0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zatrudnienie członka rodziny - możliwości rozliczania osób współpracujących w systemie

Wielkość tekstu:

Zatrudnienie członka rodziny, wiąże się z ubezpieczeniem tej osoby. Za osobę współpracującą, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887) uważa się:

  • małżonka,
  • dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
  • rodziców,
  • macochę i ojczyma,

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujących przy prowadzeniu działalności.  Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że rozliczenia z ZUS w przypadku takich osób mogą wyglądać inaczej niż u pozostałych pracowników. 

Nieodpłatne zatrudnienie członka rodziny

Nawet jeśli członek rodziny nie pobiera wynagrodzenia za świadczoną pomoc (pomaga bezumowanie), wywołuje to obowiązek zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczeń. Wysokość składek za osobę współpracującą będzie taka, jak w przypadku składek za przedsiębiorcę, oczywiście z pominięciem możliwości korzystania z ulg dostępnych tylko dla osób prowadzących działalność.

System wFirma.pl posiada funkcję rozliczania osób współpracujących, które świadczą swoją pomoc bezumownie i nieodpłatnie. Dodanie osoby współpracującej jest możliwe w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE » DODAJ.

Szczegółowa pomoc w tym temacie znajduje się w artykule: Rozliczenie osób współpracujących w systemie

 Zatrudnienie członka rodziny - Osoba współpracująca

Zatrudnienie członka rodziny na umowę zlecenie

Jeżeli członek rodziny zatrudniany jest na umowę zlecenie, za którą otrzymuje wynagrodzenie, to wówczas już nie podlega on ubezpieczeniom w wymiarze takim jak przedsiębiorca, ale w takim jak inni zleceniobiorcy. Składki ZUS wyliczane są na podstawie wysokości wynagrodzenia.

Wtedy osobę współpracującą dodaje się jak pracownika w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA » DODAJ DANE RĘCZNIE.

 Zatrudnienie członka rodziny - Osoba współpracująca jako pracownik

Następnie wprowadza się umowę zlecenie dla takiej osoby poprzez KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE.

 Zatrudnienie członka rodziny - Osoba współpracująca i umowa zlecenie

Więcej na temat dodawania umowy zlecenia w systemie znaleźć można w opracowaniu: Dodawanie umowy zlecenie

Zatrudnienie członka rodziny na podstawie umowy o dzieło

Przedsiębiorca może zatrudnić członka rodziny na podstawie umowy o dzieło. Zwykle w przypadku umowy o dzieło z punktu widzenia ZUS małżonek uznawany jest za osobę współpracującą. Fakt ten oznacza, że wysokość składek nie zależy od kwoty wynagrodzenia, tylko jest ustalana podobnie jak w przypadku przedsiębiorców opłacających tak zwany duży ZUS.

W systemie aby rozliczyć poprawnie zatrudnienie członka rodziny na podstawie umowy o dzieło należy:

1. dodać osobę współpracującą USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE » DODAJ. 

Więcej można na ten temat przeczytać w artykule Rozliczenie osób współpracujących w systemie

2. wprowadzić osobę współpracującą jako pracownika w zakładce KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA » DODAJ DANE RĘCZNIE.

3. dodać umowę o dzieło. W tym celu należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O DZIEŁO. Szczegóły tematu zostały opisane w artykule: Dodawanie umowy o dzieło

 Zatrudnienie członka rodziny - Osoba współpracująca i umowa o dzieło

Osoba współpracująca świadcząca swoje usługi w ramach umowy o dzieło w tym przypadku powinna zostać zgłoszona do ZUS z kodem 05 11.

W przypadku zawierania umowy o dzieło z osobą współpracującą ZUS może wydać indywidualną interpretację, która zwalnia z opłacania składek.

Osoba współpracująca zatrudnienia na podstawie na umowy o pracę

Zatrudniając osobę współpracującą na podstawie umowy o pracę należy zgłosić ją do ubezpieczeń z kodem 05 11. Podstawowe składki ZUS, w tym przypadku osoby współpracującej, wyliczane są na takich samych zasadach jak składki ZUS przedsiębiorcy. Co istotne, nawet jeżeli przedsiębiorca ma prawo do ulgi na start lub do preferencji, to osoba współpracująca już takiego prawa nie posiada. Ponadto, za osobę współpracującą należy opłacać również składkę na FGŚP. Składki za członka rodziny w całości finansuje i opłaca przedsiębiorca ze środków firmowych.

System wFirma.pl umożliwia rozliczanie osób współpracujących zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Konieczne jest wtedy jednak wprowadzenie takiej osoby do systemu podwójnie, jako osobę współpracującą w USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE » DODAJ oraz jak pracownika. W tym miejscu przy wyborze schematu konieczne będzie oznaczenie opcji Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Zatrudnienie członka rodziny

Wtedy po zapisaniu ustawień system automatycznie przekieruje użytkownika do uzupełnienia danych do umowy o pracę. Co istotne, w zakładce ZUS powinien pojawić się automatycznie kod tytułu ubezpieczenia 05 11.

 Osoba współpracująca-kod ubezpieczenia UoP

Po zapisaniu wprowadzonych zmian, system również automatycznie wygeneruje profil osoby współpracującej w zakładce KADRY » PRACOWNICY. Więcej na temat rozliczenia umowy o pracę z osobą współpracującą znajduje się w artykule pomocy Osoba współpracująca zatrudniona na umowę o pracę

Użytkownik nie musi od razu prowadzać danych do umowy o prace osoby współpracującej. W późniejszym etapie możliwość dodania umowy o prace będzie dostępna z poziomu KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWĘ O PRACĘ.
Po wprowadzeniu członka rodziny do systemu, jako osoby współpracującej, użytkownik będzie miał możliwość rozliczania go oraz generowania DRA uwzględniającej składki ZUS za daną osobę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów