Opcje drukowania widocznej części tabeli

Drukowanie tabeli

W tabelach, przy których w prawym górnym rogu pojawi się ikonka  Po najechaniu rozwinie się lista opcji. Jeśli na liście jest widoczna ikona Drukowanie tabeli, istnieje możliwość jej wydrukowania.

 Opcje drukowania widocznej części tabeli

Po kliknięciu w ikonkę można zdefiniować opcje drukowania widocznej części tabeli:

  • orientacja: pozioma, pionowa;

  • strona tabeli: aktualna (widoczna część tabeli), wszystkie (wszystkie strony tabeli);

  • schemat kolumn: można wybrać domyślny schemat tabeli lub dowolnie zdefiniowany schemat (więcej na ten temat w artykule: Definiowanie kolumn w tabeli).

Opcje drukowania widocznej części tabeli

Eksport widocznej części tabeli

W wielu miejscach systemu w tabelach, prawym górnym rogu pojawiają również się ikonki informujące o możliwości Eksportu widocznej części tabeli do formatu Excel.

Opcje drukowania widocznej części tabeli