Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą

W toku prowadzonej działalności przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju wydatki, które muszą być potwierdzone dokumentami księgowymi. W przypadku gdy dokumentami tymi są faktura, faktura bez podatku VAT lub rachunek, w systemie księgowanie odbywa się w zakładce: WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT). W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

księgowanie innych wydatków

Wydatki, które zostały zakwalifikowane jako INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, trafiają do kolumny 13 Księgi Przychodów i Rozchodów - Pozostałe wydatki. Jeśli księgowanie odbywa się na podstawie faktury, to w przypadku podatnika VAT taki zapis trafi również do Rejestru zakupu VAT.

Istotnym jest wybranie terminu płatności oraz oznaczenie czy wydatek został zapłacony.

księgowanie innych wydatków

Wybrany dokument można również oznaczyć jako zapłacony w zakładce WYDATKI - należy zaznaczyć daną pozycję oraz wybrać z menu opcję Rozlicz. Wtedy też pojawi się okno Dodawanie płatności za wydatek.

księgowanie innych wydatków