Jak rozliczyć zniszczony towar?

Moja firma zajmuje się tworzeniem nadruków na koszulkach sportowych. W procesie produkcji część koszulek ulega uszkodzeniu i nie nadają się do dalszej odsprzedaży. W jaki sposób rozliczyć zniszczony towar?

 

Zakupy ujęte w kolumnie 10 KPiR jako Zakup towarów handlowych lub materiałów podstawowych, które uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub przeterminowaniu, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że strata powstała z przyczyn niezawinionych przez podatnika (nie wynika z zaniedbania, niedopatrzenia lub nietrafionego zakupu).

Podstawą do zewidencjonowania zdarzenia w KPiR jest protokół zniszczenia towarów zawierający:

  • szczegółowy opis zdarzenia, którego przyczyną było zniszczenie,

  • wykaz towarów, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu,

  • wartość poniesionej straty.   

Uwaga!

Zniszczone, uszkodzone lub przeterminowane towary wycenia się według ich cen zakupu. 

Wartość zniszczonych towarów (w kwocie netto w przypadku czynnych podatników VAT, w kwocie brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT) należy wyksięgować z kolumny 10 KPiR - Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych i zaksięgować do kolumny 13 - Pozostałe wydatki. W tym celu należy dodać wpis poprzez zakładkę EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DODAJ WPIS, zapisując łączną kwotę straty:

  • ze znakiem minus w kolumnie Zakup towarów handlowych i materiałów

  • na plus w kolumnie Pozostałe wydatki

zniszczony towar

Zniszczony towar a stan magazynowy

Przedsiębiorca, który korzysta z zakładki PRZYCHODY » PRODUKTY (pakiety bez magazynu), stan magazynowy może zmodyfikować ręcznie bezpośrednio w kolumnie Stan klikając na ikonę ołówka.

 

zniszczony towar

 

Przedsiębiorca, który korzysta z modułu MAGAZYN, stan magazynowy może zmodyfikować wystawiając dokument RW - rozchód wewnętrzny poprzez MAGAZYN » MAGAZYN » WYDANIE » NA PODSTAWIE RW.

 

zniszczony towar

 

Uwaga!

Jeżeli towary handlowe lub materiały są niezbywalne w wyniku zaniedbania, niedopatrzenia lub nieracjonalnego działania podatnika (np. nietrafionego zakupu), wówczas koszty strat nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu (koszt należy wyksięgować z kolumny 10 w KPiR). Jednak na potrzeby zlikwidowania towarów lub materiałów podatnik może sporządzić protokół zniszczenia towarów i zmodyfikować stan magazynowy według powyższych wskazówek.

Możesz ocenić ten artykuł