Koszty mediów i usług telekomunikacyjnych

Otrzymane faktury dotyczące kosztu mediów (np. prąd, woda, gaz, telefon, internet) w systemie wfirma.pl należy zaksięgować w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » KOSZTY MEDIÓW I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH.

Koszty mediów i usług telekomunikacyjnych - wprowadzenie do systemu

Faktury za media od stycznia 2014 r. księgowane są do Księgi Przychodów i Rozchodów w dacie ich wystawienia, natomiast do Rejestru zakupu VAT, a co za tym idzie również do deklaracji VAT-7, trafiają zgodnie z datą odbioru.Faktury za media, wystawione do dnia 31 grudnia 2013 r., księgowane były zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami. Do Księgi Przychodów i Rozchodów trafiały w dacie ich wystawienia, natomiast w Rejestrze zakupu VAT zapisywane były w terminie ich płatności.