NIP na paragonie - jak umieścić?

Od 1 stycznia 2020 roku sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w przypadku, gdy na wystawionym paragonie fiskalnym będzie znajdował się numer NIP nabywcy. W systemie wfirma.pl istnieje możliwość dodania numer NIP na paragonie i jego wydruku na wybranych typach drukarek fiskalnych.

NIP na paragonie od 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 roku sprzedawca będzie uprawniony do wystawienia faktury do paragonu na rzecz innej firmy wyłącznie w sytuacji, gdy na wystawionym paragonie fiskalnym zostanie umieszczony NIP nabywcy. Przepisy w tym zakresie nie dotyczą sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W przypadku takiej sprzedaży istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu nawet w sytuacji, gdy na paragonie nie znajduje się numer NIP.

Nie każdy typ drukarki fiskalnej posiada funkcję drukowania numeru NIP na paragonie fiskalnym. Niektóre drukarki fiskalne wymagają aktualizacji oprogramowania w celu włączenia tej funkcji. Jak postąpić sytuacji gdy drukarka fiskalna nie posiada funkcji drukowania numeru NIP opisuje artykuł poradnika: Paragon z NIP-em umożliwi pozyskanie faktury w 2020 roku

Wystawienie faktury do paragonu na rzecz innej firmy, gdy na paragonie nie znajduje się NIP nabywcy będzie skutkowało nałożeniem sankcji na sprzedawcę w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Więcej informacji na temat w artykule: NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu – warto wiedzieć!

Jak umieścić NIP na paragonie fiskalnym?

Aby umieścić NIP kontrahenta na wystawianym paragonie fiskalnym należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY. W oknie wystawiania paragonu należy odznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA i uzupełnić dane nabywcy, w tym jego numer NIP.

Nip na paragonie - wystawianie paragonu

Schemat wystawiania paragonu fiskalnego w systemie opisuje artykuł pomocy: Paragon fiskalny - jak wystawić?

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania IAI Printer, która umożliwia drukowanie faktur oraz NIP na paragonach. W celu aktualizacji należy odinstalować poprzednią wersję oprogramowania, a następnie pobrać aktualną przez zakładkę USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI PRINTER » POBIERZ PROGRAM oraz zainstalować oprogramowanie ponownie na komputerze. Po wykonaniu ponownej konfiguracji aplikacji należy pamiętać o uaktualnieniu danych po stronie konta wFirmy w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI WYMAGAJĄCE IAI PRINTER, gdzie należy zaznaczyć drukarkę i wybrać opcję MODYFIKUJ. Następnie zaktualizować pole KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY.

Faktura do paragonu wystawionego w systemie z numerem NIP nabywcy

W przypadku, gdy użytkownik posiada drukarkę lub kasę fiskalną zintegrowaną z systemem wfirma, fakturę do paragonu fiskalnego wystawionego w systemie należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie na liście dokumentów należy zaznaczyć wystawiony wcześniej paragon oraz wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ DO PARAGONU. W oknie wystawiania faktury do paragonu w sekcji NABYWCA zostaną automatycznie uzupełnione dane nabywcy (wraz z jego numerem NIP) oraz pozostałe dane zgodnie z wcześniej wystawionym paragonem.

Nip na paragonie - faktura do paragonu

Szczegóły dotyczące wystawiania faktury do paragonu w systemie opisuje artykuł pomocy: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Jeżeli użytkownik wystawi fakturę do paragonu, który nie zawierał numeru NIP kontrahenta system wyświetli komunikat informujący o sankcjach z tym związanych.

Nip na paragonie - komunikat

Faktura do paragonu wystawionego poza systemem z numerem NIP nabywcy

Fakturę do paragonu wystawionego na drukarce lub kasie fiskalnej niezintegrownej z systemem wfirma.pl należy wystawić przechodząć do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy uzupełnić wymagane dane. Należy pamiętać, aby w polu NIP przy danych nabywcy podać właściwy numer identyfikujący kontrahenta, a w zakładce KSIĘGOWE zaznaczyć opcję FAKTURA DO PARAGONU

Nip na paragonie - wystawianie faktury do paragonu