Korekta faktury zaliczkowej - jak ją wystawić w systemie?

Korekta faktury zaliczkowej dotycząca wartość faktury

W celu wystawienia w systemie korekty faktury zaliczkowej, która koryguje wartość faktury, należy przejść do zakładki: PRZYCHODY i odszukać fakturę zaliczkową, do której ma zostać wystawiona korekta. Po czym należy ją zaznaczyć i z górnego paska menu wybrać opcję KORYGUJ  »  POZYCJE FAKTURY.

Korekta faktury zaliczkowej w wfirma 

W oknie, które się pojawi należy uzupełnić wymagane pola. W przypadku zwrotu zaliczki, w polu Korekta o należy wprowadzić zwracaną kwotę poprzedzoną znakiem minus.

korekta faktury zaliczkowej

Ważne!

W przypadku faktur korygujących zmniejszających istotna jest data otrzymania od nabywcy potwierdzenia odbioru korekty, o czym więcej w artykule: Potwierdzenie odbioru faktury korygującej a obniżenie podstawy opodatkowania.

 

Następnie w zakładce UZASADNIENIE KOREKTY należy podać przyczynę sporządzenia faktury korygującej.

Korekta faktury zaliczkowej - jak wystawić?

Zapisana korekta faktury zaliczkowej będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Natomiast przy korygowanej fakturze zaliczkowej pojawi się ikona Korekta faktury zaliczkowej w wfirmainformująca o wystawionej korekcie.

Korekta faktury zaliczkowej dotycząca danych formalnych

Jeśli wystawiona faktura zaliczkowa zawiera błąd w adresie, numerze NIP lub nazwie kontrahenta, można to skorygować za pomocą faktury korygującej dane formalne.

W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY  i odszukać fakturę zaliczkową, do której ma zostać wystawiona korekta. Po czym należy ją zaznaczyć i z górnego paska menu wybrać opcję KORYGUJ  » DANE FORMALNE.

korekta faktury zaliczkowej 

Pojawi się okno, w którym należy wprowadzić UZASADNIENIE KOREKTY.

korekta faktury zaliczkowej 

W sytuacji, gdy błąd na fakturze zaliczkowej wystąpił w nazwie, adresie lub numerze NIP kontrahenta to należy zaznaczyć okno Zmień dane i wprowadzić prawidłowe.

korekta faktury zaliczkowej

Po zapisaniu korekta faktury zaliczkowej zostanie ujęta w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ. Z kolei obok faktury zaliczkowej pojawi się ikona Korekta faktury zaliczkowej korygująca pozycje faktury informująca o wystawionej korekcie.