Opcje drukowania widocznej części tabeli

Drukowanie tabeli

W tabelach, przy których w prawym górnym rogu pojawi się ikonka Drukowanie tabeli, istnieje możliwość jej wydrukowania.

 Opcje drukowania widocznej części tabeli

Po kliknięciu w ikonkę można zdefiniować opcje drukowania widocznej części tabeli:

  • orientacja: pozioma, pionowa;

  • strona tabeli: aktualna (widoczna część tabeli), wszystkie (wszystkie strony tabeli);

  • schemat kolumn: można wybrać domyślny schemat tabeli lub dowolnie zdefiniowany schemat (więcej na ten temat w artykule: Definiowanie kolumn w tabeli).

Opcje drukowania widocznej części tabeli

Eksport widocznej części tabeli

W wielu miejscach systemu w tabelach, prawym górnym rogu pojawiają również się ikonki informujące o możliwości Eksportu widocznej części tabeli do formatu Excel.

Opcje drukowania widocznej części tabeli