0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą

Wielkość tekstu:

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy ponoszą różnego rodzaju wydatki związane z działalnością gospodarczą, które muszą być potwierdzone dokumentami księgowymi. W standardowych przypadkach większość z nich stanowi pozostały wydatek w działalności.

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - jak zaksięgować w systemie?

W przypadku gdy poniesiony koszt stanowią pozostały wydatek działalności, w systemie księgowanie odbywa się w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) / WYDATEK » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola na podstawie dokumentu zakupu.

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - dodawanie wydatku

Wydatki, które zostały zakwalifikowane jako INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, trafiają do kolumny 13 Księgi Przychodów i Rozchodów - Pozostałe wydatki. Jeśli księgowanie odbywa się na podstawie faktury VAT, to w przypadku czynnego podatnika VAT taki zapis trafi również do rejestru VAT zakupu.

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - oznaczenie płatności

Aby wydatek został prawidłowo ujęty niezbędne jest wprowadzenie prawidłowego terminu płatności oraz oznaczenie czy wydatek został zapłacony. Jest to niezwykle istotne w przypadku czynnych podatników VAT ze względu na ulgę na złe długi w VAT.

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - termin płatności

Jeżeli w momencie księgowania wydatek został już opłacony należy zaznaczyć opcję ZAPŁACONO a następnie uzupełnić pole DATA ROZLICZENIA WYDATKU.

Wybrany dokument można również rozliczyć po zapisaniu wydatku. W tym celu należy w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE zaznaczyć dany wydatek i wybrać opcję ROZLICZ. Wówczas pojawi się okno, w którym należy uzupełnić faktyczną datę, metodę płatności oraz kwotę zapłaty.

Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą - rozliczanie wydatku

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów