Potwierdzenie wysyłki JPK - jak pobrać UPO w systemie?

Po prawidłowej wysyłce pliku JPK do Ministerstwa Finansów przedsiębiorca powinien dokonać pobrania UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru, jako potwierdzenie wysyłki JPK wraz z jego prawidłowym dostarczeniem do MF. Artykuł wyjaśnia, jak wygląda wysyłka oraz pobieranie UPO dla wszystkich struktur JPK (JPK_VAT, JPK_FA, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG) w systemie wfirma.

Wysyłka JPK w systemie wfirma.pl

Aby dokonać wysyłki pliku w systemie należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć wygenerowany plik JPK z danego okresu a następnie wybrać opcję WYŚLIJ DO MF. Wówczas pojawi się okno, w którym należy skorzystać z zakładki właściwej dla wybranej metody wysyłki.

Potwierdzenie wysyłki JPK - pobieranie UPO - jak wysyłać JPK?

System umożliwia wysyłkę wszystkich rodzajów plików JPK (JPK_VAT, JPK_FA, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG) za pomocą kilku rozwiązań:

  1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

  2. przy użyciu profilu zaufanego eGo w systemie ePUAP,

  3. zlecając podpisywanie i wysyłkę JPK pracownikom systemu wfirma.pl,

  4. podpisując przychodem, jako wysyłka JPK bez podpisu elektronicznego, co wymaga skorzystania z zewnętrznej aplikacji Ministerstwa Finansów.

Wysyłkę JPK w systemie wfirma.pl mogą realizować wyłącznie użytkownicy z ważnym pakietem Księgowość online lub Księgowość online + rozbudowany magazyn. Pakiety do fakturowania (Zarządzanie sprzedażą lub Zarządzanie sprzedażą + rozbudowany magazyn) umożliwiają podatnikom VAT jedynie wygenerowanie JPK_VAT od strony rejestru VAT sprzedaży, który nie posiada danych z rejestru VAT zakupu. Z tego względu w systemie nie ma możliwości wysyłki JPK_VAT w pakietach do fakturowania, gdyż plik JPK_VAT musi być kompletny, zawierając dane z obu rejestrów VAT. Pozostałe struktury JPK można wysyłać bezpośrednio z systemu w pakiecie z Księgowością online.

Statusy wysyłki pliku JPK

Jeżeli wysyłka JPK zostanie zrealizowana w systemie wfirma.pl to po wybraniu opcji WYŚLIJ DO MF przy wysłanym pliku w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY pojawi się ikona szarej koperty, która informuje, że dokument został zlecony do wysyłki i niedługo zostanie przekazany do Ministerstwa Finansów.

Potwierdzenie wysyłki JPK - pobieranie UPO - status wysyłki JPK

W momencie prawidłowego dostarczenia pliku do MF pojawi się ikona zielonej koperty wraz z komunikatem, że plik został dostarczony i przetwarzanie zostało zakończone poprawnie.

Jeżeli przy wysłanej deklaracji pojawi się ikona czerwonej koperty oznacza to, że wysyłka przebiegła nieprawidłowo i dokument nie został przekazany do MF. W tym przypadku należy zweryfikować ewentualne błędy i ponowić wysyłkę JPK.

Więcej informacji o statusach elektronicznej wysyłki deklaracji wraz z wyjaśnieniem kodów wysyłki w artykule: Potwierdzenie elektronicznej wysyłki deklaracji - UPO

Potwierdzenie wysyłki JPK 

Pobieranie UPO dla każdej z wysłanych struktur JPK jest możliwe po prawidłowym dostarczeniu do MF. Jeżeli zatem użytkownik dokonał wysyłki pliku JPK z systemu wfirma.pl i przy wysłanym pliku w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY pojawia się ikona zielonej koperty to oznacza, że plik został prawidłowo dostarczony. Wówczas można pobrać UPO, jako potwierdzenie wysyłki JPK, poprzez zaznaczenie dostarczonego JPK i wybranie z górnego menu opcji POBIERZ UPO.

Potwierdzenie wysyłki JPK - pobieranie UPO w systemie

Wygenerowane UPO zostanie pobrane na dysk komputera w formacie XML oraz PDF.