Gdzie można zaznaczyć opcję zawieszenia działalności?

Zawiesiłam działalność gospodarczą, gdzie mogę zaznaczyć ten fakt w systemie?

W systemie nie ma takiej funkcji, jak zawieszenie działalności gospodarczej. Jeśli płatny pakiet nie zostanie przedłużony, nastąpi automatyczna blokada dostępu do danych. Co ważne, wprowadzone dane nie zostaną usunięte, a jedynie nie będą widoczne. Po ponownym wykupieniu pakietu - wznowieniu działalności - użytkownik uzyska dostęp do konta oraz wcześniej wprowadzonych danych.

W celu zawieszenia działalności, w systemie wfirma.pl należy dokonać kilku formalności