0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Informacja o liczbie zatrudnionych dla obowiązku dokonywania wpłat na PFRON

  • pfron

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia 25 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) jest zobowiązany do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Stan zatrudnienia należy ustalić za cały miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Generowanie informacji o zatrudnieniu (PFRON)

System umożliwia generowanie informacji, w której jest wyliczony średni stan zatrudnienia za wybrany miesiąc w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z uwzględnieniem wyłączeń. Raport ten jest możliwy do wygenerowania w zakładce: KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » RAPORTY

PFRON - generowanie informacji

Po pojawieniu się okna należy w polu RODZAJ wybrać RAPORT NA POTRZEBY PFRON, a następnie wybrać miesiąc, za który ma zostać wyliczona średnia liczba zatrudnionych:

PFRON - drukowanie raportu

Wydruk informacji o zatrudnionych 

Raport dotyczący średniej liczby pracowników zostanie wygenerowany i zapisany do pliku w formacie PDF. Ma on formę wydruku, gdzie wykazane są wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę. Średnia znajdująca się na końcu tego raportu to przeciętne zatrudnienie wszystkich pracowników w danym miesiącu, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty), wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

PFRON - drukowanie raportu o zatrudnieniu

Przy wyliczeniu zatrudnienia zastosowano metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami, świętami i dniami wolnymi od pracy zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów