0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podstawa małego ZUS plus - obowiązki na początku roku

Wielkość tekstu:

Od zeszłego roku opłacam składki od dochodu. Czy w nowym roku muszę na nowo zgłosić w ZUS opłacanie tych składek? Czy nowa podstawa małego ZUS plus wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych czynności względem ZUS?

 

Przedsiębiorcy, korzystający z małego ZUS, czyli opłacający składki od dochodu mogą korzystać z tej ulgi przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Podstawę składek od dochodu stanowi kwota wyliczona na podstawie wzoru, którego jedną z najważniejszych danych jest dochód uzyskany w roku poprzednim. 

W związku z tym przedsiębiorcy, którzy mogą kontynuować opłacanie składek od dochodu w kolejnym roku, muszą w systemie wFirma.pl ustalić nową podstawę składek na dany rok, a następnie przekazać tę informację do ZUS na raportach rozliczeniowych.

Dodanie nowej podstawy składek od dochodu

W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i wejść do zakładki Podstawa małego ZUS. W tej zakładce należy nacisnąć opcję DODAJ PODSTAWĘ

Nowa podstawa składek od dochodu w kolejnym roku

Dzięki temu pojawi się okno z danymi potrzebnymi do wyliczenia podstawy składek. Jeśli przedsiębiorca prowadził rozliczenia w systemie wFirma.pl przez cały poprzedni rok, to dane dotyczące przychodu i dochodu będą uzupełnione automatycznie. Natomiast należy samodzielnie wybrać formę opodatkowania z poprzedniego roku kalendarzowego. Dodatkowo jeśli w trakcie roku nastąpiło np. zawieszenie prowadzenia działalności zgłoszone w CEIDG, to liczbę dni należy wpisać samodzielnie, ponieważ w systemie nie wprowadza się informacji o zawieszeniu działalności.

Opisy poszczególnych pól, które należy uzupełnić można znaleźć w opracowaniu: Mały ZUS w systemie wFirma.

W polu dotyczącym dochodu nie zostanie uwzględniona różnica remanentowa oraz składki społeczne zaksięgowane w kosztach - te kwoty należy dodać do dochodu samodzielnie.
Składki społeczne za właściciela firmy oraz osoby współpracującej mogą być albo odliczanie na od dochodu albo księgowane jako koszt w KPIR. Aby sprawdzić czy składki w 2021 były księgowane jako koszt należy w EWIDENCJE » KPIR w oknie wyszukiwania wpisać "społeczne" i w filtrach dat wybrać rok 2021 r., pole miesiąca pozostawić puste. Gdy rozliczano deklarację DRA w systemie to gdy pojawią się wpisy dotyczące składek społecznych (w opisie powinno widnieć składki przedsiębiorcy opłacane za siebie i składki za osobę współpracującą), to ich wartość należy dodać do dochodu jaki podpowiada się podczas ustalania podstawy małego ZUS.

Gdy takich dowodów nie ma w tym miejscu, wówczas zapewne składki były ujmowane przy wyliczaniu podatku, co można zweryfikować w wyliczeniu zaliczki za grudzień - START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » SZCZEGÓŁY WYLICZENIA » DRUKUJ ZESTAWIENIE - jeśli tam pojawia się suma odliczonych składek, to znaczy że składki społeczne były ujęte podczas wyliczania odliczane od dochodu (nie dolicza się ich do dochodu jaki podpowiada się podczas ustalania podstawy małego ZUS).

Po zweryfikowaniu poprawności wszystkich danych jeśli podstawa składek ZUS będzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie (3010 zł w 2022 r.), wówczas przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania tej składki i powinien odznaczyć Fundusz Pracy samodzielnie (opcja ta jest automatycznie zaznaczona). Można to zrobić w USTAWIENIA » PODATKI » ZUS w części OGÓLNE, gdzie należy odznaczyć okienko przy Fundusz Pracy. Po sprawdzeniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk ZAPISZ.

Wszystkie rubryki w oknie ustalania podstawy składek są edytowalne, dzięki czemu w razie niezgodności można je poprawić ręcznie.

Nowa podstawa składek od dochodu w deklaracji ZUS DRA cz. II

Dzięki dodaniu nowej podstawy składek ZUS na kolejny rok, będzie ona wykazywana w deklaracjach ZUS DRA. Podczas generowania pierwszej deklaracji z nową podstawą, czyli w tym przypadku za styczeń, oprócz deklaracji ZUS DRA zostanie wygenerowana ZUS DRA cz. II. (lub RCA cz. II jeśli zatrudniani są pracownicy). Jest to dodatkowy raport generowany automatycznie za pierwszy miesiąc opłacania składek od nowej podstawy. 

Deklaracje ZUS DRA należy wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ, a na kolejnych stronach będzie znajdował się raport ZUS DRA cz.II lub RCA cz. II.

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać wygenerowaną deklarację do ZUS i może tego dokonać bezpośrednio z systemu wFirma.pl.

Bardzo ważne jest wysłanie jej w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Terminy wysyłki zostały wymienione w artykule: Obowiązek składania deklaracji ZUS DRA od 2022 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów