Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą

W toku prowadzonej działalności przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju wydatki związane z działalnością gospodarczą, które muszą być potwierdzone dokumentami księgowymi. W standardowych przypadkach większość z nich stanowi pozostały wydatek w działalności.

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - jak zaksięgować w systemie?

W przypadku gdy koszty te stanowią pozostałe wydatki działalności, w systemie księgowanie odbywa się w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola na podstawie dokumentu zakupu.

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - księgowanie w systemie

Wydatki, które zostały zakwalifikowane jako INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, trafiają do kolumny 13 Księgi Przychodów i Rozchodów - Pozostałe wydatki. Jeśli księgowanie odbywa się na podstawie faktury VAT, to w przypadku czynnego podatnika VAT taki zapis trafi również do rejestru VAT zakupu.

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - oznaczenie płatności

Aby wydatek został prawidłowo ujęty niezbędne jest wprowadzenie prawidłowego terminu płatności oraz oznaczenie czy wydatek został zapłacony. Jest to niezwykle istotne w przypadku czynnych podatników VAT ze względu na ulgę na złe długi w VAT.

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą oznaczanie płatności w zakładce podstawowe informacje

Wybrany dokument można również oznaczyć jako zapłacony w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE - należy zaznaczyć daną pozycję oraz wybrać z menu opcję ROZLICZ. Wtedy też pojawi się okno DODAWANIE PŁATNOŚCI ZA WYDATEK, w którym należy uzupełnić faktyczną datę, metodę płatności oraz kwotę otrzymanej zapłaty.

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - dodawanie płatności poprzez opcję Rozlicz