIT-37 do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Wysyłka zeznania rocznego w systemie wfirma.pl

Wygenerowane w systemie zeznanie roczne można wysłać drogą elektroniczną bezpośrednio do Urzędu Skarbowego poprzez przejście do zakładki: START » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć odpowiednią deklarację, po czym z górnego menu wybrać WYŚLIJ DO URZĘDU. Można ją wysłać z zakładki BEZ PODPISU, gdzie należy zweryfikować, czy dane zostały poprawnie uzupełnione. Jeżeli pole PRZYCHÓD Z 2018 ROKU nie zostało automatycznie uzupełnione, należy dodatkowo wprowadzić informację o kwocie osiągniętego przychodu. Następnie kliknąć na przycisk WYŚLIJ DO URZĘDU.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza - wyślij do urzędu

Na bieżąco można śledzić status wysyłki zeznania rocznego klikając na kopertę, która się pojawi przy deklaracji po zleceniu jej do wysyłki.

Jak pobrać UPO dla wysłanej e-deklaracji? 

W celu pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, zaznaczyć daną deklarację i następnie z menu wybrać opcję POBIERZUPO.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza

Pobranie UPO możliwe jest wyłącznie, gdy przesyłka deklaracji została przeprowadzona prawidłowo, co w systemie jest oznaczone symbolem zielonej koperty Przychody z pracy i działalność gospodarcza - ikona zielonej koperty.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska