Nowa podstawa składek od dochodu - obowiązki na początku roku

Od zeszłego roku opłacam składki od dochodu. Czy w nowym roku muszę na nowo zgłosić w ZUS opłacanie tych składek? Czy nowa podstawa składek od dochodu wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych czynności względem ZUS?

 

Przedsiębiorcy, korzystający z małego ZUS, czyli opłacający składki od dochodu mogą korzystać z tej ulgi przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Podstawę składek od dochodu stanowi kwota wyliczona na podstawie wzoru, którego jedną z najważniejszych danych jest dochód uzyskany w roku poprzednim. 

W związku z tym przedsiębiorcy, którzy mogą kontynuować opłacanie składek od dochodu w kolejnym roku, muszą w systemie wFirma.pl ustalić nową podstawę składek na dany rok, a następnie przekazać tę informację do ZUS na raportach rozliczeniowych.

Dodanie nowej podstawy składek od dochodu

W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » ZUS i wejść do zakładki Podstawa małego ZUS

Nowa podstawa składek od dochodu w 2021 roku

W tej zakładce należy nacisnąć opcję DODAJ PODSTAWĘ

Nowa podstawa składek od dochodu - wyliczenie podstawy

Dzięki temu pojawi się okno z danymi potrzebnymi do wyliczenia podstawy składek. Jeśli przedsiębiorca prowadził rozliczenia w systemie wFirma.pl przez cały poprzedni rok, to dane w poszczególnych rubrykach będą uzupełnione automatycznie. 

W polu dotyczącym dochodu nie zostanie uwzględniona różnica remanentowa oraz składki społeczne zaksięgowane w kosztach - te kwoty należy dodać do dochodu samodzielnie.

Jeśli w trakcie roku nastąpiło np. zawieszenie prowadzenia działalności zgłoszone w CEIDG, to liczbę dni należy wpisać samodzielnie, ponieważ w systemie nie wprowadza się informacji o zawieszeniu działalności.

Po zweryfikowaniu poprawności wszystkich danych jeśli podstawa składek ZUS będzie mniejsza niż minimalne wynagrodzenie (2800 zł w 2021 r.), wówczas przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania tej składki i powinien odznaczyć Fundusz Pracy samodzielnie (opcja ta jest automatycznie zaznaczona). Można to zrobić w USTAWIENIA » PODATKI » ZUS w części Ogólne, gdzie należy odznaczyć okienko przy Fundusz Pracy. Po sprawdzeniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk ZAPISZ.

Wszystkie rubryki w oknie ustalania podstawy składek są edytowalne, dzięki czemu w razie niezgodności można je poprawić ręcznie.

Nowa podstawa składek od dochodu w deklaracji ZUS DRA cz. II

Dzięki dodaniu nowej podstawy składek ZUS na kolejny rok, będzie ona wykazywana w deklaracjach ZUS DRA. Podczas generowania pierwszej deklaracji z nową podstawą, czyli w tym przypadku za styczeń, oprócz deklaracji ZUS DRA zostanie wygenerowana ZUS DRA cz. II. (lub RCA cz. II jeśli zatrudniani są pracownicy). Jest to dodatkowy raport generowany automatycznie za pierwszy miesiąc opłacania składek od nowej podstawy. 

Deklaracje ZUS DRA należy wygenerować w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ, a na kolejnych stronach będzie znajdował się raport ZUS DRA cz.II lub RCA cz. II.

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać wygenerowaną deklarację do ZUS i może tego dokonać bezpośrednio z systemu wFirma.pl.

Bardzo ważne jest wysłanie jej w terminie maksymalnie do 10 dnia miesiąca (jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie) lub 15 dnia miesiąca (jeśli przedsiębiorca opłaca składki również za inne osoby).

W kolejnych miesiącach przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z przekazywania deklaracji do ZUS, jeśli opłaca składki tylko za siebie, a wysokość jego składek nie ulega zmianie.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska