Jak ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczany liniowo?

Jak ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczany liniowo?

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczanej liniowo wylicza się według następującego schematu:

  1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

  2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.

  3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

  4. Podstawa opodatkowania x 19 % = podatek.

  5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

  6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

  7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wfirma.pl wylicza się następująco: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Następnie należy wybrać okres, którego zaliczka ma dotyczyć - miesiąc oraz rok.

Zaliczka na podatek liniowy

Wówczas w następnym kroku pojawia się okno dotyczące składek ZUS. Jeżeli zostały rozliczone w systemie są automatycznie uwzględniane w wyliczeniach. Natomiast pole: POZOSTAŁE SKŁADKI służy do wpisania wysokości opłaconych w danym okresie składek, wygenerowanych poza systemem.

Zaliczka na podatek liniowy

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz