0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta JPK V7 - jak wygenerować i wysłać z systemu wfirma.pl?

Wielkość tekstu:

W przypadku zmian lub błędów wpływających na część ewidencyjną lub deklaracyjną pliku JPK V7 należy sporządzić jego korektę. W takim przypadku podatnik wybiera, która część ma zostać skorygowana (część ewidencyjna, deklaracyjna czy obie) w zależności od tego, czy przyczyna korekty wpływa wyłącznie na: 

  • ewidencję np. przez niepoprawne dane kontrahenta na fakturze pierwotnej, 

  • deklarację np. przez zmianę terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT

  • ewidencję i deklarację np. przez doksięgowanie faktury w rozliczonym już miesiącu. 

Podatnicy rozliczający się kwartalnie dla dwóch pierwszych miesięcy kwartału będą mieli możliwość skorygowania tylko części ewidencyjnej JPK V7. Natomiast korekta trzeciego miesiąca kwartału, poza możliwością korekty części ewidencyjnej, będzie mogła dodatkowo dotyczyć części deklaracyjnej.

Jak wygenerować korektę JPK V7?

W celu wygenerowania korekty JPK V7 w systemie wFirma.pl w pierwszej kolejności należy skorygować zapisy w systemie. Po tej czynności należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » DODAJ JPK V7, gdzie następnie należy wybrać odpowiedni okres rozliczeniowy oraz jako cel złożenia wskazać opcję KOREKTA DEKLARACJI. Następnie należy dokonać wyboru rodzaju korekty i kliknąć ZAPISZ.

Korekta JPK V7 - generowanie

Jeżeli korekta dotyczyć będzie wyłącznie części ewidencyjnej, plik od razu się zapisze – bez wyświetlania dodatkowego okna. Natomiast przy generowaniu korekty części deklaracyjnej lub zarówno deklaracyjnej i ewidencyjnej, podatnik ma możliwość zmiany danych w części deklaracyjnej np. dotyczącej zwrotu nadwyżki podatku VAT lub ulgi na zakup kasy fiskalnej. W tym przypadku w części 37. podatnik może dobrowolnie wskazać uzasadnienie korekty. Jednak konieczne jest zaznaczenie pola 36. w celu potwierdzenia zapoznania się ze strukturą pouczenia.

Korekta JPK V7 - dodawanie korekty

Aby skorygować inny rodzaj struktury JPK V7 niż składany obecnie (np. skorygować JPK V7M gdy obecnie sporządzany jest JPK V7K), należy w pierwszej kolejności zmienić formę rozliczeń podatku VAT w ustawieniach systemu (USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT » DEKLARACJA VAT) na taką, która obowiązywała w okresie pierwotnej wersji JPK V7. Dopiero wówczas możliwe będzie prawidłowe sporządzenie korekty wcześniej składanego pliku. Po sporządzeniu korekty, należy ponownie zmienić ustawienia tak, aby były zgodne z aktualnym stanem. 

Wysyłka korekty JPK V7

W celu wysyłki korekty JPK V7 należy zaznaczyć odpowiedni plik w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO MF.

Korekta JPK V7 - wysyłka

Następnie należy wybrać formę . Można ją wykonać na kilka sposobów:

Korekta JPK V7 – pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru

Jeżeli wysyłka korekty JPK V7 przebiegnie prawidłowo, obok pliku za dany okres w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY pojawi się zielona ikona koperty. Wówczas podatnik będzie miał możliwość pobrania UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Aby je pobrać, należy zaznaczyć plik na liście i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Korekta JPK V7 - UPO

Szczegółowe omówienie oznaczeń i kodów występujących podczas wysyłki JPK V7 do MF znajduje się w artykule: Potwierdzenie elektronicznej wysyłki deklaracji - UPO

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów