0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Wielkość tekstu:

Podmiot, rozpoczynający działalność gospodarczą oraz ją kontynuujący, może podlegać zwolnieniu z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy w danym roku podatkowym kwoty:

  • 20 000 zł dla kontynuujących działalność;
  • 20 000 zł liczone proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności jaki przypada na pierwszy rok podatkowy jej prowadzenia - w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie danego roku.

Więcej informacji o limitach na kasę fiskalną w 2020 r. oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia znajduje się w artykule: Limit obrotów do korzystania z kasy - jak ustalić?
Jeśli podatnik skorzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, automatycznie zostanie na niego nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej (wyjątek może stanowić sprzedaż wysyłkowa). Szczegółowy opis i wskazówki, dotyczące prowadzenia takiej ewidencji znajdują się w artykule: Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - zasady prowadzenia.

Co ważne, korzystając ze zwolnienia z kasy, w systemie możliwe jest wystawianie dowodów sprzedaży, które nie stanowią dowodu księgowego, a są jedynie potwierdzeniem dokonania transakcji. W celu ich wystawienia należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » DOWÓD SPRZEDAŻY.

Więcej informacji o dowodach sprzedaży w artykule: Dowód sprzedaży - jak wystawić?

Jak wygenerować zestawienie dowodów sprzedaży?

Jeżeli przedsiębiorca dokumentuje sprzedaż zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej za pomocą dowodów sprzedaży może na koniec danego dnia wygenerować podsumowanie sprzedaży z podziałem na stosowane stawki VAT. W tym celu należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, wybrać w lewym dolnym rogu konkretny dzień za który ma zostać wygenerowane zestawienie klikając w ikonę strzałek dotyczącą zakresu dat. Następnie w prawym rogu tabeli należy jako RODZAJ wybrać z listy opcję DOWÓD SPRZEDAŻY

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

W celu wygenerowania podsumowania widocznych w tabeli dowodów sprzedaży wystawionych w wybranym dniu, należy w prawym górnym rogu tabeli kliknąć w ikonę kół zębatych i wybrać z listy opcję DRUKOWANIE TABELI.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

W oknie które się pojawi należy zaznaczyć opcję POKAŻ PODSUMOWANIE STAWEK VAT i kliknąć DALEJ.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Jak zaksięgować przychód z ewidencji sprzedaży bezrachunkowej?

W systemie księgowanie przychodu, wynikającego z prowadzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, wprowadza się za każdy dzień jako zsumowaną wartość sprzedaży w tym dniu poprzez: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » ZAKSIĘGOWANE » SPRZEDAŻ. W pojawiającym się oknie należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, a następnie wprowadzić wartości na podstawie sporządzonej ewidencji.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

W celu oznaczenia transakcji w nowym JPK_V7, należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać opcję WEW.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Można również zrezygnować ze zwolnienia i ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej.

Rozporządzenie MF wskazuje czynności, których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych zawsze powinna podlegać ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej, czyli przy których limit uprawniający do zwolnienia z kasy nie obowiązuje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów