0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Lista faktur w MOJO - aplikacja do mobilnego fakturowania

Wielkość tekstu:

MOJO to aplikacja mobilna przeznaczona dla użytkowników systemu wfirma.pl. Obecnie wykorzystywana może być w celu wystawiania i rozliczania faktur oraz ich bezpośredniej wysyłki do klienta z urządzeń mobilnych, czyli z każdego miejsca na ziemi z dostępem do internetu. Sprawdź, jak działa funkcja lista faktur w MOJO

Lista faktur w MOJO dla danego kontrahenta

W aplikacji MOJO użytkownicy mają dostęp do listy swoich kontrahentów znajdujących się w CRM na koncie wfirma.pl, jak również do listy faktur wystawionych na konkretnego nabywcę. Lista faktur do danego kontrahenta znajduje się w zakładce KONTRAHENCI, gdzie należy kliknąć na kontrahenta i przejść do zakładki LISTA FAKTUR.

lista faktur w mojo

lista faktur w mojo

W oknie LISTA FAKTUR widoczne są wszystkie faktury, które zostały wystawione dla danego kontrahenta. Dla konkretnej faktury podano informację o:

  • numerze faktury;
  • dacie jej wystawienia;
  • wartości brutto;
  • rozliczeniu - zapłacona, niezapłacona (nie minął jeszcze termin płatności i ilość dni po upływie terminie zapłaty);
  • statusie wysyłki - wysłana, niewysłana.

W przypadku nierozliczonych faktur dla których upłynął termin płatności, użytkownik może skorzystać z narzędzi windykacji m.in wygenerowania i wysyłki wezwań do zapłaty: Wezwanie do zapłaty. Funkcja ta dostępna jest bezpośrednio na koncie wfirma.pl.

Po kliknięciu w daną fakturę, system wyświetli szczegółowy widok dokumentu. Po kliknięciu w strzałkę, która znajduję się na czerwonym kwadracie, zostaną wyświetlone opcje umożliwiające powielanie, modyfikację, usunięcie, wysyłkę oraz rozliczenie faktury.

lista faktur w mojo

lista faktur w mojo

Z poziomu aplikacji MOJO użytkownik może wyłącznie dodawać płatności. Modyfikacja lub usuwanie dodanych płatności, dostępna jest po zalogowaniu do systemu wfirma.pl.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów