Zatrudnienie członka rodziny - możliwości rozliczania osób współpracujących w systemie

Zatrudnienie członka rodziny, wiąże się z ubezpieczeniem tej osoby. Osobą współpracująca zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887). uważa się:

  • małżonka,

  • dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,

  • rodziców,

  • macochę i ojczyma,

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujących przy prowadzeniu działalności.  Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że rozliczenia z ZUS w przypadku takich osób mogą wyglądać inaczej niż u pozostałych pracowników. 

Nieodpłatne zatrudnienie członka rodziny

Nawet jeśli członek rodziny nie pobiera wynagrodzenia za świadczoną pomoc (pomaga bezumowanie), wywołuje to obowiązek zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczeń. Wysokość składek za osobę współpracującą będzie taka, jak w przypadku składek przedsiębiorcy, oczywiście z pominięciem możliwości korzystania z preferencyjnego ZUS.  

W systemie wFirma.pl jest funkcja rozliczenia osób współpracujących, które świadczą swoją pomoc bezumownie i nieodpłatnie. Dodanie osoby współpracującej jest możliwe w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE » DODAJ.

Szczegółowa pomoc w tym temacie znajduje się w artykule: Rozliczenie osób współpracujących w systemie

 Osoba współpracująca

Zatrudnienie członka rodziny na umowę zlecenie

Jeżeli członek rodziny zatrudniany jest na umowę zlecenie, za którą otrzymuje wynagrodzenie, to wówczas już nie podlega on ubezpieczeniom w wymiarze takim jak przedsiębiorca, ale w takim jak inni zleceniobiorcy. Składki ZUS wyliczane są na podstawie wysokości wynagrodzenia.

Wtedy osobę współpracującą dodaje się jak pracownika KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA » DODAJ DANE RĘCZNIE.

 Osoba współpracująca jako pracownik

Następnie wprowadza się umowę zlecenie poprzez KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE.  Więcej na temat dodawania umowy zlecenia w systemie znaleźć można w opracowaniu: Dodawanie umowy zlecenie

 Osoba współpracująca- umowa zlecenie

Zatrudnienie członka rodziny na podstawie umowy o dzieło

Przedsiębiorca może zatrudnić członka rodziny umowy o dzieło. Zwykle w przypadku umowy umowy o dzieło z punktu widzenia ZUS małżonek uznawany jest za osobę współpracującą. Fakt ten oznacza, że na wysokość składek nie zależy od wynagrodzenia, a jest ustalana podobnie jak w przypadku przedsiębiorców opłacających tak zwany duży ZUS.

W systemie aby rozliczyć poprawnie rozliczyć zatrudnienie członka rodziny na podstawie umowy o dzieło należy:

1. dodać osobę współpracującą USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE » DODAJ. Więcej można na ten temat przeczytać w artykule Rozliczenie osób współpracujących w systemie

 Osoba współpracująca

2. wprowadzić osobę współpracującą  jak pracownika KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA> DODAJ DANE RĘCZNIE.

 Osoba współpracująca jako pracownik

3. dodać umowę o dzieło, należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO. Więcej w tym temacie Dodawanie umowy o dzieło

 Osoba współpracująca-umowa o dzieło

W przypadku zawierania umowy o dzieło z osobą współpracującą ZUS może wydać indywidualną interpretację która zwalnia z opłacania składek.

Osoba współpracująca zatrudnienia na podstawie na umowę o pracę

Zatrudniając osobę współpracującą na podstawie umowy o pracę należy zgłosić ją do ubezpieczeń z kodem 05 11. Podstawowe składki ZUS w tym przypadku osoby współpracującej wyliczane są na takich samych zasadach jak składki ZUS przedsiębiorcy, ale nie oni mogą korzystać z preferencyjnych stawek ZUS. Ponadto należy opłacać również składkę na FGŚP. Składki za osobę współpracującą w całości finansuje i opłaca przedsiębiorca ze środków firmowych.

W systemie jest możliwość rozliczania osoby współpracującej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Konieczne jest wtedy jednak wprowadzenie jej do systemu podwójnie jako osoba współpracująca w USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE » DODAJ. W tym miejscu przy wyborze schematu konieczne będzie oznaczenie opcji Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wtedy po zapisaniu ustawień automatycznie dodany zostanie wpis w zakładce KADRY » PRACOWNICY, gdzie konieczne będzie uzupełnienie części danych. Następnie będzie możliwe dodanie umowy o pracę poprzez KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ.

 Osoba współpracująca- umowa o pracę

Po wybraniu osoby współpracującej w zakładce ZUS powinien pojawić się automatycznie kod tytułu ubezpieczenia 05 11.

 Osoba współpracująca-kod ubezpieczenia UoP

Umowa jest możliwa do dodania także z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY. Po zaznaczeniu pracownika należy nakierować kursor na opcję WYSTAW » UMOWĘ.

 Umowa z poziomu zakładki PRACOWNICY