Korekta faktury zaliczkowej - jak wystawić w systemie?

Korekta faktury zaliczkowej służy do rozliczenia rozliczenia zwrotu z faktury zaliczkowej. Ponieważ przyjęta zaliczka została ujęta w ewidencji VAT, jej korekta również musi zostać ujęta w tej ewidencji.

Korekta faktury zaliczkowej dotycząca wartości faktury

W celu wystawienia w systemie korekty faktury zaliczkowej należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i odszukać fakturę zaliczkową, do której ma zostać wystawiona korekta. Następnie należy ją zaznaczyć i z górnego paska menu wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Korekta faktury zaliczkowej

W oknie, które się pojawi należy uzupełnić wymagane pola. W przypadku zwrotu zaliczki, w polu KOREKTA O należy wprowadzić zwracaną kwotę poprzedzoną znakiem minus.

Korekta faktury zaliczkowej

W przypadku faktur korygujących zmniejszających istotna jest data otrzymania od nabywcy potwierdzenia odbioru korekty, o czym więcej w artykule: Potwierdzenie odbioru faktury korygującej a obniżenie podstawy opodatkowania.

Następnie w polu UZASADNIENIE KOREKTY należy podać przyczynę sporządzenia faktury korygującej.

Korekta faktury zaliczkowej

Zapisana korekta faktury zaliczkowej będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Natomiast przy korygowanej fakturze zaliczkowej pojawi się ikona Korekta faktury zaliczkowej w wfirma informująca o wystawionej korekcie.

Korekta faktury zaliczkowej dotycząca danych formalnych

Jeśli wystawiona faktura zaliczkowa zawiera błąd w adresie, numerze NIP lub nazwie kontrahenta, można to skorygować za pomocą faktury korygującej dane formalne.

W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i odszukać fakturę zaliczkową, do której ma zostać wystawiona korekta. Po czym należy ją zaznaczyć i z górnego paska menu wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.

Korekta faktury zaliczkowej

Pojawi się okno, w którym należy wprowadzić UZASADNIENIE KOREKTY.

Korekta faktury zaliczkowej

W sytuacji, gdy błąd na fakturze zaliczkowej wystąpił w nazwie, adresie lub numerze NIP kontrahenta to należy zaznaczyć okno ZMIEŃ DANE i wprowadzić prawidłowe dane kontrahenta.

korekta faktury zaliczkowej

Po zapisaniu korekta faktury zaliczkowej zostanie ujęta w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Z kolei obok faktury zaliczkowej pojawi się ikona informująca o wystawionej korekcie.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka