Lista wypłat dla umów cywilnoprawnych

System wFirma.pl służy do rozliczania płac, z tym wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie czy umów o dzieło. Oprócz generowania rachunków użytkownik może również zbiorczo naliczyć pensje, a umożliwia to lista wypłat dla umów cywilnoprawnych. To wygodne rozwiązanie sprawi, że naliczyć wynagrodzenia dla wielu osób w kilku kliknięciach.

Lista wypłat dla umów cywilnoprawnych sporządzana w systemie

W systemie można sporządzić listę płac dla umów cywilnoprawnych takich jak:

  • umowa zlecenie
  • umowa o dzieło
  • kontrakt menedżerski

Aby dodać listę płac wystarczy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE i wybrać opcję DODAJ, a następnie wybrać rodzaj umowy dla jakiej chcemy naliczyć wynagrodzenia.

Dodawanie listy płac dla umów zlecenie

Po wybraniu LISTĘ PŁAC (UMOWY ZLECENIE) pojawi się okno, gdzie wybrać należy podstawowe dane, czyli datę wypłaty, za jaki okres jest należna a także czy będą to wynagrodzenia dla wszystkich zleceniobiorców, z którymi aktualnie są zawarte umowy (lista płac dla wszystkich pracowników) czy tylko dla poszczególnych osób (lista płac dla wybranych pracowników).

lista wypłat dla umów cywilnoprawnych - umowa zlecenia

Warto mieć na uwadze, że przy wynagrodzeniach określonych wg stawki za jednostkę (np. za 1 godzinę) konieczne jest uzupełnienie pola w kolumnie ILOŚĆ, tak, aby dokonało się przeliczenie. Nie jest obowiązkowe uzupełnienie kolumny godziny pracy, jednak wtedy system informuje, czy zapewniona została zleceniobiorcy minimalna stawka godzinowa. 

 lista wypłat dla umów cywilnoprawnych - parametry dla umów

Po kliknięciu na ZAPISZ zostanie dodana lista wypłat dla zleceniobiorców. Na jej podstawie tworzone są rachunki w zakładce KADRY » RACHUNKI.

lista wypłat dla umów cywilnoprawnych - rachunki

Warto mieć na uwadze że w danym miesiącu może być sporządzona wyłącznie jedna lista płac. W przypadku wypłaty wynagrodzenia kilka razy w miesiącu można je realizować poprzez dodanie rachunków.

lista wypłat dla umów cywilnoprawnych- dodawanie dodatkowego rachunku

Lista płac dla umów o dzieło

W taki sam sposób działa wystawianie listy płac dla umów o dzieło. Po wyborze DODAJ LISTĘ PŁAC UMOWY O DZIEŁO również konieczne jest uzupełnienie pola ILOŚĆ, w przypadku wynagrodzeń określonych wg stawki za jednostkę. 

 lista wypłat dla umów cywilnoprawnych - umowy o dzieło

Po zapisaniu pojawi się lista wypłat dla umów o dzieło. Podobnie jak przy umowach zlecenie za dany miesiąc mona dospać wyłącznie jedna listę płac, dlatego jeżeli wykonawca ma kilka wypłat w miesiącu to kolejne można dodawać wyłącznie poprzez rachunek.

lista wypłat dla umów cywilnoprawnych - parametry wyliczenia

Każda lista płac dla umów cywilnoprawnych księgowana jest w KPiR w dacie wypłaty wynagrodzenia.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn