0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć PPK zleceniobiorców?

Wielkość tekstu:

Od 2021 roku wszystkie podmioty zatrudniające są objęte obowiązkiem wdrożenia PPK w firmie. Do programu tego mogę przystąpić zarówno osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych pod warunkiem, że podlegają ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Poniżej instrukcja jak naliczać PPK zleceniobiorców.

Przystąpienie do PPK

Po włączeniu modułu PPK (USTAWIENIA » INNE » KADRY » PPK “włącz Pracownicze Plany Kapitałowe”) można oznaczyć osoby, które przystąpiły do programu. W tym celu należy przejść do dodać  KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » PPK » DODAJ »PRZYSTĄPIENIE DO PPK.

PPK zleceniobiorców - dodanie przystąpienia

W tym miejscu można określić wg jakich stawek będą naliczane wpłaty do PPK. Dzięki wprowadzeniu przystąpienia oraz odpowiednich stawek podczas wyliczania  wynagrodzenia.

PPK zleceniobiorców w liście płac na na rachunkach

Dodając w systemie listę płac dla zleceniobiorcy w KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ LISTĘ PŁAC »LISTA PŁAC (UMOWY ZLECENIE)   automatycznie zostanie naliczona na na niej wpłata na PPK. Oprócz podstawowych wpłat w liście płac będzie wykazany również dodatkowy przychód, który powstaje w związku z finansowaniem składek na PPK zleceniobiorców przez zleceniodawcę.

 PPK zleceniobiorców na liście płąc

Dane te zostaną również przeniesione na wygenerowany rachunek zarówno ten, który powstał na podstawie listy plac jak i ten generowany bezpośrednio z zakładki KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK.

PPK zleceniobiorców na rachunku

PPK zleceniobiorcy na kartotece dochodowej i PIT-11

W związku z tym, że kartoteka dochodowa tworzona jest głównie na cele generowania zeznań PIT-11 dla pracowników, dlatego w tym dokumencie wykazane jest odrębnie pole przychodem z PPK podlegającym opodatkowaniu.

PPK zleceniobiorców w kartotece dochodowej

Wartość przychodu z PPK zleceniobiorcy ujmowana jest także bezpośrednio w PIT-11.

 PPK zleceniobiorców na PIT-11

Wyliczanie wpłat na PPK zleceniobiorców, zgłoszonego do tego programu jest bardzo ważną kwestią. W systemie wFirma.pl wyliczenia te są automatyczne i użytkownik nie musi samodzielnie pilnować tej kwestii.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów