0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usług spoza Unii Europejskiej u czynnego podatnika VAT

Wielkość tekstu:

Czynni podatnicy podatku VAT mają obowiązek wykazania podatku VAT od transakcji importu usług spoza UE zarówno w rejestrze VAT sprzedaży jak i zakupów. Transakcja ta powinna również zostać wykazana w odpowiedniej pozycji deklaracji VAT-7/7K. Sprawdź, jak zaksięgować fakturę w systemie wfirma.pl aby prawidłowo wykazać import usług spoza Unii Europejskiej.

Import usług spoza Unii Europejskiej - data powstania obowiązku równa się dacie wystawienia

Import usług z krajów nienależących do Wspólnoty Europejskiej rozlicza się, w systemie przechodząc do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W oknie dodawania wydatku należy dodać dostawcę i przejść do zakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE, gdzie należy zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG oraz wybrać WALUTĘ w jakiej została wystawiona faktura.

Szczegółowa instrukcja dotycząca dodawania kontrahenta do systemu znajduje się w artykule: Dodawanie nowego kontrahenta

Import usług spoza Unii Europejskiej - wprowadzanie faktury

Następnie należy ponownie przejść do zakładki PODSTAWOWE INFORMACJE i tam wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU, a następnie łączną wartość w walucie obcej z otrzymanej faktury należy wpisać w polu WARTOŚĆ NETTO oraz wybrać krajową stawkę VAT, przeznaczoną dla danej usługi.

Import usług spoza Unii Europejskiej - wybieranie stawki VAT

W ten sposób zaksięgowana faktura trafi zarówno do Rejestru zakupu VAT i Rejestru sprzedaży VAT oraz w kwocie netto do Księgi Przychodów i Rozchodów - po przeliczeniu na PLN.

Dla faktur wystawionych do dnia 31 grudnia 2013 r. system dodatkowo generował faktury wewnętrzne. W związku ze zmianą przepisów od stycznia 2014 r. rozliczenia podatku VAT odbywają się bezpośrednio w Rejestrach VAT w zakładce EWIDENCJE.

Import usług spoza Unii Europejskiej - data powstania obowiązku różni się od daty wystawienia

Jeżeli data wystawienia faktury zakupu różni się od daty powstania obowiązku podatkowego (czyli wykonania usługi lub zapłaty w zależności od tego co nastąpiło jako pierwsze) import usług spoza Unii Europejskiej należy zaksięgować ręcznie z uwagi na różne kursy przeliczeniowe:

1) dla celów VAT poprzez:

  • EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;

Import usług spoza Unii Europejskiej - wpis do rejestru VAT 

  • EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPU » DODAJ WPIS, wartość netto i podatku VAT pod stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce, a w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć kratkę IMPORT USŁUG; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego;

Import usług spoza Unii Europejskiej - wpis do rejestru VAT2) dla celów PIT (KPiR) poprzez EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS, wartość z faktury zapisujemy w kolumnie POZOSTAŁE WYDATKI; do przeliczenia na PLN należy samodzielnie zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Import usług spoza Unii Europejskiej - wpis do KPIR

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów