Księgowanie polisy ubezpieczeniowej w systemie wFirma.pl

Prowadząc firmę można nabyć polisę ubezpieczeniową lokalu firmowego czy ubezpieczenie dotyczące świadczenia przez firmę usług. Księgowanie polisy ubezpieczeniowej odbywa się w systemie w dwojaki sposób w zależności od tego jaka metoda ujmowania kosztów stosowana jest w działalności.

Metoda ujmowania kosztów a księgowanie polisy ubezpieczeniowej

W systemie wFirma.pl definiowanie metody ujmowania kosztów odbywa się w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » METODA ROZLICZANIA KOSZTÓW, gdzie można wybrać jako metodę:

  • metoda kasowa (domyślnie ustawiona przy zakładaniu konta),
  • metoda memoriałowa.

księgowanie polisy ubezpieczeniowej

Więcej w temacie metod ujmowania kosztów w KPIR znajduje się w artykule: Sposoby ujmowania kosztów w KPiR - metoda uproszczona i memoriałowa.

Księgowanie polisy ubezpieczeniowej w systemie

W celu zaksięgowania polisy ubezpieczeniowej w systemie należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA (BEZ VAT). W oknie, które się pojawi należy uzupełnić dane zgodnie z polisą ubezpieczeniową. Datą wystawienia polisy jest data w której została ona wystawiona. Jako rodzaj wydatku wybieramy INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. W polu RAZEM wprowadzamy pełną wartość z polisy.

Jeżeli polisa dotyczy samochodu osobowego to schemat księgowania polisy ubezpieczeniowej został opisany w artykule: Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową samochodu?

księgowanie polisy ubezpieczeniowej

W przypadku oznaczenia w systemie metody memoriałowej, przy wprowadzaniu wydatku należy zaznaczyć opcję RMK i wpisać okres, którego dotyczy polisa.

W sytuacji gdy polisa płatna jest ratami to ujmujemy całą wartość polisy natomiast po jej zaksięgowaniu za pomocą rozliczenia wydatku dodajemy płatności rat. Rozliczanie płatności omawia artykuł pomocy: Dodanie płatności po zaksięgowaniu faktury zakupu.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka