0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przychody z pracy i działalność gospodarcza w zeznaniu rocznym

Wielkość tekstu:

Wielu przedsiębiorców prowadząc własną działalność gospodarczą, pracuje jednocześnie na umowę o pracę lub na umowę cywilnoprawną. Poniżej opisujemy jak ująć przychody z pracy w zeznaniu rocznym.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza - rozliczenie na PIT-36

Prowadząc działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej) i jednocześnie pracując na umowę o pracę, dzieło bądź zlecenie, do rozliczenia dochodów wystarczy tylko jedno zeznanie roczne PIT-36.

W celu wygenerowania deklaracji PIT-36 (w wersji 31) należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH (PIT-36). Dane dotyczące działalności system wypełnia automatycznie na podstawie danych ujętych w ewidencjach. W zakresie pracy na umowę o pracę, dzieło bądź zlecenie podatnik uzyskuje od pracodawcy PIT-11 na podstawie, którego dane w deklaracji należy uzupełnić samodzielnie.

Przychody z pracy i działalność

W pierwszej kolejności gdy na PIT-11 mamy wskazane przychody zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust 1 pkt. 148, 152, 153 i 154 ustawy o PIT to wówczas dokonujemy ich uzupełnienia w części D. zeznania rocznego PIT-36.

Przychody z pracy i działalność

Następnie aby dodać przychody z pracy, które podlegają opodatkowaniu należy je uzupełnić w części E.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA formularza podać odpowiednie kwoty z rozróżnieniem na poszczególne źródła przychodów:

 1. z działalności gospodarczej (okna 87-91) - system wypełnia automatycznie
 2. z pracy na umowę:
 • o pracę - pozycje od 77 do 81 oraz 82-83,
 • zlecenie - pozycje od 98 do 102 oraz 103-104,
 • o dzieło gdy przenoszone były prawa autorskie (analogicznie w PIT-11 jest wykazane w wierszu 7) - pozycje od 105 do 109 lub 110-111,
 • należy uzupełnić ręcznie na podstawie otrzymanego PIT-11.

Przychody z pracy i działalność

W części F - ODLICZENIE STRAT I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE deklaracji w zielonym polu “składka podatnika” obok pozycji 200 uzupełnią się składki społeczne dotyczące działalności gospodarczej (jeśli były odliczane w zaliczce na podatek dochodowy). Należy do nich dodać sumę składek na ubezpieczenie społecznie ujętych w PIT-11 uzyskanym od pracodawcy (z pracy na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie) i następnie wartość która wyszła z dodania uzupełnić w zielonym polu (zastępując wartość proponowaną przez system).

przychody z pracy

PIT-36 podatnicy składają do urzędu skarbowego do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

W części M na druku PIT-36, jeśli mamy niewystarczającą ilość podatku do pomniejszenia pola dotyczące składek zdrowotnych oraz społecznych należy uzupełnić ręcznie, szczegóły w artykule pomocy: Jak wykazać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci w PIT-36?

Dodatkowo należy pamiętać, że z PIT-11 nie odliczamy składek zdrowotnych w PIT-36 stąd nie podlegają one odrębnemu uzupełnieniu.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza - rozliczenie na PIT-36L

W podatku liniowym dochody opodatkowane są stałą stawką podatku o wartości 19%, niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. Z uwagi na to, że dochody ze stosunku pracy, z umowy o dzieło lub zlecenie zasadniczo są opodatkowane według zasad ogólnych. Więc nie jest możliwe rozliczenie ich w tej samej deklaracji co dochody z działalności. Tak więc jeśli działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem liniowym i dodatkowo przedsiębiorca uzyskuje przychody z pracy, konieczne jest złożenie dwóch oddzielnych zeznań rocznych:

 • PIT 36L - w celu rozliczenia dochodów w ramach działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego,

 • PIT 37 - w celu rozliczenia dochodów uzyskanych z pracy na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie generowany na podstawie PIT-11 uzyskanego od pracodawcy.

W systemie możliwe jest wygenerowanie zeznanie rocznego PIT-36L, w tym celu należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA LINIOWEGO PODATKU DOCHODOWEGO (PIT 36L). Wówczas dane zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie wprowadzonych do systemu informacji.

Przychody z pracy i działalność

Nie ma możliwości wygenerowania deklaracji PIT-37 z systemu, zatem zeznanie te należy sporządzić poza system np. za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów Twój e-PIT.

PIT-36L oraz PIT-37 podatnicy składają do urzędu skarbowego do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza - rozliczenie na PIT-28

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania zakładająca opodatkowanie przychodów, a nie, jak przy zasadach ogólnych i podatku liniowym, dochodów. Jeżeli podatnik osiąga dochody z pracy i jednocześnie prowadzi działalność, rozliczaną za pomocą ryczałtu, musi złożyć dwie deklaracje podatkowe:

 • PIT-28 - w celu rozliczenia przychodów uzyskanych w ramach działalności gospodarczej,

 • PIT-37 - w celu rozliczenia dochodów uzyskanych z pracy na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie generowany na podstawie PIT-11 uzyskanego od pracodawcy.

W celu wygenerowania deklaracji PIT-28 należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ » ROCZNA DEKLARACJA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO (PIT 28). Wówczas dane zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie wprowadzonych do systemu informacji.

przychody z pracy

Nie ma możliwości wygenerowania deklaracji PIT-37 z systemu, zatem zeznanie te należy sporządzić poza system np. za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów Twój e-PIT.

Zeznanie roczne PIT-28 z rozliczeniem przychodów od 2023 roku podatnicy składają do urzędu skarbowego do końca kwietnia następnego roku podatkowego, tak samo PIT-37 składa się do tego terminu.

Przychody z pracy i działalność gospodarcza a karta podatkowa

Prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej i uzyskując przychody z pracy, podatnik również ma obowiązek złożenia dwóch odrębnych deklaracji podatkowych:

 • PIT-16A - w celu rozliczenia przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej za pomocą karty podatkowej,

 • PIT 37- w celu rozliczenia dochodów uzyskanych z pracy na umowę o pracę, dzieło lub zlecenie generowany na podstawie PIT-11 uzyskanego od pracodawcy.

W systemie nie ma możliwości wygenerowania zeznania rocznego podatnika prowadzącego działalność opodatkowaną na zasadach karty podatkowej (PIT-16A) oraz wykonującego pracę na umowę o pracę, dzieło czy zlecenie (PIT-37).

PIT-16A podatnicy składają do urzędu skarbowego do końca lutego następnego roku podatkowego. Natomiast PIT-37 do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Wysyłka zeznania rocznego w systemie wFirma.pl

Wygenerowane w systemie zeznanie roczne można wysłać drogą elektroniczną bezpośrednio do Urzędu Skarbowego poprzez przejście do zakładki: START » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć odpowiednią deklarację, po czym z górnego menu wybrać WYŚLIJ DO URZĘDU. Można ją wysłać z zakładki BEZ PODPISU, gdzie należy zweryfikować, czy dane zostały poprawnie uzupełnione. Jeżeli pole PRZYCHÓD Z 2022 ROKU nie zostało automatycznie uzupełnione, należy dodatkowo wprowadzić informację o kwocie osiągniętego przychodu. Następnie kliknąć na przycisk WYŚLIJ DO URZĘDU.

przychody z pracy i działalność

Na bieżąco można śledzić status wysyłki zeznania rocznego klikając na kopertę, która się pojawi przy deklaracji po zleceniu jej do wysyłki.

Jak pobrać UPO dla wysłanej e-deklaracji? 

W celu pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, zaznaczyć daną deklarację i następnie z menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

przychody z pracy i działalność

Pobranie UPO możliwe jest wyłącznie, gdy przesyłka deklaracji została przeprowadzona prawidłowo, co w systemie jest oznaczone symbolem zielonej koperty Przychody z pracy i działalność gospodarcza - ikona zielonej koperty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów