0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie małoletnich w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Prowadzę agencję marketingową, specjalizująca się głównie w kręceniu spotów reklamowych. W związku z tym zatrudniamy ludzi i dzieci w różnym wieku. Najczęściej zatrudniamy ich na podstawie umowy o dzieło. Czy możliwe jest rozliczenie małoletnich w systemie wFirma.pl?

 

Kodeks pracy w w art. 3045 wskazuje, że małoletni który nie ukończył 16 r.ż. może zostać zatrudniony przez podmiot prowadzący działalność:

  • kulturalną,
  • artystyczną,
  • sportową,
  • reklamową.

Dodatkowo, przez zatrudnieniem małoletniego podmiot ten musi uzyskać zezwolenie na zatrudnienie wydane przez inspektora pracy oraz zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Osobę poniżej 16 roku życia można zatrudnić tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Na podstawie jakiej umowy można dokonać rozliczenia małoletnich?

Przepisy pozwalają na zatrudnienie małoletniego tylko na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Systemie wFirma.pl można dodać umowę zlecenie lub umowę o dzieło, dla osób poniżej 16 roku życia. Nie ma możliwości dodania dla osoby małoletniej umowy o pracę.

Rozliczenie odbywa się tak samo jak w przypadku innych zleceniobiorców lub wykonawców:

  1. Najpierw należy dodać pracownika do systemu,
  2. Następnie dodać umowę zlecenie lub umowę o dzieło,
  3. Każdą wypłatę należy udokumentować wygenerowaniem rachunku do umowy.

Rozliczenie małoletnich a ZUS

Umowa o dzieło sama z siebie nie stanowi podstawy do objęcia ubezpieczeniem społecznym. Jednak już w przypadku umowy zlecenie, co do zasady jest ona oskładkowana i tym samym zleceniobiorcę należy zgłosić do ZUS.

W Polsce jednak obowiązuje obowiązek szkolny do 18 roku życia, co oznacza, że praktycznie nie ma możliwości aby małoletni poniżej 16 roku życia nie posiadał tytułu do ubezpieczenia. Tym samym podczas dodawania do systemu umowę zlecenie w zakładce KADRY » UMOWY » DODAJ » UMOWA ZLECENIE należy przejść do zakładki ZUS i wybrać schemat składek  “Student lub uczeń do 26 roku życia”. W ten sposób od umowy nie będą naliczane składki ZUS, a zleceniobiorca nie będzie wykazywany w deklaracjach rozliczeniowych.

Rozliczenie małoletnich - schemat składek ZUS

Podatek przy rozliczaniu małoletnich oraz zeznanie roczne

Podatek za pracowników małoletnich rozlicza się na takich samych zasadach jak w przypadku pozostałych pracowników. Czyli po wypłacie wynagrodzenia na podstawie rachunku należy wyliczyć zaliczkę na podatek PIT-4R lub PIT-8AR w zakładce START » PODATKI » PODATEK ZA PRACOWNIKA » WYLICZ PODATEK.

Rozliczenie małoletnich - zaliczka na podatek

Po zakończonym roku należy przygotować PIT-11 w zakładce KADRY » DEKLARACJĘ » DODAJ DEKLARACJE »DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKA PIT-11.

Rozliczenie małoletnich - PIT 11

W deklaracji rocznej wykazuje się dane podatnika (czyli osoby zatrudnionej), mimo że samo rozliczenie podatku odbywa się w zeznaniu rocznym rodziców lub opiekunów prawnych

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów