0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Paragon z NIP jako faktura uproszczona - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2020 roku sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w przypadku, gdy na wystawionym paragonie fiskalnym znajduje się numer NIP nabywcy. Co więcej, w sytuacji gdy wartość z paragonu zawierającego NIP nabywcy nie przekroczy kwoty 450 zł lub 100 euro może być on traktowany jak faktura uproszczona. W systemie wfirma.pl istnieje możliwość dodania numer NIP na paragonie i jego wydruku na wybranych typach drukarek fiskalnych. Wprowadzenie nowego oznaczenia paragonów jako faktury uproszczone spowodowane jest zbliżającą się obowiązkową nową strukturą JPK V7 która zastąpi dotychczasową deklaracje VAT i plik JPK_VAT w której faktury uproszczone wykazywane są jako zwykłe faktury sprzedaży a nie sprzedaż paragonowa.

NIP na paragonie od 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 roku sprzedawca będzie uprawniony do wystawienia faktury do paragonu na rzecz innej firmy wyłącznie w sytuacji, gdy na wystawionym paragonie fiskalnym zostanie umieszczony NIP nabywcy. Przepisy w tym zakresie nie dotyczą sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W przypadku takiej sprzedaży istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu nawet w sytuacji, gdy na paragonie nie znajduje się numer NIP.

Nie każdy typ drukarki fiskalnej posiada funkcję drukowania numeru NIP na paragonie fiskalnym. Niektóre drukarki fiskalne wymagają aktualizacji oprogramowania w celu włączenia tej funkcji. Jak postąpić sytuacji gdy drukarka fiskalna nie posiada funkcji drukowania numeru NIP opisuje artykuł poradnika: Paragon z NIP-em umożliwi pozyskanie faktury w 2020 roku

Wystawienie faktury do paragonu na rzecz innej firmy, gdy na paragonie nie znajduje się NIP nabywcy będzie skutkowało nałożeniem sankcji na sprzedawcę w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Więcej informacji na temat w artykule: NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu – warto wiedzieć!

Jak umieścić NIP na paragonie fiskalnym?

Aby umieścić NIP kontrahenta na wystawianym paragonie fiskalnym należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

Nip na paragonie fiskalnym - jak wystawić?

 

W oknie wystawiania paragonu należy odznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA i uzupełnić dane nabywcy, w tym jego numer NIP

Nip na paragonie fiskalnym - jak dodać?

Schemat wystawiania paragonu fiskalnego w systemie opisuje artykuł pomocy: Paragon fiskalny - jak wystawić?

Dostępna jest nowa wersja oprogramowania IAI Printer, która umożliwia drukowanie faktur oraz NIP na paragonach. W celu aktualizacji należy odinstalować poprzednią wersję oprogramowania, a następnie pobrać aktualną przez zakładkę USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » IAI PRINTER » POBIERZ PROGRAM oraz zainstalować oprogramowanie ponownie na komputerze. Po wykonaniu ponownej konfiguracji aplikacji należy pamiętać o uaktualnieniu danych po stronie konta wFirmy w zakładce USTAWIENIA » INTEGRACJE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI FISKALNE » DRUKARKI WYMAGAJĄCE IAI PRINTER, gdzie należy zaznaczyć drukarkę i wybrać opcję MODYFIKUJ. Następnie zaktualizować pole KLUCZ UWIERZYTELNIAJĄCY.

Paragon z NIP jako faktura uproszczona - jak wystawić?

Oznaczenie paragonu fiskalnego jako faktury uproszczonej możliwe jest tylko w sytuacji gdy spełnione zostaną trzy warunki:
- wystawiany jest paragon fiskalny (paragon niefiskalny nie może być potraktowany jako faktura uproszczona)
- paragon fiskalny zawiera NIP nabywcy,
- wartość brutto paragonu fiskalnego nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro.

Aby wystawić fakturę uproszczoną czyli paragon fiskalny z NIP nabywcy którego wartość nie przekroczy 450 zł lub 100 euro brutto należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » PARAGON FISKALNY.

Nip na paragonie fiskalnym - jak wystawić?

Po uzupełnieniu wymaganych pól, w tym dodaniu danych kontrahenta (w tym jego NIP), w przypadku gdy paragon traktowany jest jako faktura uproszczona, należy zaznaczyć okienko FAKTURA UPROSZCZONA.

Nip na paragonie fiskalnym - faktura uproszczona

W sytuacji gdy paragon fiskalny został potraktowany przez sprzedawcę jako faktura uproszczona nie należy wystawiać faktury do paragonu pomimo takiego żądania złożonego przez nabywcę.

Faktura do paragonu wystawionego w systemie z numerem NIP nabywcy

Jeżeli paragon fiskalny nie został potraktowany przez sprzedawcę jako faktura uproszczona i zawiera NIP nabywcy, klient ma prawo do żądania wystawienia faktury do paragonu.

W przypadku, gdy użytkownik posiada drukarkę lub kasę fiskalną zintegrowaną z systemem wfirma, fakturę do paragonu fiskalnego wystawionego w systemie należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie na liście dokumentów należy zaznaczyć wystawiony wcześniej paragon oraz wybrać opcję WYSTAW » FAKTURĘ DO PARAGONU. W oknie wystawiania faktury do paragonu w sekcji NABYWCA zostaną automatycznie uzupełnione dane nabywcy (wraz z jego numerem NIP) oraz pozostałe dane zgodnie z wcześniej wystawionym paragonem.

Szczegóły dotyczące wystawiania faktury do paragonu w systemie opisuje artykuł pomocy: Faktura sprzedaży do paragonu - jak wystawić?

Jeżeli użytkownik wystawi fakturę do paragonu, który nie zawierał numeru NIP kontrahenta system wyświetli komunikat informujący o sankcjach z tym związanych.

Nip na paragonie - komunikat

Dodatkowo, pojawia się komunikat przypominający o pomniejszeniu kwoty z okresowego reportu fiskalnego.

Faktura do paragonu wystawionego poza systemem z numerem NIP nabywcy

Fakturę do paragonu wystawionego na drukarce lub kasie fiskalnej niezintegrownej z systemem wfirma.pl należy wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, gdzie należy uzupełnić wymagane dane. Należy pamiętać, aby w polu NIP przy danych nabywcy podać właściwy numer identyfikujący kontrahenta, a w zakładce KSIĘGOWE zaznaczyć opcję FAKTURA DO PARAGONU

Nip na paragonie fiskalnym - faktura do paragonu

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów