Jak ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczany liniowo?

W systemie wFirma.pl możliwe jest prowadzenie księgowości przy opodatkowaniu podatkiem liniowym. Wiele podatników zastanawia się jaki stosowany jest mechanizm liczenia zaliczki na podatek liniowy. Poniżej przedstawiamy schemat wyliczenia!

Jak ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczany liniowo za 2022 rok?

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczanej liniowo wylicza się według następującego schematu:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

 2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.

 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa opodatkowania x 19 % = podatek liczony od początku roku.

 5. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 6. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wfirma.pl wylicza się następująco: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Następnie należy wybrać okres, którego zaliczka ma dotyczyć - miesiąc oraz rok.

Zaliczka na podatek liniowy
Wówczas w następnym kroku pojawia się okno dotyczące składek ZUS. Jeżeli zostały rozliczone w systemie są automatycznie uwzględniane w wyliczeniach. Natomiast pole: POZOSTAŁE SKŁADKI służy do wpisania wysokości opłaconych w danym okresie składek, wygenerowanych poza systemem.

Zaliczka na podatek liniowy

Jak ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczany liniowo za 2021 rok?

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy rozliczanej liniowo wylicza się według następującego schematu:

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód.

 2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.

 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).

 4. Podstawa opodatkowania x 19 % = podatek.

 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.

 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.

 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Zaliczkę na podatek dochodowy w systemie wfirma.pl wylicza się następująco: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. Następnie należy wybrać okres, którego zaliczka ma dotyczyć - miesiąc oraz rok.

Zaliczka na podatek liniowy

Wówczas w następnym kroku pojawia się okno dotyczące składek ZUS. Jeżeli zostały rozliczone w systemie są automatycznie uwzględniane w wyliczeniach. Natomiast pole: POZOSTAŁE SKŁADKI służy do wpisania wysokości opłaconych w danym okresie składek, wygenerowanych poza systemem.

Zaliczka na podatek liniowy

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska