0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie konta?

Wielkość tekstu:

Czy opłaty za prowadzenie firmowego konta bankowego i prowizje dotyczące transakcji firmowych stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy z tytułu oprocentowania środków na koncie bankowym mam obowiązek wykazania przychodu z działalności? Jeżeli tak, w jaki sposób zaksięgować to w systemie?

 

Zarówno opłaty za prowadzenie konta firmowego lub naliczane prowizje, jak i oprocentowanie środków na koncie bądź przychody w programów lojalnościowych dotyczące transakcji związanych z działalnością, mogą stanowić dla przedsiębiorcy odpowiednio koszt uzyskania przychodu lub pozostały przychód.

Jak zaksięgować koszt z tytułu opłaty za prowadzenie konta?

Za opłaty bankowe, które mogą stanowić koszt uzyskania przychodu uznaje się min.:

 • opłaty za otwarcie konta,
 • opłaty za prowadzenie rachunku,
 • opłaty za przelewy,
 • opłaty za kartę płatniczą,
 • prowizje za wypłaty w bankomatach,
 • dodatkowe opłaty,
 • prowizje za transakcje walutowe.

Opłaty bankowe stanowiące koszt uzyskania przychodu wprowadza się do systemu poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY, gdzie uzupełniamy odpowiednio dane:

 • data wystawienia - dana obciążenia rachunku firmowego,
 • schemat księgowy - KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI,
 • Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku - przykładowo Opłaty bankowe za MM/RRRR, Odsetki bankowe za MM/RRRRR itp.

Opłaty za prowadzenie konta

Po zapisaniu DW zostanie zaksięgowane w KPIR w kol. 13 jako pozostały wydatek.

Koszty związane z opłatami bankowymi wprowadza się zwykle na koniec miesiąca jako zbiorczy dowód wewnętrzny. Pod wydrukowany DW podpinamy wyciąg bankowy, najlepiej z wyróżnionymi opłatami, które stanowią łącznie wprowadzany koszt.

Jak zaksięgować przychody bankowe?

Poza kosztami bankowymi na rachunku firmowym przedsiębiorcy mogą gromadzić się przychody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Są to min.:

 • wpływy z programów lojalnościowych,
 • wpływy z usług typu money back,
 • odsetki od środków zgromadzonych na rachunku i lokat.

Tego typu przychody należy księgować zbiorczo na koniec miesiąca, w którym powstały w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW), gdzie uzupełniamy odpowiednio dane:

 • data wystawienia - dana uznania rachunku firmowego,
 • schemat księgowy - POZOSTAŁE PRZYCHODY/ODSETKI BANKOWE/NOTY ODSETKOWE.
 • Nazwa towaru, opłaty lub tytuł i cel wydatku - przykładowo Wpływ z programu XXX za MM/RRRR, Odsetki bankowe za MM/RRRRR itp.

opłaty za prowadzenie konta

Tak zaksięgowany przychód księgowany jest do kol. 8 KPiR - pozostałe przychody. Do wygenerowanego dowodu wewnętrznego należy dołączyć wyciąg bankowy z wyszczególnionymi pozycjami dotyczącymi przychodów bankowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów