Jak zaksięgować prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie konta?

Czy opłaty za prowadzenie konta bankowego i prowizje za transakcje stanowią koszt uzyskania przychodu? Jeżeli tak, jak je zaksięgować w systemie?

 

Zarówno opłaty za prowadzenie konta firmowego, jak i naliczane prowizje od transakcji, związanych z działalnością, mogą stanowić dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu.

Do systemu wprowadza się je poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY » Schemat księgowy: KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI.

Opłaty za prowadzenie konta - jak zaksięgować?

Po zapisaniu DW zostanie zaksięgowane w KPIR w kol. 13 jako pozostały wydatek.

Koszty związane z opłatami bankowymi wprowadza się zwykle na koniec miesiąca jako zbiorczy dowód wewnętrzny. Pod wydrukowany DW podpinamy wyciąg bankowy, najlepiej z wyróżnionymi opłatami, które stanowią łącznie wprowadzany koszt.