0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności klienta w systemie wFirma dla biur

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca który podlega wpisowi do CEIDG i nie zatrudnia pracowników ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej na okres minimum 30 dni.

Zawieszenie działalności zgłasza się na wniosku CEIDG-1. Dodatkowo fakt zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę należy odnotować w systemie.

Zawieszenie amortyzacji

Jeśli podatnik posiada środki trwałe należy zawiesić amortyzację na czas zawieszenia działalności. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w nazwę, przejść do zakładki Zawieszenia amortyzacji i wybrać Dodajzawieszenie amortyzacji. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić odpowiednie pola i zapisać.

zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności a ZUS

Zgłoszenie zawieszenia działalności we wniosku CEIDG-1 powoduje przesłanie tej informacji do ZUSu. W sytuacji gdy przedsiębiorca w trakcie zawieszenia firmy nie będzie opłacał składek należy wygenerować ostatnią deklarację rozliczeniową DRA za ostatni miesiąc prowadzenia działalności w zakładce: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ. Należy wybrać okres za jaki składana jest deklaracja oraz wybrać Zapisz. Jednak jeśli zawieszenie nastąpiło w trakcie miesiąca, przy generowaniu deklaracji należy zaznaczyć opcję częściowe składki i wpisać liczbę dni prowadzenia działalności z uwzględnieniem świąt, sobót i niedziel. W ten sposób w deklaracji zostaną wykazane składki społeczne za część miesiąca, w którym była prowadzona działalność.

zawieszenie działalności


Nie opłaca się składek ZUS za pełne miesiące zawieszenia działalności w związku z czym za te okresy nie generuje się również deklaracji ZUS.

Deklaracja VAT-7 i zaliczka na podatek dochodowy

Jeśli chodzi o deklarację VAT-7 i zaliczkę na podatek dochodowy co do zasady nie ma obowiązku składać i płacić podatków za okres zawieszenia. Jednakże w przypadku zaliczki na podatek dochodowy w celu zachowania ciągłości wyliczeń w systemie należy wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy za okresy zawieszenia w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

zawieszenie działalności

Jeśli zaliczka na podatek dochodowy za okres zawieszenia nie zostanie wyliczona, system przy wyliczaniu zaliczki za kolejny miesiąc uzna to za błąd. Podatek oblicza się narastająco od początku roku a niezbędne do tego są zaliczki za poprzednie okresy. Wyliczenia za okresy zawieszenia działalności można dokonać zbiorczo po jej wznowieniu przez przedsiębiorcę.

Wszystkie sprawy związane z zawieszeniem opisujemy w naszym artykule: Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje w PIT

Zawieszenie działalności a dane w systemie

Jeśli pakiet klienta nie zostanie przedłużony, wówczas nastąpi automatyczna blokada dostępu do danych. Dane są ukrywane - a więc nic się nie dzieje z danymi a tylko użytkownik nie ma dostępu do płatnych narzędzi, dzięki którym można je przeglądać i przetwarzać. Wszystkie dane są bowiem przechowywane przez okres 5 lat po wygaśnięciu pakietu pod warunkiem, że wcześniej użytkownik nie usunie konta. Po ponownym wykupieniu pakietu - wznowieniu działalności - uzyskuje się dostęp do konta oraz wcześniej wprowadzonych danych.

zawieszenie działalności

Dodatkowo, w momencie gdy pakiet nie zostanie przedłużony użytkownik może przeprowadzić archiwizację danych bez obowiązku przedłużania pakietu jeżeli dokonuje zawieszenia działalności gospodarczej. Aby przeprowadzić archiwizację danych po wygaśnięciu pakietu, należy skorzystać z opcji WYGENERUJ WYDRUKI, która znajduje się po zalogowaniu do systemu. Dzięki tej funkcji plik z określonymi danymi zostanie pobrany w formacie PDF lub ZIP na dysk użytkownika.

zawieszenie działalności

Jeśli okres zawieszenia działalności obejmuje przełom roku, użytkownik zobowiązany jest na koniec roku sporządzić remanent i złożyć zeznanie roczne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów