Potwierdzenie wysyłki JPK - jak pobrać UPO w systemie?

Po prawidłowej wysyłce pliku JPK_VAT do Ministerstwa Finansów przedsiębiorca powinien dokonać pobrania UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru, jako potwierdzenie wysyłki JPK wraz z jego prawidłowym dostarczeniem do MF. Artykuł wyjaśnia, jak wygląda wysyłka oraz pobieranie UPO dla JPK_VAT w systemie wfirma.

Wysyłka JPK_VAT w systemie wfirma.pl

Aby dokonać wysyłki pliku w systemie należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć wygenerowany JPK_VAT z danego miesiąca a następnie wybrać opcję WYŚLIJ DO MF. Wówczas pojawi się okno, w którym należy skorzystać z zakładki właściwej dla wybranej metody wysyłki.

Potwierdzenie wysyłki JPK - pobieranie UPO - jak wysyłać JPK?

System umożliwia wysyłkę pliku JPK_VAT za pomocą kilku rozwiązań:

  1. przy użyciu własnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

  2. przy użyciu profilu zaufanego eGo w systemie ePUAP,

  3. zlecając podpisywanie i wysyłkę JPK_VAT pracownikom systemu wfirma.pl,

  4. podpisując przychodem, jako wysyłka JPK_VAT bez podpisu elektronicznego, co wymaga skorzystania z zewnętrznej aplikacji Ministerstwa Finansów.

Szczegółowe informacje odnośnie metod wysyłki JPK_VAT wyjaśnia artykuł: Generowanie i wysyłka JPK_VAT z systemu

Wysyłkę JPK_VAT w systemie wfirma.pl mogą realizować wyłącznie użytkownicy z ważnym pakietem Księgowość online lub Księgowość online + rozbudowany magazyn. Pakiety do fakturowania (Zarządzanie sprzedażą lub Zarządzanie sprzedażą + rozbudowany magazyn) umożliwia podatnikom VAT jedynie wygenerowanie JPK_VAT od strony rejestru VAT sprzedaży, który nie posiada danych z rejestru VAT zakupu. Z tego względu w systemie nie ma możliwości wysyłki JPK_VAT w pakietach do fakturowania, gdyż plik JPK_VAT musi być kompletny, zawierając dane z obu rejestrów.

Statusy wysyłki pliku JPK_VAT

Jeżeli wysyłka JPK_VAT zostanie zrealizowana w systemie wfirma.pl to po wybraniu opcji WYŚLIJ DO MF przy wysłanym pliku w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY pojawi się ikona szarej koperty, która informuje, że dokument został zlecony do wysyłki i niedługo zostanie przekazany do Ministerstwa Finansów.

Potwierdzenie wysyłki JPK - pobieranie UPO - status wysyłki JPK

W momencie prawidłowego dostarczenia pliku do MF pojawi się ikona zielonej koperty wraz z komunikatem, że plik został dostarczony i przetwarzanie zostało zakończone poprawnie.

Jeżeli przy wysłanej deklaracji pojawi się ikona czerwonej koperty oznacza to, że wysyłka przebiegła nieprawidłowo i dokument nie został przekazany do MF. W tym przypadku należy zweryfikować ewentualne błędu i ponowić wysyłkę JPK.

Więcej informacji o statusach elektronicznej wysyłki deklaracji wraz z wyjaśnieniem kodów wysyłki w artykule: Potwierdzenie elektronicznej wysyłki deklaracji - UPO

Potwierdzenie wysyłki JPK VAT

Pobieranie UPO dla JPK_VAT jest możliwe po jego prawidłowym dostarczeniu do MF. Jeżeli zatem użytkownik dokonał wysyłki pliku JPK_VAT z systemu wfirma.pl i przy wysłanym pliku w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY pojawia się ikona zielonej koperty to oznacza, że plik został prawidłowo dostarczony. Wówczas można pobrać UPO, jak potwierdzenie wysyłki JPK, poprzez zaznaczenie dostarczonego JPK_VAT i wybranie opcji z górnego menu opcji POBIERZ UPO.

Potwierdzenie wysyłki JPK - pobieranie UPO

Wygenerowane UPO zostanie pobrane na dysk komputera w formacie XML oraz PDF.