0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczyć zniszczony towar?

Wielkość tekstu:

Moja firma zajmuje się tworzeniem nadruków na koszulkach sportowych. W procesie produkcji część koszulek ulega uszkodzeniu i nie nadają się do dalszej odsprzedaży. W jaki sposób rozliczyć zniszczony towar?

 

Zakupy ujęte w kolumnie 10 KPiR jako Zakup towarów handlowych lub materiałów podstawowych, które uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub przeterminowaniu, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że strata powstała z przyczyn niezawinionych przez podatnika (nie wynika z zaniedbania, niedopatrzenia lub nietrafionego zakupu).

Podstawą do zewidencjonowania zdarzenia w KPiR jest protokół zniszczenia towarów zawierający:

  • szczegółowy opis zdarzenia, którego przyczyną było zniszczenie,

  • wykaz towarów, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu,

  • wartość poniesionej straty.   

Uwaga!
Zniszczone, uszkodzone lub przeterminowane towary wycenia się według ich cen zakupu.
Wartość zniszczonych towarów (w kwocie netto w przypadku czynnych podatników VAT, w kwocie brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT) należy wyksięgować z kolumny 10 KPiR - Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych i zaksięgować do kolumny 13 - Pozostałe wydatki. W tym celu należy dodać wpis poprzez zakładkę EWIDENCJE » KPiR » DODAJ WPIS, gdzie w polu KONTRAHENT wybrać BRAK KONTRAHENTA oraz wpisać łączną kwotę straty:

  • ze znakiem minus w kolumnie Zakup towarów handlowych i materiałów,

  • na plus w kolumnie Pozostałe wydatki.

Zniszczony towar a ewidencje

Zniszczony towar a stan magazynowy

Przedsiębiorca, który korzysta z zakładki PRZYCHODY » PRODUKTY (pakiety bez magazynu), stan magazynowy może zmodyfikować ręcznie. W tym celu po zaznaczeniu danego towaru na magazynie należy wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ.

Zniszczony towar a zapis w dokumencie

Wówczas w oknie MODYFIKOWANIE PRODUKTU, w polu STAN MAGAZYNOWY należy wprowadzić faktyczną ilość towaru.

Zniszczony towar - modyfikacja ilości

Przedsiębiorca, który korzysta z modułu MAGAZYN, stan magazynowy może zmodyfikować wystawiając dokument RW - rozchód wewnętrzny poprzez MAGAZYN » PRODUKTY » WYDANIE » NA PODSTAWIE RW.


Zniszczony towar - aktualizacja stanu magazynowego

Jeżeli towary handlowe lub materiały są niezbywalne w wyniku zaniedbania, niedopatrzenia lub nieracjonalnego działania podatnika (np. nietrafionego zakupu), wówczas koszty strat nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu (koszt należy wyksięgować z kolumny 10 w KPiR). Jednak na potrzeby zlikwidowania towarów lub materiałów podatnik może sporządzić protokół zniszczenia towarów i zmodyfikować stan magazynowy według powyższych wskazówek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów