0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczany liniowo?

Wielkość tekstu:

W systemie wFirma.pl możliwe jest prowadzenie księgowości przy opodatkowaniu podatkiem liniowym. Wiele podatników zastanawia się jaki stosowany jest mechanizm liczenia zaliczki na podatek liniowy. Wraz z Polskim Ładem 2.0 w zaliczkach od II kwartału 2022 (dla rozliczeń kwartalnych) lub od czerwca 2022 roku (dla rozliczeń miesięcznych) możliwe jest odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych do limitu rocznego który w 2022 roku wynosi 8700 zł. Poniżej przedstawiamy schemat wyliczenia!

Jak ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczany liniowo za 2022 rok?

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczanej liniowo wylicza się według następującego schematu:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

 2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (maksymalnie do kwoty 8700 zł o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.

 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa opodatkowania x 19 % = podatek liczony od początku roku.

 5. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 6. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Zapłacona składka zdrowotna może zostać odliczona od dochodu bezpośrednio w wyliczeniu zaliczki na podatek lub ujęta w kosztach podatkowych w KPiR. W obu przypadkach obowiązuje jeden limit odliczenia w ramach roku który w 2022 wynosi 8700 zł.

Jak odliczyć zapłacone składki zdrowotne?

W systemie składki zdrowotne odliczane są automatycznie po rozliczeniu ZUS DRA w systemie. Składka zdrowotna może być ujęta jako koszt w KPiR lub odliczona bezpośrednio w zaliczce na podatek dochodowy. W celu wyboru metody rozliczania składki zdrowotnej należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE i jako SKŁADKA ZDROWOTNA WŁAŚCICIELA należy wybrać opcję Odliczenie w zaliczce lub Koszt w KPiR.

zaliczka na podatek liniowy

Następnie należy rozliczyć ZUS DRA w zakładce: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE gdzie po zaznaczeniu ZUS DRA na liście należy z górnego menu wybrać opcję ZAPŁAĆ » ROZLICZ.

zaliczka na podatek liniowy

Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy rozliczany liniowo w 2022 roku?

Zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wfirma.pl wylicza się następująco: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Następnie należy wybrać okres, którego zaliczka ma dotyczyć - miesiąc oraz rok.

zaliczka na podatek liniowy

Wówczas w następnym kroku pojawia się okno dotyczące składek ZUS. Jeżeli zostały rozliczone w systemie są automatycznie uwzględniane w wyliczeniach. Natomiast pole: POZOSTAŁE SKŁADKI służy do wpisania wysokości opłaconych w danym okresie składek społecznych i odpowiednio składek zdrowotnych, które wynikają z ZUS DRA wygenerowanych poza systemem.

zaliczka na podatek liniowy

Jeżeli limit odliczenia składek zdrowotnych zostanie przekroczony to system poinformuje o tym fakcie w ramach wyświetlanego komunikatu. W takiej sytuacji w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy odliczone zostanie składka zdrowotna do wysokości limitu 8700 zł pomimo tego, że w danym roku wysokość opłaconej składki zdrowotnej była wyższa.

zaliczka na podatek liniowy

 

Jak ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczany liniowo za 2021 rok?

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczanej liniowo wylicza się według następującego schematu:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

 2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.

 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa opodatkowania x 19 % = podatek.

 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wfirma.pl wylicza się następująco: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Następnie należy wybrać okres, którego zaliczka ma dotyczyć - miesiąc oraz rok.

Zaliczka na podatek liniowy

Wówczas w następnym kroku pojawia się okno dotyczące składek ZUS. Jeżeli zostały rozliczone w systemie są automatycznie uwzględniane w wyliczeniach. Natomiast pole: POZOSTAŁE SKŁADKI służy do wpisania wysokości opłaconych w danym okresie składek, wygenerowanych poza systemem.

Zaliczka na podatek liniowy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów